Wydarzenia

„Puls Biznesu”: Mniej optymizmu w firmach


„Puls Biznesu” pisze o najnowszym badaniu Bibby MSP Index, przeprowadzonym na zlecenie Bibby Financial Services. Jego wyniki wskazują, że szefowie małych i średnich firm uważają, że otoczenie gospodarcze im nie sprzyja. W poprzedniej edycji badania — z września ubiegłego roku — optymistów było więcej. Wzrosła też liczba firm negatywnie oceniających ogólny klimat biznesowy w minionym półroczu. Co czwarty pytany jest zdania, że koniunktura jest obecnie przychylna biznesowi. „Odsetek badanych, którzy uważają, że klimat ekonomiczny w najbliższym półroczu będzie niesprzyjający, wynosi prawie 38 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniej edycji badania). Na podobnym poziomie do tego sprzed roku utrzymuje się odsetek firm, które optymistycznie patrzą w przyszłość (25 proc. badanych). Natomiast zdaniem prawie 16 proc. respondentów (wzrost o 0,9 pkt. proc.) w ciągu najbliższego półrocza kondycja ekonomiczna ich biznesu ulegnie pogorszeniu” – czytamy w artykule.