Wydarzenia

Motofakty, Warsztat: Zakaz cesji wierzytelności wywołuje kontrowersje


13 lutego odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.„Procedowany senacki projekt ustawy miał uregulować zasady działania kancelarii odszkodowawczych reprezentujących klientów w zakresie szkód osobowych spowodowanych wypadkami, w tym głównie komunikacyjnymi. Projekt jednak wyszedł ponad to. W ostatniej chwili przed przesłaniem projektu do Sejmu, z inicjatywy senatora PiS Grzegorza Biereckiego, w projekcie ustawy, zmieniony został m. in. zapis art. 9, który otrzymał brzmienie: „Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią”” – czytamy w serwisie Motofakty. Sformułowanie „lub osobę trzecią” oznacza pełny zakaz cesji jakiejkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych. I dotyczy także możliwości cesji takich wierzytelności przez klienta na warsztaty samochodowe likwidujące szkody komunikacyjne. Przeciw zakazowi cesji opowiada się branża motoryzacyjna i prawnicy. – Rodzi się od razu pytanie, kto ma w tym największy interes, jaka grupa lobbuje tego typu zapisy w projekcie ustawy. Z pewnością są to duże zakłady ubezpieczeniowe, które chcą odebrać to „narzędzie” z rąk swoich klientów. Taka zmiana jest oczywistym i otwartym „atakiem” na prawa i pieniądze klientów ubezpieczających samochody. Jako branża warsztatowa wszyscy doskonale wiemy, że poza kwotami które mogą iść w dziesiątki tysięcy złotych, niedopłaty przy likwidacji szkód wynosić mogą często kwoty rzędu kilkudziesięciu, czy kilkuset złotych – oczywistym jest że żaden klient indywidualny nie uda się po takie pieniądze do sądu – komentuje w portalu warsztat. pl Małgorzata Miller, radca prawny, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Serwis Motofakty informuje, że branża motoryzacyjna i leasingowa zaapelowały do wszystkich klubów poselskich i wszystkich członków Komisji Sprawiedliwości o odrzucenie ustawy w całości w czasie pierwszego czytania lub o co najmniej wprowadzenie poprawek ograniczających jej skutki.

motofakty.pl, warsztat.pl