Wydarzenia

British Automotive Holding: BAH ma zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.


Instytucja finansowa wyraziła warunkową zgodę na wypłatę przez British Automotive Holding (BAH) zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 . ,,Powyższa zgoda instytucji finansowej została wyrażona pod warunkiem udzielenia spółce zależnej emitenta – British Automotive Polska (BAP) – przez głównego akcjonariusza British Automotive Holding – spółkę Książek Holding Sp. z o.o., pożyczki podporządkowanej w kwocie 6,2 mln zł pod zawarte z instytucją finansową przez BAP umowy dotyczące finansowania działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta, oraz aby wysokość zaliczki na poczet dywidendy nie przekroczyła 50% szacowanego zysku BAP za 2018 rok'” – czytamy w komunikacie.

W listopadzie British Automotive Holding (BAH)  poinformował, że warunkowo wypłaci akcjonariuszom 0,26 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2018 r. pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej i zgód instytucji finansujących w terminie do daty wypłaty i transzy zaliczki dywidendowej.