Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Rynek na minusie

Zaczynamy od wyników rejestracji aut z pierwszych 20 dni marca. Samar informuje, że w tym czasie zarejestrowano 22 188 samochodów osobowych (-22,73 proc.) oraz 3 003 samochody dostawcze (-10,28 proc.). Liderem rynku samochodów osobowych jest Skoda.

Miesięcznik „Dealer” pisze o pierwszych reakcjach importerów na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Importerzy, którzy już zareagowali (m.in. Volkswagen Group, Subaru, Mazda, Mercedes-Benz) deklarują wdrożenie działań wspierających dealerów, w tym m.in. pełną wypłatę bonusów ilościowych i jakościowych za marzec, niezależnie od faktycznego wolumenu sprzedaży.

Tymczasem serwis Elektrowóz informuje o odpowiedzi resortu aktywów państwowych na interpelację posła Koalicji Obywatelskiej Marka Sowy. Poseł Sowa zapytał ministra o to, czy planowana jest modyfikacja rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu aut elektrycznych oraz jaka jest przyczyna wprowadzanych zmian. „Powiedzmy wprost: nie ma politycznej woli, żeby nabywcy samochodów elektrycznych otrzymali jakiekolwiek dopłaty. Powiedziano to dookoła, ubierając wypowiedź w wiele akapitów” – relacjonuje serwis.

Samar: Duży spadek po dwóch dekadach marca

W pierwszych dwóch dekadach marca zarejestrowano 22 188 samochodów osobowych (-22,73 proc.) oraz 3 003 samochody dostawcze (-10,28 proc.) – informuje Samar. Łącznie na rynek trafiło 25 191 pojazdów o dmc do 3,5 tony (-21,43 proc.).

Liderem rynku samochodów osobowych jest Skoda. Kolejne miejsca zajęły Toyota, Volkswagen, Kia i Hyundai. W tej grupie jedynie Toyota może pochwalić się wzrostem (+2,9 proc.). Pozostałe marki mają na koncie znaczące spadki.

samar.plLinkedIn.com

Miesięcznik „Dealer”: Importerzy reagują na kryzys

Znamy pierwsze reakcje importerów na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Importerzy, którzy już zareagowali (m.in. VGP, Subaru, Mazda, Mercedes-Benz) deklarują wdrożenie działań wspierających dealerów.

Wymienione markowe centrale zakładają m.in., że bonusy ilościowe i jakościowe za marzec 2020 r. mają być wypłacone w pełnej wysokości, niezależnie od faktycznego wolumenu sprzedaży (w zależności od marki, punktem odniesienia mają tu być np. realizacje celów uzyskane przez dealerów w IV kwartale 2019 r.). Ochroną mają być też objęte bonusy z obszaru posprzedaży (tu procentowa wypłata premii ma być przynajmniej nie niższa niż w lutym br.). Jednocześnie pojawiają się deklaracje szybkiej analizy i decyzji w zakresie tego, jak będzie wyglądał pod tym względem kolejny miesiąc i cały drugi kwartał.

Z informacji od importerów wynika również, że dostawa nowych samochodów ma być realizowana wyłącznie na zlecenie dealera. Centrale wstrzymują także badania jakościowe, szkolenia czy audyty ISO (co logiczne, w obecnej sytuacji znika też obowiązek obligatoryjnych jazd próbnych). Wskazane wyżej marki deklarują też przyspieszenie rozliczania faktur, korekt i wypłat bonusów (jest też mowa o rozmowach z bankami celem wypracowania „elastycznego i indywidualnego” podejścia do tematu linii kredytowych i wielkości finansowania).

Każdego, kto chciałby się podzielić obecną sytuacją w swojej sieci, miesięcznik „Dealer” zachęca do kontaktu (redakcja@miesiecznikdealer.pl).

Elektrowóz: Co z dopłatami do aut na prąd?

