Wydarzenia

Money, Wirtualny Nowy Przemysł: BAH zawarł nową umowę na Pomorzu Zachodnim


Firma British Automotive Polska, będąca jednostką zależną British Automotive Holding, zawarła umowę dealerską i serwisową Jaguar i Land Rover z firmą Bońkowscy British Auto z siedzibą w Szczecinie. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że zgodnie z umową począwszy od dnia 1 września 2019 r., BBA będzie w charakterze autoryzowanego dealera prowadzić sprzedaż i serwis samochodów Jaguar i Land Rover na terenie Szczecina.

Media informują również o wynikach BAH. W pierwszym półroczu British Automotive Holding zwiększył przychody w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku do spółki wpłynęło 554,9 mln zł wobec 434,5 mln zł rok wcześniej. Mimo to zysk wyniósł zaledwie 1,1 mln zł wobec 12,6 mln zł rok wcześniej. Wynik na sprzedaży wyniósł 59,4 mln zł, (64 mln zł rok wcześniej), a zysk z działalności operacyjnej to 6,6 mln zł (20,9 mln zł rok wcześniej). – Spadek wyniku na sprzedaży i rentowności sprzedaży to efekt jeszcze bardziej agresywnej polityki sprzedażowej skoncentrowanej na zwiększeniu liczby sprzedawanych samochodów w celu spełnienia warunku dotyczącego przedłużenia umowy importerskiej – tłumaczy spółka w komentarzu do wyników. „W połowie czerwca spółka zależna British Automotive Holding otrzymała od Jaguar Land Rover warunkową zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r. Warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 – marzec 2020 poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4 370 sztuk” – przypomina Wirtualny Nowy Przemysł.

money.plwnp.pl