Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Ponad 60 proc. spadku w kwietniu

Zaczynamy od wyników rejestracji aut z ubiegłego miesiąca. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w kwietniu zarejestrowano w Polsce 17 865 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 65,83 proc. (-34 424 szt.) mniej niż rok wcześniej. Liderem rynku pozostaje Toyota. Kolejne lokaty należą do Skody i Volkswagena.

W dzisiejszym Przeglądzie Prasy przeczytacie również o wynikach raportu kwartalnego PZPM i KPMG dotyczącego branży motoryzacyjnej. Raport wskazuje, że w I kwartale 2020 r. zarejestrowano w Polsce 107,6 tys. nowych samochodów osobowych, 13,4 tys. dostawczych, 4,7 tys. ciężarowych, 4 tys. przyczep i naczep, blisko 400 autobusów oraz 3,1 tys. motocykli i 2,3 tys. motorowerów.

„Puls Biznesu” pisze o coraz słabszych wynikach polskiego przemysłu. Indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w kwietniu do poziomu 31,9 pkt. To najniższy odczyt tego wskaźnika od początku jego badań nad Wisłą.

Samar: Kwiecień – kolejny miesiąc spadków

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w kwietniu zarejestrowano w Polsce 17 865 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 65,83 proc. (-34 424 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 47,43 proc. (-16 121 szt.) mniej niż w marcu 2020 roku. Dane skumulowane (138 896 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 33,58 proc. (-70 225 szt.).

W ubiegłym miesiącu  zarejestrowano w Polsce 15 241 samochodów osobowych, o 67,14 proc. (-31 140 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 48,61 proc. (-14 417 szt.) mniej niż w marcu 2020 r. Dotychczas w 2020 roku zarejestrowano w Polsce 122 883 samochody osobowe, o 34,00 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-63 302 szt.).

Udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,8 proc. Udział firm osiągnął poziom 71,2 proc. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 10 850 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 67,8 proc.

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Liderem rynku pozostaje Toyota. Dotychczas w 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali 18 774 auta tej marki, o 7,35 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,28 proc. Druga lokata należy do Skody, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 17 049 szt., o 28,22 proc. mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,87 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 10 497 samochodów, o 44,00 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,54 proc.

PZPM, KPMG: Mniej rejestracji we wszystkich segmentach

W I kwartale 2020 r. zarejestrowano w Polsce 107,6 tys. nowych samochodów osobowych, 13,4 tys. dostawczych, 4,7 tys. ciężarowych, 4 tys. przyczep i naczep, blisko 400 autobusów oraz 3,1 tys. motocykli i 2,3 tys. motorowerów – wynika z raportu kwartalnego PZPM i KPMG dotyczącego branży motoryzacyjnej. W I kwartale roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium+ wyniosła 19,2 tys. i była niższa o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Cały rynek skurczył się o 23 proc. Wciąż dominują klienci instytucjonalni, wśród których rejestracje wyniosły 72,5 tys. szt. – o ponad jedną piątą mniej w skali roku. W tej grupie 16,8 tys. szt. przypadło na marki premium+ (spadek o 4,5 proc.). Klienci indywidualni w I kwartale zarejestrowali 35,1 tys. wszystkich samochodów i ograniczyli popyt o 27,3 proc. W tej liczbie było 2,4 tys. samochodów premium+, o 38,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – Już po wynikach pierwszego kwartału widać, że wpływ pandemii na branżę motoryzacyjną będzie bardzo duży. Szacunki mówią, że w drugim kwartale średni spadek sprzedaży wszystkich pojazdów może wynieść nawet 60-70 proc. Dotyczy to również segmentu premium, bo choć w momentach spadków sprzedaży samochody premium na ogół sprzedawały się lepiej – tym razem mamy do czynienia z sytuacją nigdy wcześniej nie spotykaną. Obecnie większość firm wstrzymuje się z zakupami i wymianą flot, w tym samochodów premium, które były nabywane dla top managementu. Zakładając, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja zacznie się stabilizować, jest nadzieja, że w trzecim i czwartym kwartale spadki będą niższe niż w drugim, jednak na powrót do stanu sprzed pandemii nie należy liczyć – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W I kwartale br. zmniejszyła się liczba rejestracji we wszystkich segmentach. Najgłębsze spadki zanotowano w kategorii małych i średnich MPV (-58 proc.), dużych MPV (-47 proc.) oraz kombivanów (-44 proc). Jedynie wśród samochodów z napędami alternatywnymi odnotowano wynik dodatni. – Liczba rejestracji samochodów elektrycznych stale wzrasta. W I kwartale 2020 r. zarejestrowano ich 1 278 sztuk. Oznacza to wzrost aż o 101,6 proc. Polacy coraz bardziej przekonują się do aut z napędami hybrydowymi – w I kwartale br. liczba rejestracji w tej grupie zwiększyła się o 98,4 proc. i wyniosła 13,4 tys. sztuk. Wśród nabywców aut z napędami alternatywnymi zarówno klienci indywidualni (+115,3 proc.), jak i instytucjonalni (+94,6 proc.) zwiększyli zakupy – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

