Wydarzenia

„Dziennik Gazeta Prawna”: Problemy z ukończeniem reformy CEPiK-u


„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że nie wiadomo, kiedy ruszy nowa Centralna Ewidencja Kierowców. Miało do tego dojść w czerwcu, ale wygląda na to, że tak się nie stanie. „Uruchomienie części funkcjonalności w zakresie CEK nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji o gotowości do wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających na uruchomienie poszczególnych funkcjonalności systemu” – wynika z projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym powstałego w Ministerstwie Cyfryzacji (MC), który jest teraz w fazie konsultacji. – CEK zostanie wdrożona, gdy minister uzna, że wszyscy są na to gotowi –tłumaczy jeden z samorządowców zorientowany w tej tematyce. – Ponoć możliwy termin uruchomienia CEK to koniec 2019 r. Ale wszystko zależy od widzimisię ministra – dodaje.

„DGP” wskazuje, że w związku z przesunięciem wprowadzenia CEK-u osoby planujące zdawać na prawo jazdy nie muszą się na razie obawiać okresu próbnego. „Okres próbny, jako narzędzie nadzorowania »młodych kierowców«, jest ściśle skorelowany ze wsparciem systemowym CEPiK2.0. Dlatego efektywne stosowanie przepisów dotyczących okresu próbnego może nastąpić dopiero wraz z uruchomieniem funkcjonalności CEPiK2.0 zapewniającej obsługę procesów związanych z nadzorowaniem kierowców, identyfikacją naruszeń w ruchu drogowym” – przyznaje ministerstwo.

W artykule czytamy też, że późniejsze wdrożenie CEK oznacza też odsunięcie w czasie kilku e-usług dla kierowców, umożliwiających np. sprawdzanie online danych dotyczących mandatów, punktów karnych, weryfikacji uprawnień czy jakości ośrodków szkolenia.

Dziennik Gazeta Prawna z 12 marca 2018, s. A6