Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Konsumenci w dobrych nastrojach


„Polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa są w najlepszym nastroju od sześciu lat. To kolejny zwiastun przyspieszeniu wzrostu gospodarczego” – informuje „Rzeczpospolita” na podstawie badań Komisji Europejskiej, która cyklicznie ankietuje konsumentów. Obliczany przez Komisję Europejską wskaźnik zaufania konsumentów i firm do gospodarki (ESI) wzrósł w styczniu w Polsce do 103,1 pkt ze 101,1 pkt w grudniu. Ostatnio był tak wysoko w lutym 2011 r. Co napawa konsumentów takim optymizmem? – Inflacja jest jeszcze stosunkowo niska, wynagrodzenia realne wciąż rosną, a dochody – jeszcze bardziej za sprawą świadczeń. I pewnie to się utrzyma – tłumaczy Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rzeczpospolita s. B3