Wydarzenia

KPMG, PSPA: Firmy czekają na dopłaty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu


KPMG i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przygotowały raport pt. „Motoryzacja na prąd. Ocena form wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu”. Wynika z niego, że blisko połowa ankietowanych podmiotów nie zauważa istotnego wpływu dotychczas funkcjonujących instrumentów wsparcia na rozwój elektromobilności w Polsce. Tymczasem podmioty, które potrafią zidentyfikować istniejące dotychczas instrumenty wsparcia elektromobilności w zdecydowanej większości mają negatywną opinię na ich temat – 60 proc. respondentów ocenia ich skuteczność źle, a 11 proc. bardzo źle. Wśród największych barier utrudniających rozwój branży elektromobilności w Polsce respondenci badania KPMG i PSPA najczęściej wymieniają brak bezpośrednich dotacji do pojazdów elektrycznych, infrastruktury oraz inwestycji w tym obszarze (60 proc.). Co piąta organizacja wskazuje na słabo rozwiniętą infrastrukturę stacji ładowania. – Wyniki badania jednoznacznie wskazują, jakie znaczenie dla rozwoju elektromobilności w Polsce ma wprowadzenie systemu dopłat, które obok zwolnienia z VAT, są najskuteczniejszą formą zachęt do kupowania samochodów zeroemisyjnych w Europie. Według naszych prognoz, bez wprowadzenia instrumentów wsparcia finansowego wynikającego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, flota pojazdów elektrycznych w Polsce zwiększyłaby się w 2025 r. jedynie do 60 tys. pojazdów, z 5 tys. obecnie. Natomiast przy optymalnym wykorzystaniu środków FNT, całkowity park EV w Polsce może wynieść w 2025 r ok. 300 tys. pojazdów, a pięć lat później niemal 700 tys. – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Jego zdaniem, wprowadzenie dopłat we wskazanej w projekcie rozporządzenia wysokości do 2024 r., rozpędzi polski rynek do około 50 tys. EV rocznie.

KPMG, PSPA