Wydarzenia

„Dziennik Gazeta Prawna”: Przedsiębiorcy śmiało odliczają cały podatek od samochodów


Ponad 160 tys. aut osobowych jest wykorzystywanych tylko do działalności gospodarczej, co uprawnia ich właścicieli do odliczania całego podatku VAT – wynika z danych, które „Dziennikowi Gazecie Prawnej” przekazały izby skarbowe. Zgłoszeń tego typu jest dwa razy więcej niż w maju rok temu. Eksperci twierdzą, że to efekt korzystnych dla przedsiębiorców orzeczeń sądów administracyjnych. „Przykładowo jak wyjaśnił WSA w Krakowie w wyroku z 20 stycznia 2015 r. sygn. Akt I SA/Kr 1834/14, nieprawomocny), parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że nie jest on wykorzystywany wyłącznie w biznesie. Sąd przyznał również, że – inaczej niż chciałby fiskus – nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, że pracownik użyje auta służbowego do celów prywatnych” – pisze dziennik, przytaczając jeszcze jeden wyrok, wydany przez WSA w Poznaniu z wyroku z 18 czerwca br. Uznał w nim, że przejazdy przedstawicieli handlowych z miejsca zamieszkania do siedziby spółki lub do klientów związane są z realizacją celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone im mienie spółki. Co oznacza z kolei, że przejazdy mają charakter służbowy i są związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.
Jak zauważa dziennik, eksperci oceniają, że fiskus nie prowadzi jakiejś zmasowanej akcji kontrolnej w związku z pełnym odliczeniem VAT od aut służbowych. Ale kiedy kontrole się zdarzają, sprawdzana jest ewidencja przebiegu i regulamin używania służbowych samochodów, a także dokumenty księgowe, na przykład faktury za paliwo.

Dziennik Gazeta Prawna str. B2