Wydarzenia

„Gazeta Bankowa”: Ile aut na polskich drogach?


„Według oficjalnych statystyk na polskich drogach jeździ ponad 21 mln aut. Znaczyłoby to, że liczba samochodów na 1 000 mieszkańców jest już wyższa niż w Wielkiej Brytanii czy we Francji” – informuje „Gazeta Bankowa”. Dane GUS mówią, że od 2006 do 2015 r. w Polsce przybyło 9,37 mln pojazdów silnikowych. Najistotniejszy jest wzrost liczby samochodów osobowych z 13,38 mln w 2006 r. do 20,72 mln w 2015 r. „Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE) podaje, że w Polsce wskaźnik liczby aut osobowych na 1 000 mieszkańców w 1995 r. wynosił 196 i był jednym z niższych na kontynencie. 20 lat później na 1 000 Polaków przypadało już 539 aut osobowych, co oznacza wzrost o imponujące 175 proc.!” – czytamy w artykule, w którym wskazują jednocześnie, że oficjalne dane to tylko część prawdy.

Baza danych CEPiK nie może służyć jako wiarygodne źródło informacji – analizuje pismo. „Według danych MSWiA w 2015 r. liczba zarejestrowanych pojazdów w Polsce wynosiła 30 862 835, tymczasem liczba pojazdów posiadających aktualną polisę OC była wtedy o prawie 40 proc. niższa i wynosiła 18 730 328. Co więcej, liczba pojazdów posiadających ważne badania techniczne była jeszcze niższa i wynosiła 16 359 231. Może to oznaczać, że albo niemal połowa aut w Polsce jeździ po drogach nielegalnie, albo w rzeczywistości jest ich nieco ponad połowa tego, ile mówią statystyki…” – czytamy w „Gazecie Bankowej”.

Samar przypuszcza z kolei, że rzeczywista liczba poruszających się po polskich drogach pojazdów z grubsza odpowiada liczbie aut mających wykupioną polisę ubezpieczenia OC.

Gazeta Bankowa s. 78