Wydarzenia

Dealerski Przegląd Prasy: Co ustali Senat w sprawie nowej akcyzy?


Samar pisze o planowanym na dziś posiedzeniu połączonych senackich komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury oraz Ustawodawczej, które mają się zająć zmianami w akcyzie od aut. Senator Grzegorz Peczkis powiedział wczoraj Samarowi, że podczas posiedzenia komisji jeden z senatorów ma zaproponować, by ostatnia klasa pojemności silników kończyła się na trzech litrach i więcej.

Wirtualny Nowy Przemysł opisuje wyniki analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące liczby kierowców nieposiadających ubezpieczenia OC. Zgodnie z nimi najwyższy odsetek osób nieubezpieczonych, w relacji do liczby posiadaczy pojazdów, występuje w zachodniej części kraju – Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Automotive News pisze o ambitnych planach BMW. BMW Group chce w przyszłym roku zwiększyć sprzedaż aut elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in do 100 tys. pojazdów. W tym roku koncern planuje dostarczyć ok. 60 tys. samochodów serii „i”. – BMW serii „i” to szpica naszych innowacyjnych projektów i pole, na którym nadal będziemy sprawdzać przełomowe technologie – podkreśla Harald Krueger, prezes BMW.