Wydarzenia

Dealerski Przegląd Prasy: Ucieczka do przodu Grupy Cichy


Nowy rok rozpoczął się od zmian właścicielskich w branży dealerskiej. Należąca do Mirosława Cichego AHC Grupa Cichy nabyła 100 proc. udziałów w spółce Rowiński-Wajdemajer. Tym samym Grupa Cichy prowadzi już działalność dealerską łącznie w 11 lokalizacjach w Polsce. Funkcję prezesa zarządu Grupy Cichy i prezesa zarządu spółki Rowiński-Wajdemajer objął Karol Obiegły, związany wcześniej z Volkswagen Group Polska.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m. in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna wysokość wsparcia w przypadku osobowego pojazdu elektrycznego wynosi 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale nie więcej niż 36 tys. zł na jeden pojazd.

Telewizja Polska chce nabyć nowe auta. TVP ogłosiła przetarg, w ramach którego chce kupić 15 nowych samochodów typu furgon. Oferty można zgłaszać do 20 stycznia.