Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Coraz bliżej dopłat do zakupu „elektryków”

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra energii dotyczący dopłat do zakupu aut elektrycznych dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem w przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi 30 proc. ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37 500 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł.

„Rzeczpospolita” pisze, że obowiązkowa podzielona płatność, która ma wejść w życie we wrześniu, budzi kontrowersje przedsiębiorców i ekspertów. – Szybkie wprowadzanie obowiązkowej podzielonej płatności być może da się wytłumaczyć chęcią walki z szarą strefą, zwłaszcza na rynku części samochodowych. Jednak termin 1 września niefortunnie zbiega się z terminem wejścia przepisów o tzw. białej liście podatników, którzy zarejestrowali swoje konta rozliczeniowe w urzędach skarbowych – uważa Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w kancelarii Gekko Taxens.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z projektem przychody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. obejmie podatek 17-procentowy, a nie jak obecnie 18-procentowy. „Puls Biznesu” wskazuje, że drugą ważną zmianą jest podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika etatowego z obecnych 1,3 tys. zł rocznie do kwoty 3 tys. zł.

„Senatorowie zaakceptowali przepisy przewidujące kary za niezarejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni od daty jego sprowadzenia z Unii Europejskiej” – informuje Samar. Zmieniony został przepis Prawa o ruchu drogowym, który wprowadza obowiązek zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia z innego kraju Unii Europejskiej. Zmiana polega na tym, że przepis ten nie będzie obowiązywał właścicieli nowych pojazdów. 

ORPA, „Dziennik Gazeta Prawna”: Dopłaty do aut elektrycznych budzą kontrowersje

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wejście tych przepisów w życie umożliwi rozpoczęcie udzielania wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych dla osób fizycznych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi 30 proc. ceny nabycia, nie więcej niż 37 500 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł. – Należy podkreślić, że mówimy o kwocie 125 tysięcy brutto. Zdecydowana większość modeli całkowicie elektrycznych oferowana na polskim i europejskim rynku jest po prostu droższa. Żaden model z listy TOP10, czyli najlepiej sprzedających się modeli EV w Polsce, nie mieści się w limicie resortu energii. W konsekwencji, wsparcie będzie przyznawane wyłącznie kilku najmniejszym i najtańszym modelom. Wykluczone z niego zostaną najpopularniejsze samochody zeroemisyjne, kupowane ze wsparciem w innych krajach europejskich – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.  

Według PSPA, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, a dysponowanie środków z FNT ostatecznie się rozpocznie, nie należy oczekiwać przełomowych zmian na polskim rynku pojazdów elektrycznych. – Na tym etapie rozwoju rynku niezbędne jest podwyższenie kwot ujętych w projekcie rozporządzenia. W przeciwnym razie sprzedaż samochodów zeroemisyjnych będzie się utrzymywać na podobnie niskim poziomie, jak do tej pory – dodaje Maciej Mazur.

W projekcie wyznaczono także wysokość wsparcia zakupu pojazdu wodorowego. Będzie to 30 proc. ceny nabycia, jednak nie więcej niż 90 000 zł.  Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia FCEV nie przekracza 300 000 zł.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o warunkach udzielania wsparcia. Dopłaty do samochodów elektrycznych mają być udzielane na wniosek, w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków przewidzianych na dany rok. Wsparcie udzielane będzie bez konkursu. Pierwszy nabór wniosków ma być ogłoszony po wejściu w życie rozporządzenia.

orpa.pl, „Dziennik Gazeta Prawna” z 16 lipca 2019, s. B4

„Rzeczpospolita”: Obowiązkowy split payment zbyt wcześnie

„Rzeczpospolita” pisze, że obowiązkowa podzielona płatność, która ma wejść w życie we wrześniu, budzi kontrowersje przedsiębiorców i ekspertów. „Obowiązkowa podzielona płatność ma objąć te towary, na które dotychczas był tzw. odwrócony VAT. Chodzi zatem o handel m. in. stalą, złomem, elektroniką użytkową, a także o usługi budowlane. Do tej listy dołączono także części i akcesoria samochodowe. Rząd uzasadnia szybkie wprowadzenie tego systemu chęcią zwalczania szarej strefy” – przypomina dziennik.

