Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Mniej rejestracji w styczniu

Zaczynamy od wyników rejestracji aut z 20 dni stycznia. W ciągu dwóch dekad obecnego miesiąca zarejestrowanych zostało 25 538 samochodów osobowych, o 8,08 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liderami rejestracji aut osobowych są Skoda, Volkswagen i Toyota.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie autoryzowanego dealera samochodów. Sytuacja opisana w artykule dotyczyła m. in. bonusów jakościowych od importera i dokonywania rozliczeń. Wątpliwości dotyczyły tego, jak rozumieć moment wykonania usługi, a tym samym jaka powinna być data na fakturze i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w świetle ustawy o VAT. Z wyroku NSA wynika, że podatnik nie może czekać z wystawieniem faktury za usługi do momentu, aż jego kontrahent zaakceptuje rozliczenia dotyczące wysokości udzielanych bonusów.

Wirtualny Nowy Przemysł zwraca uwagę, że w załączniku do przedstawionego niedawno do konsultacji projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w rozdziale dotyczącym prognozy produkcji i zużycia energii z odnawialnych źródeł założono, iż do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys. pojazdów z napędem elektrycznym. Tymczasem na koniec zeszłego roku w Polsce było jedynie 2,5 tys. aut elektrycznych.  – Dane pokazują wprost, że bez zwiększenia wsparcia, które obecnie jest ograniczone tylko do zwolnienia z akcyzy, nie będzie znacznego przyrostu liczby tych pojazdów, a zakładane przez rząd cele nie przełożą się na rzeczywistość – stwierdza Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Samar: Auta osobowe na minusie

Instytut Samar przyjrzał się aktualnym wynikom rynku motoryzacyjnego. „W ciągu dwóch dekad stycznia zarejestrowanych zostało 25 538 samochodów osobowych, o 8,08 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Inaczej zachowuje się rynek samochodów użytkowych do 3,5 tony – 2 957 rejestracji to o 6,06 proc. więcej w stosunku do zeszłego roku” – czytamy w artykule.

Liderami rejestracji aut osobowych w 20 dniach stycznia są:

1. Skoda – 3660 szt.
2. Volkswagen – 3356 szt.
3. Toyota – 3044 szt.

„Dziennik Gazeta Prawna”: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dealera?

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie autoryzowanego dealera samochodów. Jak czytamy w artykule, we wniosku o interpretację dealer wyjaśnił, że otrzymuje bonusy jakościowe od importera. „Bonusy są przyznawane za konkretne okresy (miesięczne, kwartalne, roczne). Warunki współpracy z importerem przewidują jednak, że ostateczną informację na temat wysokości premii dealer otrzymuje dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego” – relacjonuje dziennik. Dealer przedstawia zestawienie należności z tytułu bonusów za dany okres, importer je weryfikuje i wypłaca premie.

„GDP” informuje, że wątpliwości dotyczyły tego, jak rozumieć moment wykonania usługi, a tym samym jaka powinna być data na fakturze i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w świetle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem dealera powinien to być dzień, w którym otrzymuje on od importera informację o zatwierdzeniu przyznanego bonusu i jego wysokości. Powinien umieszczać na fakturze datę wykonania usługi zgodną z datą otrzymania informacji (akceptacji bonusu). Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że wykonanie usługi następuje w momencie „zakończenia realizacji czynności” przez usługodawcę. Zaakceptowanie przez importera przedstawionego mu rozliczenia nie przesuwa obowiązku podatkowego – wyjaśnił organ.„Podatnik przegrał w sądach obu instancji. WSA w Gdańsku orzekł, że proces weryfikowania wysokości bonusów nie stanowi świadczenia usługi. Nie ma więc znaczenia dla oceny, kiedy świadczenie zostało zrealizowane” – pisze dziennik.

Podobnie sprawę ocenił Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Alojzy Skrodzki podkreślił, że ewentualne ustalenia umowne nie mogą prowadzić do zmiany zasad i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. – Strony powinny unormować zasady rozliczeń w taki sposób, aby zapewnić wystawienie przez usługodawcę faktury w terminie przewidzianym w przepisach, czyli nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę – powiedział sędzia.

więcej „Dziennik Gazeta Prawna” z 23 stycznia 2019, s. B3

Wirtualny Nowy Przemysł: „Elektrykom” potrzeba większego wsparcia

Wirtualny Nowy Przemysł przypomina, że minęły już ponad dwa lata od zaprezentowania założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Jednym z jego założeń był milion aut elektrycznych na polskich drogach do 2025 roku. „Tymczasem w załączniku do przedstawionego niedawno do konsultacji projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w rozdziale dotyczącym prognozy produkcji i zużycia energii z odnawialnych źródeł czytamy, że w tejże prognozie założono, iż do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys., a w 2040 r. ok. 2 mln 400 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, zużywających odpowiednio: 1,2 TWh i 3,0 TWh energii elektrycznej” – czytamy w artykule. Serwis zastanawia się ile realizmu jest w prognozie, że do 2030 roku będzie w Polsce jeździło 870 tys. aut elektrycznych. – Plan rozwoju elektromobilności zakładał, że na koniec 2018 roku będzie w Polsce 14 tysięcy samochodów elektrycznych. Według tego planu w tym roku ma zostać zakupionych blisko 20 tys. nowych samochodów. Jednak na koniec zeszłego roku mieliśmy w Polsce jedynie 2,5 tys. aut elektrycznych. Widać więc wyraźnie, jak plany mijają się z rzeczywistością. Komentarz jest oczywisty. Dane pokazują wprost, że bez zwiększenia wsparcia, które obecnie jest ograniczone tylko do zwolnienia z akcyzy, nie będzie znacznego przyrostu liczby tych pojazdów, a zakładane przez rząd cele nie przełożą się na rzeczywistość – stwierdza Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Wirtualny Nowy Przemysł: Auta będą zbyt drogie dla klientów?