„Puls Biznesu”: Przemysł w gorszej kondycji

Indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w kwietniu do poziomu 31,9 pkt. To najniższy odczyt tego wskaźnika od początku jego badań nad Wisłą, a więc od czerwca 1998 r. – informuje „Puls Biznesu”. Wynik w Polsce jest przy tym gorszy niż ten notowany w Wielkiej Brytanii (32,9 pkt) czy w strefie euro (33,4 pkt), a nawet gorszy niż PMI w sąsiednich państwach – w Czechach (35,1 pkt) oraz na Węgrzech (33,6 pkt).

ZDS: Program pełnego restartu działalności sektora sprzedaży samochodów

Związek Dealerów Samochodów ogłosił program pełnego restartu działalności sektora sprzedaży samochodów i usług serwisowych oraz dostosowania go do „nowej rzeczywistości”. Program rozpoczyna się od dwóch elementów. Pierwszym z nich jest akcja informacyjna skierowana do klientów pod nazwą #WszystkoPracuje. ZDS podkreśla, że choć polscy dealerzy i serwisy nie przerwali pracy i cały czas byli dostępni dla swoich klientów, to początek maja, kiedy wróciły do pracy m.in. galerie handlowe, to dobry moment, by przypomnieć, że polskie salony i serwisy dealerskie pracują w pełnym zakresie usług. I co jeszcze ważniejsze – w najwyższym standardzie sanitarnym.

Drugi punkt programu to wdrożenie jednolitych wytycznych organizacyjnych i sanitarnych, dzięki którym wszyscy polscy dealerzy zapewnią klientom najwyższy standard sanitarny. Polskie salony i serwisy dealerskie w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej w czasie pandemii nie przerwały pracy. Dzięki temu, w okresie ostatnich tygodni, na bieżąco doskonaliły procedury sanitarne i organizacyjne, żeby zapewnić klientom i pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie te doświadczenia wraz z wytycznymi europejskich organizacji dealerskich oraz obowiązującymi od 4 maja wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS posłużyły do przygotowania wytycznych dla stacji dealerskich. Dokument ten (dostępny na stronie internetowej Związku) precyzyjnie opisuje ogólne i szczegółowe zasady sanitarne, jakie powinny być wdrożone w polskich stacjach dealerskich. Wdrożenie tych zasad zapewnia klientom i pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego.

Kolejne elementy programu będą wdrażane w najbliższych dniach i tygodniach.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: zds.org.pl

NBP: Banki zaostrzyły politykę kredytową

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2020 r. oraz przewidywania banków na II kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą w pierwszej połowie kwietnia 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc. Wyniki wskazują, że w I kwartale bieżącego roku ankietowane banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw i jednocześnie nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki odnotowały dalszy spadek popytu na kredyty zgłaszane przez przedsiębiorstwa. W II kwartale 2020 r. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów, zwłaszcza na kredyty długoterminowe dla MSP oraz spadek popytu, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Automotive News: Wielka Brytania: najmniej rejestracji od 1946 roku

Według danych organizacji branżowej SMMT sprzedaż nowych samochodów w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu o około 97 procent, do najniższego poziomu od 1946 r. Wyniki wskazują, że w ubiegłym miesiącu zarejestrowano około 4000 samochodów. Tymczasem w lutym 1946 r., zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu drugiej wojny światowej, w Wielkiej Brytanii sprzedano 4 044 nowe samochody. SMMT obniżyło swoją całoroczną prognozę do 1,68 mln rejestracji w porównaniu z 2,31 mln samochodów w ubiegłym roku.