Wydarzenia

„Gazeta Wyborcza”: Gospodarka będzie rosła?


W ubiegłym roku polska gospodarka urosła o 2,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.„Gazeta Wyborcza” wskazuje, że głównym motorem napędowym była konsumpcja prywatna, która wzrosła najmocniej od 2008 roku i dołożyła aż 2,1 pkt proc. do dynamiki PKB. Ekonomiści wskazują, że w tym roku inwestycje powinny rosnąć, choć duże znaczenie mogą mieć też zakupy. – W sprzyjających okolicznościach tempo wzrostu PKB w 2017 r. powinno w mojej ocenie przekroczyć 3 proc., w wariancie bardzo optymistycznym może nawet znaleźć się w okolicach 3,5 proc., ale równocześnie należy mieć świadomość, że realizacja pesymistycznego scenariusza oznaczać będzie nadal dynamikę PKB poniżej 3 proc. – uważa Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.