W artykule czytamy o problemach i wątpliwościach dotyczących wprowadzenia nowego mechanizmu w branżach „wrażliwych”. – Na dziś nie możemy zaoferować dla nich żadnego oprogramowania, bo nie znamy listy towarów, których będzie dotyczyła podzielona płatność – mówi Bogdan Zatorski, ekspert firmy Sage, producenta oprogramowania dla biznesu. Przykładowo, projekt mówi o „akcesoriach” samochodowych, ale nie precyzuje, czy za takowe należy uważać np. samochodowe foteliki dziecięce. – Potrzeba co najmniej kwartału od uchwalenia przepisów, by odpowiedzialnie opracować rozwiązania informatyczne dla firm stosujących obowiązkowy split payment – ocenia Zatorski. Na problemy zwraca uwagę także branża podatkowa. – Szybkie wprowadzanie obowiązkowej podzielonej płatności być może da się wytłumaczyć chęcią walki z szarą strefą, zwłaszcza na rynku części samochodowych. Jednak termin 1 września niefortunnie zbiega się z terminem wejścia przepisów o tzw. białej liście podatników, którzy zarejestrowali swoje konta rozliczeniowe w urzędach skarbowych. Weryfikacja kontrahentów pod kątem białej listy oraz przygotowania do wdrożenia podzielonej płatności oznaczają sporo zamieszania w pionach księgowo-finansowych oraz informatycznych wielu firm – uważa Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w kancelarii  Gekko Taxens.

„Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”: Nadchodzi obniżka stawki PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z projektem przychody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. (do rocznego pułapu 85,5 tys. zł) obejmie podatek 17-procentowy, a nie jak obecnie 18-procentowy. Nadwyżka zarobków ponad pułap 85,5 tys. zł nadal będzie obciążona stawką 32 proc. „Puls Biznesu” wskazuje, że drugą ważną zmianą jest podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika etatowego z obecnych 1,3 tys. zł rocznie do kwoty 3 tys. Zgodnie z zapowiedziami, zmiany mają obowiązywać od początku 2020 roku.

pb.pl, rp.pl

Samar: Senat chce karać za niezarejestrowanie samochodu w terminie

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W trakcie głosowania przyjęto szereg poprawek, w tym jedną do Prawa o ruchu drogowym – informuje Samar. Zmieniony został przepis, który wprowadza obowiązek zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia z innego kraju Unii Europejskiej. Zmiana polega na tym, że przepis ten nie będzie obowiązywał właścicieli nowych pojazdów.„Nowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje ponadto wprowadzenie kar w wysokości od 200 do 1 000 zł za niezarejestrowanie samochodu we wspomnianym terminie. Tej samej wielkości sankcja będzie grozić w przypadku niepoinformowania w ciągu 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski. Kary pieniężne mają być nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę” – czytamy w artykule.

Uchwalona przez Senat ustawa trafi ponownie na posiedzenie Sejmu. Przepisy dotyczące zmian w Prawie o ruchu drogowym mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

„Rzeczpospolita”: Skoda popularna wśród Polaków

„Rzeczpospolita” pisze, że 34 672 zarejestrowane samochody to wynik, z jakim Skoda zamyka I półrocze 2019 roku, utrzymując pozycję lidera polskiego rynku. Na pozycji wicelidera po I półroczu znalazła się Toyota. Liczba zarejestrowanych aut tej marki wyniosła 31332 szt., o 6,92 proc. więcej niż w 2018 roku. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2019 roku klienci zarejestrowali 27 299 samochodów VW, o 4 proc. mniej niż przed rokiem.

więcej „Rzeczpospolita” z 16 lipca 2019, s. A24

Newseria: Ceny idą w górę

Media informują o wzroście cen i perspektywach dla inflacji na przyszłość. Według szacunku inflacji Głównego Urzędu Statystycznego za czerwiec 2019 roku, średnie ceny towarów i usług wzrosły o 2,6 proc. rok do roku. To najmocniej od listopada 2012 roku – informuje Newseria. Na ogólny wzrost cen wpływają ceny żywności, a także sytuacja na rynku ropy naftowej. – Przewiduję, że w 2019 roku wzrost inflacji rok do roku nie będzie znacząco wyższy, niż odnotowujemy dzisiaj. Natomiast mając na uwadze prognozy w dłuższej perspektywie, możemy się spodziewać presji inflacyjnej. Jeżeli do tego dołożyłyby się zawirowania na Bliskim Wschodzie, których konsekwencją byłby wzrost cen ropy naftowej, to 4-proc. inflacja w przyszłym roku jest prawdopodobna – ocenia Artur Walasik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.