Wydarzenia

„Dziennik Gazeta Prawna”: MF: split payment nie budzi wątpliwości


„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o wątpliwościach dotyczących nowelizacji ustawy VAT, która zacznie obowiązywać od 1 listopada br. Przewiduje ona obowiązkowy split payment, gdy transakcja będzie dotyczyć towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15. Dziennik tłumaczy jednak, że z przepisów nie wynika wprost, czy obowiązek będzie dotyczył faktur opiewających na kwotę brutto przekraczającą 15 tys. zł, czy tylko równą tej kwocie. Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT. Zrobił to na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

Śliż przypomniał, że znowelizowana ustawa o VAT odnosi się w zakresie obowiązkowego split paymentu do ustawy Prawo przedsiębiorców. Jest w niej mowa o wartości przekraczającej 15 tys. zł. – Ustawa VAT odsyła do tej kwoty, czyli do kwoty przekraczającej 15 tys. zł. Treść, jak i cel przepisu nie budzi żadnej wątpliwości – przekonuje Śliż.

„Dziennik Gazeta Prawna” z 14 sierpnia 2019, s. B3