Wydarzenia

Miesięcznik „Dealer”: Nowy podatek od salonów – to już pewne


Na początku tygodnia media dość lakonicznie informowały o nowym podatku od nieruchomości, który obejmie również część firm dealerskich. Postanowiliśmy przypomnieć, na czym polegają nowe regulacje. Przepisy, które przyjął niedawno Sejm, zakładają wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne, czyli obiekty handlowo-usługowe oraz biurowe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Dla firm posiadających takie obiekty wprowadzona będzie dodatkowa podstawa opodatkowania, którą będzie stanowić wartość początkowa nieruchomości. Podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o kwotę 10 mln zł (opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka ponad tę kwotę). Od tak ustalonej podstawy opodatkowania co miesiąc będzie pobierany podatek w wysokości 0,035 proc.

W praktyce oznacza to, że tzw. minimalny podatek dochodowy od obiektu o wartości 15 mln zł wyniesie 1 750 zł miesięcznie. Zapłata podatku nastąpi do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest należny. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku, będzie można odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.

Więcej o nadchodzącym podatku piszemy na naszej stronie internetowej: miesiecznikdealer.pl