Wydarzenia

„Dealer”: Oleje pod specjalnym nadzorem


Od wczoraj obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe zasady przewozu szeregu towarów i produktów obejmą wiele branż, w tym branżę olejową, a na zasadzie bliskich związków – także dealerską. Nowymi zasadami transportu objęto przede wszystkim towary, co do których ustawodawca stwierdził szczególne narażenie na oszustwa w rozliczeniach związanych z VAT-em i akcyzą. W katalogu znalazły się też paliwa i oleje smarowe.

Ustawa zobowiązuje trzy rodzaje podmiotów – wysyłającego, przewoźnika i odbierającego – do uczestniczenia w nowo wprowadzonym mechanizmie kontroli transportu. W kontekście branży dealerskiej i dostaw oleju wysyłającym będzie firma olejowa, odbiorcą – dealer. Obowiązek najpierw spoczywa na wysyłającym, który za pośrednictwem informatycznego systemu SENT udostępnionego na internetowej platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) musi podać dane na temat wysyłki (m.in. rodzaj towaru, pozycję CN lub podkategorię PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), ilość, masę brutto lub objętość towaru, a także datę rozpoczęcia przewozu), uzyskać numer referencyjny dla swojego zgłoszenia, a następnie przekazać ten numer przewoźnikowi i odbiorcy. System jest na tyle szczegółowy, że przewoźnik musi uaktualnić zgłoszenie transportu o numer rejestracyjny pojazdu, który będzie przewoził towar.

Przekazywane dane dotyczące odbierającego – a więc dealera – zawierają jego nazwę, adres siedziby i numer NIP. Po otrzymaniu transportu oleju dealer będzie musiał potwierdzić ten fakt w systemie PUESC. Potwierdzenie odbywa się za pomocą podania klucza – kodu, który identyfikuje dany transport. Każdy podmiot uczestniczący w dostawie musi mieć swoje konto w PUESC. Oznacza to zatem, że dealer będzie musiał wytypować upoważnionego pracownika, którego zadaniem będzie właśnie ewentualne potwierdzanie transportów.

miesiecznikdealer.pl