Wydarzenia

Euroda: Józef Haller w zarządzie Euroda


Józef Haller, wice-prezes zarządu firmy Serwis Haller, został właśnie członkiem zarządu EURODA – Europejskiego Stowarzyszenia Dealerów Opla. Jego kandydatura została przegłosowa podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia, które odbyło się 20 maja. Haller zastąpi Duńczyka Petera Hansena, który w minionym roku zrezygnował z piastowanej funkcji.
Od 2006 roku Haller jest członkiem Retail Systems Council przy General Motors Europe jako reprezentant polskich dealerów General Motors. W 2010 roku został wybrany na członka Rady Franchise Opel przy General Motors Poland, a od 2013 roku pełni funkcję jej przewodniczącego. Jednocześnie jest członkiem Europejskiej Rady Dealerów Opla przy Opel Europe. Od 2014 roku pełni funkcję rewidenta finansowego Eurody.

Euroda