„Rzeczpospolita”: Elektromobilny Rzeszów


Kolejne miasto dołączyło do projektu e-Mobility realizowanego przez spółkę PGE. „Pod koniec maja w Rzeszowie podpisano list intencyjny dotyczący przygotowania założeń do współpracy w celu uruchomienia w jak najkrótszym czasie w Rzeszowie publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, a także publicznego systemu car-sharingu oraz bike-sharingu opartego na samochodach oraz rowerach elektrycznych. Jego stronami były miasto Rzeszów, Urząd Marszałkowski oraz PGE” – informuje „Rzeczpospolita”. Wiadomo już, że pierwsze trzy stacje do ładowania samochodów osobowych staną na ul. Słowackiego, Cieplińskiego przy parku oraz na Rejtana przy galerii Millennium Hall. – Program pilotażowy, a właściwie jego efekty w postaci modelu biznesowego, funkcjonującego systemu publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, a także publicznego systemu car-sharingu oraz bike- sharingu, ma zachęcić i ułatwić innym samorządom realizację systemu e-Mobility – tłumaczy Monika Konopka z Urzędu Marszałkowskiego.

Rzeczpospolita s. R3