Wydarzenia

Frost & Sullivan: Barometr rynku części motoryzacyjnych


Firma Frost & Sullivan wraz ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przeprowadziły badanie na temat głównych trendów w branży części motoryzacyjnych. Badaniem objęto menedżerów firm – producentów części, dystrybutorów oraz warsztatów. Dotyczyło ono pierwszego półrocza br. oraz przyszłej sytuacji na rynku. 60 proc. dystrybutorów części motoryzacyjnych zauważa coraz większy wpływ rozwijającego się segmentu agregatorów sprzedaży części motoryzacyjnych na ich działalność. W komunikacie czytamy, że obawy związane z internetowymi sklepami i serwisami aukcyjnymi jak na razie nie wpływają jednak na przychody dystrybutorów. Wzrost przychodów o przynajmniej 10 proc. w pierwszym półroczu 2018 r. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej deklaruje 60 proc. badanych.

Wyniki badania warsztatów w Polsce wskazują, iż zwiększyła się cena roboczogodziny w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do tego samego okresu w 2017 r. Sytuację taką zaobserwowało 41 proc. respondentów. Zdaniem autorów badania, to między innymi ten czynnik wpływa na zmianę przychodów warsztatów. Warto podkreślić, że sytuacja warsztatów w małych i dużych miastach różni się. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców przychody wzrosły według 61 proc. warsztatów, które wzięły udział w badaniu. Wzrost w mniejszych miejscowościach zauważyło 49 proc. respondentów. Frost & Sullivan wskazuje także, że pomimo wzrostu stawki roboczogodziny oraz przychodów, 61 proc. badanych zakłada, iż wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej pozostaną na tym samym poziomie. –Wzrost roboczogodziny z jednej strony powoduje zwiększenie przychodów warsztatów i jest odpowiedzią na rosnące koszty własne warsztatów, z drugiej jednak spowodować może zwiększenie atrakcyjności niezarejestrowanych, a więc działających nielegalnie punktów napraw. Punktów tych nie dotykają kontrole państwa, a dokładanie legalnie działającym warsztatom kolejnych obowiązków, jak na przykład mające wejść w życie kasy online jest dalszym zaciskaniem pasa – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

Frost & Sullivan