Wydarzenia

„Dziennik Gazeta Prawna”: Charakter pracy handlowca uzasadnia pełne odliczenie VAT


Kolejny korzystny dla firm wyrok w sprawie VAT od aut. Czyżby sądy podważały coraz bardziej rygorystyczne podejście fiskusa? Firma może odjąć cały podatek zawarty w cenie wydatków związanych z używaniem samochodów przez mobilnych pracowników – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Firma, której dotyczyła ta sprawa, zatrudniała mobilnych handlowców, którzy korzystali ze służbowych samochodów na zasadach określonych w regulaminie, w którym m.in. zakazano prywatnego użytku samochodów, chyba że za opłatą według cen rynkowych. Firma uważała, że taki regulamin pozwoli jej odpisać 100 proc. VAT od aut. Fiskus stwierdził jednak, że istnienie regulaminu nie wyklucza prywatnego użytku, tym bardziej, że sama firma zakłada, że taki użytek może się pojawić. „Sąd stwierdził, że parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie – tak jak przyjął to organ – że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Przypomniał o wykształconym już poglądzie na gruncie ustawy o PIT, że przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub w jego pobliżu a miejscem wykonywania pracy – o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz są wykonywane w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia, a zatem nie można uważać ich wartości za przychód ze stosunku pracy” – pisze dziennik.

Dziennik Gazeta Prawna str. B3