Wydarzenia

„Dziennik Gazeta Prawna”: MF: Można uniknąć split paymentu


Obowiązkowy split payment dla niektórych branż – w tym w handlu częściami samochodowymi – wchodzi w życie od 1 listopada. Od tej daty nabywca będzie musiał regulować zapłatę w podzielonej płatności, jeżeli kwota brutto faktury będzie przekraczać 15 tys. zł i choćby jedna pozycja na fakturze będzie dotyczyć towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe). „To oznacza, że nawet gdy faktura będzie zawierała tylko jedną pozycję wymienioną w załączniku nr 15 (np. na kwotę 1 tys. zł), ale należność (brutto) z całej faktury przekroczy 15 tys. zł, sprzedawca będzie musiał zamieścić dopisek: „mechanizm podzielonej płatności”” – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Dalej czytamy, że w tej sytuacji kupujący będzie musiał zapłacić metodą podzielonej płatności za towary i usługi „wrażliwe”. W pozostałych przypadkach split payment będzie dobrowolny.

Resort finansów w odpowiedzi na pytania „DGP” poinformował, że będzie można dzielić zakupy, aby kwoty na fakturach nie przekraczały brutto 15 tys. zł. „Określony w ustawie limit 15 tys. zł dotyczy kwoty brutto wykazanej na fakturze. Jeżeli zatem podatnik kupi towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy na jedną fakturę i wartość wskazana w tej fakturze będzie niższa niż 15 tys. zł, a towary spoza tego załącznika – na drugą fakturę, to nie musi w takim przypadku stosować mechanizmu podzielonej płatności. Należy jednak pamiętać, że MPP daje poczucie bezpieczeństwa transakcji i mieć również na uwadze dochowanie należytej staranności przez podatnika” – czytamy w odpowiedzi resortu.

„Dziennik Gazeta Prawna” z 9 października 2019, s. B2