Wydarzenia

Grupa PSA: Wzrost obrotów w pierwszym kwartale 2018 roku


Grupa PSA informuje o wynikach. Obroty Grupy PSA w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosły 18,182 miliarda euro w porównaniu do 12,798 miliarda euro w pierwszym kwartale 2017 r. Skumulowany wzrost od początku realizacji programu Push to Pass przy stałym referencyjnym kursie wymiany i przy zachowaniu stałego zakresu konsolidacji wyniósł 21,6 proc. Globalna sprzedaż (w tym Opel Vauxhall) wzrosła o 44,2 proc. W pierwszym kwartale 2018 r. sprzedano ponad milion samochodów.

Zgodnie z przewidywaniami Grupy PSA w 2018 rynek samochodowy w Europie powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. W Ameryce Łacińskiej oczekiwany jest wzrost o 4 proc., w Rosji – o 10 proc. i o 2 proc. w Chinach.