Wydarzenia

ORPA, PSPA: Miasta chcą rozwoju elektromobilności


Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych relacjonuje przebieg zakończonego już Kongresu Nowej Mobilności, który odbył się w Lublinie. W czasie jego trwania ponad 500 przedstawicieli polskich miast, wspólnie z praktykami rynku, omawiało najlepsze rozwiązania przyczyniające się do rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. Kongres rozpoczęło podpisanie Deklaracji Miast na rzecz Rozwoju Elektromobilności. Podpis pod deklaracją złożyło ponad 30 włodarzy polskich miast. Przedstawiciele samorządów zapowiedzieli m.in. stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi zrównoważonego transportu.

Jeden z warsztatów na kongresie został w całości poświęcony Funduszowi Niskoemisyjnego Transportu. Uczestnicy konferencji podkreślali, że zarówno administracji, jak i branży zależy na jak najszybszym rozpoczęciu rozdysponowania środków z FNT. Jak wynika z zaprezentowanego podczas kongresu Katalogu pojazdów elektrycznych 2019/20, który przedstawił uczestnikom Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, polscy klienci mają już do wyboru ponad 70 modeli samochodów z napędem elektrycznym. – Ostatnie 12 miesięcy można uznać za przełomowe pod względem liczby samochodów elektrycznych, które pojawiły się w sprzedaży. Oferta BEV i PHEV systematycznie się poszerza. Co więcej, do końca 2020 r. na rynku pojawi się kolejne kilkadziesiąt nowych modeli nisko- i zeroemisyjnych – mówił Jan Wiśniewski.

Podczas kongresu zaprezentowano także System Identyfikacji Elektromobilności, który opracowało PSPA. – Ze względu na brak kompleksowych rozwiązań prawnych i w większości zamknięty katalog znaków, wprowadzenie oznaczeń dla użytkowników pojazdów elektrycznych jest obecnie utrudnione. Dlatego przygotowaliśmy katalog, który zawiera gotowe propozycje rozwiązań graficznych, mogących posłużyć jako narzędzie do stworzenia systemu informacji drogowej w ramach nowelizacji odpowiednich przepisów – mówił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Raport PSPA zawiera m.in. propozycję znaków informujących o możliwości poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach, o miejscu postojowym przy ładowarce, które jest zastrzeżone dla EV, a także o kierunku i odległości do najbliższej stacji ładowania.

orpa.pl, pspa.com.pl