Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Kiedy można odliczyć VAT od paliwa?


„W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił odliczenia VAT od paliwa do wyleasingowanych aut” – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się sprzedażą hurtową części i akcesoriów do aut, a także wynajmem i dzierżawą pojazdów. Model działania zakłada zawieranie umów agencyjnych. Agentami są osoby prowadzące własną działalność, które zajmują się m. in. pozyskiwaniem zamówień i pośredniczeniem przy zawieraniu umów. Dziennik pisze, że na podstawie umowy spółka przekazuje im np. samochód osobowy, co uwzględnia się przy kalkulacji wynagrodzenia. Spółka podkreśliła, że to ona ubezpiecza auta, opłaca od nich raty leasingowe i ponosi koszty zakupu paliwa. „Spółka chciała się upewnić m.in., czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych, ubezpieczenia, zakupu paliwa oraz ewentualnie innych wydatków związanych z eksploatacją w okresie oddania pojazdów do odpłatnego używania agentom. Fiskus zasadniczo potwierdził prawo do pełnego odliczenia, a nawet to, że nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani składać informacji z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT. Kategorycznie jednak odmówił prawa do odliczenia od paliwa. Powodem okazało się to, że auta użytkują wyłącznie agenci, tj. osoby prowadzące własną działalność, czynni podatnicy VAT. A w takiej sytuacji, zdaniem fiskusa, trudno uznać, że zakup paliwa ma związek z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez samą spółkę” – czytamy w artykule. Firma zaskarżyła rozstrzygnięcie, ale przegrała najpierw w WSA, a potem w NSA. Sędzia NSA Krzysztof Wujek tłumaczył, że agenci prowadzą własną działalność gospodarczą i są odrębnymi podatnikami VAT. „Przez to niejako zostaje zerwany związek paliwa z działalnością spółki. Służy ono działalności opodatkowanej, ale agentów. Wyrok jest prawomocny” – relacjonuje dziennik.