Serwis Elektrowóz pisze o odpowiedzi resortu aktywów państwowych na interpelację posła Koalicji Obywatelskiej Marka Sowy. Poseł Sowa zapytał ministra aktywów państwowych o to, czy planowana jest modyfikacja rozporządzenia w sprawie dopłat do zakupu aut elektrycznych oraz jaka jest przyczyna wprowadzanych zmian. Odpowiedział mu wiceminister Adam Gawęda.

Z odpowiedzi wynika, że nadal trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej. Serwis relacjonuje, że prace „wynikają z inwentaryzacji dotychczasowych założeń mechanizmu i proponowanych kwot wsparcia”.

W artykule czytamy także, że nie ma już mowy o 1 milionie samochodów elektrycznych do roku 2025, jest ponad 600 tysięcy sztuk aut elektrycznych i hybrydowych do roku 2030. Z zastrzeżeniem, że „podane liczby są jedynie wskazaniem kierunku zmian i rzeczywista liczba pojazdów elektrycznych może się różnić od tych powyżej wskazanych”. „Powiedzmy wprost: nie ma politycznej woli, żeby nabywcy samochodów elektrycznych otrzymali jakiekolwiek dopłaty. Powiedziano to dookoła, ubierając wypowiedź w wiele akapitów. Obecne problemy z wirusem będą stanowiły dodatkowe usprawiedliwienie, żeby nikt nie dostał pieniędzy” – ocenia serwis.

ZDS: Nie ma zakazu prowadzenia działalności dla dealerów samochodów

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2020, Poz. 522 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Nowe przepisy nakładają ograniczenia w przemieszczaniu się. Polacy mają pozostać w domu. Wyjątkiem są: droga do pracy i do domu, wolontariat w walce z koronawirusem oraz niezbędne sprawy życia codziennego. Związek Dealerów Samochodów tłumaczy, że nowe rozporządzenie nie wprowadza zakazu działalności w zakresie żadnego z aspektów podstawowej działalności dealera samochodów tj. handlu samochodami nowymi, używanymi, motocyklami ani działalności usługowej polegającej na świadczeniu usług serwisowych. Nie dotyczy także sprzedaży usług finansowych i produktów ubezpieczeniowych. „Salony i serwisy mogą nadal być otwarte. Pracownicy firm dealerskich mogą dojeżdżać do pracy i wykonywać czynności zawodowe. Dojazd klienta do serwisu należy traktować jako zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Z kolei ewentualny dojazd klienta do salonu  może odbywać się w celu zakupu samochodu, jako towaru związanego z czynnościami zawodowymi klienta. W związku z tym salony i serwisy mogą zostać otwarte, jako że potencjalnie mogą być one odwiedzane przez klientów” – informuje ZDS.

ZPL, PZWLP: Branża leasingowa chce wesprzeć klientów

Związek Polskiego Leasingu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów zdecydowały wspólnie, że odgórnie wprowadzą ułatwienia dla swoich klientów. „Celem naszych działań w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce jest umożliwienie naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że działania, które prowadzimy są nakierowane na takie potraktowanie klientów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę umów, by pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty” – czytamy w komunikacie. Działania firm obejmują (na wniosek klienta lub w wyniku decyzji leasingodawcy) m.in.: odroczenie w czasie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej albo kapitałowo-serwisowej, odstąpienie od stosowania odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat, odstąpienie od stosowania części opłat i prowizji, elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finansowania i okresów wynajmu, dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały wskutek epidemii.

„Rzeczpospolita”: Serwis Forda z dowozem auta do domu

Ford wprowadza nowe bezpłatne usługi mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Akcja Forda w Polsce w ramach #zostańwdomu obejmuje między innymi bezpłatną usługę door to door – serwis Forda odbierze, a po wykonanej usłudze dowiezie samochód pod dom klienta. Dostępna jest także darmowa usługa Ford Video Check, która obejmuje raport stanu technicznego samochodu również w formie wideo oraz umożliwia zaakceptowanie zakresu prac na podstawie kosztorysu – pisze „Rzeczpospolita”. Firma informuje także o pełnej dezynfekcji auta przed przekazaniem do klienta.