Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Jednorazowa amortyzacja dla wszystkich firm


„Do jednorazowych odpisów ma obecnie prawo każdy przedsiębiorca, a nie tylko podatnik mały lub rozpoczynający działalność. Amortyzacja w tej formie dotyczy nabytych fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3–6 i 8 KŚT. Limit odpisów to 100 tys. zł w roku podatkowym, przy minimalnej wartości nakładów 10 tys. zł” – pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Dziennik pisze o wprowadzonym niedawno (od 12 sierpnia br.) nowym wariancie amortyzacji. „Wprowadzone regulacje znacznie różnią się od znanej już podatnikom amortyzacji jednorazowej, dokonywanej w ramach limitu 50 tys. euro (stanowiącej pomoc de minimis). Ta nowa (obowiązująca równolegle) forma amortyzacji jednorazowej jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko dla małych podatników bądź podatników rozpoczynających działalność. Nie może ona być jednak stosowana w odniesieniu do środków trwałych nabytych jako używane bądź wytworzonych we własnym zakresie. Rozwiązaniem tym nie mogą być objęte np. budynki i budowle, a także środki transportu, ponieważ nie mieszczą się w grupie 3–6 i 8 KŚT” – czytamy w dzienniku. Firmy nie skorzystają więc niestety z tego rozwiązania, m.in. kupując samochody.

„Rzeczpospolita” str. F1