Wydarzenia

„Puls Biznesu”: RODO coraz bliżej


„Puls Biznesu” przypomina, że w resorcie cyfryzacji kończą się prace nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. — Na planowanym w najbliższy poniedziałek spotkaniu z udziałem ok. 300 osób będziemy odpowiadać na uwagi, które napłynęły podczas konsultacji społecznych. Potem projekt ustawy z uwzględnieniem opinii innych resortów, generalnego inspektora, przedsiębiorców, izb gospodarczych, obywateli zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Mam nadzieję, że za tydzień zajmą się nim komitety Rady Ministrów — powiedział Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji. Uważa on, że ustawodawca powinien zdążyć z wdrożeniem ustawy do 25 maja tego roku, od kiedy we wszystkich krajach UE ma być stosowane ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych (RODO). Jedną ze wskazywanych wątpliwości jest to, jak i czy wprowadzanej reformie podlegają dane przedsiębiorców prowadzących biznes na własne nazwisko, wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).— Rozporządzenie stanowi, że jego przepisy nie znajdują zastosowania do oznaczeń osób prawnych i tak naprawdę tylko do tych, które są niezbędne do zapewnienia przedsiębiorcy funkcjonowania w obrocie prawnym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie są osobami prawnymi. Zwróciliśmy się do KE o wyjaśnienie, jak rozumieć to pojęcie, ponieważ nie ma jego unijnej definicji. Gdyby uznać, że chodzi o przedsiębiorcę, tak samo należałoby traktować dane z Krajowego Rejestru Sądowego i z CEIDG. Przyjmując punkt widzenia polskiego ustawodawstwa, firmy wpisane do ewidencji działalności gospodarczej nie są osobami prawnymi — mówił podczas konferencji „PB” Maciej Kawecki. Dziennik informuje, że zdaniem KE jeżeli w polskim porządku prawnym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie są osobami prawnymi, lecz fizycznymi, czyli nie mają charakteru spółek, to znaczy, że w pełni podlegają nowym przepisom o ochronie danych osobowych.