Wirtualny Nowy Przemysł za Automotive News informuje, że szef Volkswagena Herbert Diess ostrzegł, że z powodu nowych norm emisji spalin samochody mogą mocno zdrożeć, doprowadzając do sytuacji, w której będą dla niektórych klientów zbyt drogie. Przypomnijmy, że Unia Europejska chce do 2030 roku ograniczyć emisje CO2 nowych samochodów osobowych o 37,5 proc w stosunku do 2021 roku. Obniżanie emisji wymusza na koncernach motoryzacyjnych zwiększanie produkcji aut elektrycznych, które są zdecydowanie droższe od analogicznej klasy modeli spalinowych.  Serwis informuje, że Grupa VW będzie w stanie obniżyć poziom średniej emisji CO2 swojej floty do około 60 gramów na kilometr, zwiększając sprzedaż elektryków o 45-50 proc. Według szefa VW klientów kupujących pojazdy klasy premium będzie stać na droższe pojazdy z napędem elektrycznym. Nie wiadomo za to, jak na wyższe ceny zareagują klienci kupujący auta niższego segmentu. „Diess zaznaczył, że nie wie, ilu klientów koncernu mogłoby sobie pozwolić na chociażby podstawowe modele marki. Stwierdził też, że w wyniku działań związanych z realizacją norm zaproponowanych przez UE cena detaliczna modelu VW Up mogłaby wzrosnąć o ponad 3,5 tys. euro do 14,5 tys. euro. W przypadku modelu Polo cena zwiększyłaby się jego zdaniem o 4 tys. euro” – czytamy w artykule.

„Dziennik Gazeta Prawna”: Trudne liczenie kosztów podatkowych od aut

„Dziennik Gazeta Prawna” analizuje także zmiany w podatkach dotyczące rozliczania aut firmowych. Od 1 stycznia odliczać od przychodu można tylko 75 proc. wydatków eksploatacyjnych, gdy samochód osobowy jest używany do celów mieszanych prywatno-służbowych. „Ten 75-proc. limit dotyczy również połowy VAT, która – jako nieodliczona od podatku należnego – może być kosztem uzyskania przychodów. Mamy więc 75 proc. od 50 proc.” – czytamy w artykule. Dziennik zauważa, że rachunki jeszcze bardziej się komplikują, gdy przy odliczaniu podatku naliczonego VAT firma korzysta ze współczynnika (np. 3 proc.).

W artykule zawarto odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące rozliczania aut na nowych zasadach. W jednej z przedstawionych przez czytelników sytuacji spółka wykorzystuje do celów mieszanych auta osobowe wzięte w leasing operacyjny. – Jaki procent od wartości netto oraz od pozostałego nieodliczonego VAT mam zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik. „Od 2019 r. wprowadzony został limit 150 tys. zł w zakresie podatkowych kosztów opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego (najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze). Nie uważa się za koszty opłat w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. Co ważne, ograniczenie stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu, czyli do część kapitałowej, ale już nie odsetkowej” – odpowiada dziennik.

więcej „Dziennik Gazeta Prawna” z 23 stycznia 2019, s. B3

Wirtualny Nowy Przemysł: Duży wzrost BAH na giełdzie

Serwis pisze o wynikach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 22 stycznia. „Na szerokim rynku aż o 32,2 proc. wzrosła wycena British Automotive Holding, po informacji o otrzymaniu od Jaguar Land Rover listów intencyjnych ws. współpracy po zakończeniu umowy importerskiej w 2020 roku” – czytamy w artykule. WNP przypomina, że w sierpniu 2018 Jaguar Land Rover wypowiedział BAH umowę importerską od 2020 roku. Od tego czasu kurs akcji spółki spadł o ok. 70 proc.

Newseria: Ceny energii mogą wzrosnąć

Sytuacja na rynku cen energii elektrycznej w Polsce wciąż budzi wiele emocji. – Polacy najprawdopodobniej zapłacą więcej za prąd w 2019 roku. Wynika to z co najmniej kilku przyczyn. Najistotniejszą jest fakt, iż ceny energii elektrycznej będą rosnąć. Już dzisiaj można stwierdzić, że w stosunku do początku 2018 roku ceny energii elektrycznej są wyższe o 50–60 proc. dla gospodarstw domowych. Sytuacja jest jeszcze mniej korzystna dla odbiorców przemysłowych, czyli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz spółek komunalnych, gdzie wzrost cen energii elektrycznej rok do roku jest szacowany na poziomie 60–70 proc. – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Jerzy Kurella, ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica. W zmianach do ustawy o podatku akcyzowym i innych ustawach zostały zapisane mechanizmy, które mają zapobiegać wzrostowi rachunków w 2019 roku. Kurella podkreśla, że jak dotąd nie ma rozporządzeń wykonawczych do ustawy, a powołany do ich wypracowania specjalny zespół nie osiągnął jednolitego stanowiska. Jego zdaniem trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał mechanizm, który miałby spowodować, że większość gospodarstw domowych rzeczywiście nie zapłaci w tym roku wyższych rachunków.  Były prezes Tauronu i PGNiG wskazuje także, że nawet jeśli gospodarstwa domowe nie zapłacą za prąd więcej w tym roku, to blokowanie wzrostu cen prądu w kolejnych latach jest niemożliwe. „Rynek jest zliberalizowany, a wszystkie ruchy mające na celu zamrożenie rachunków za energię to działania wyłącznie doraźne i sprzeczne z podstawowymi zasadami wolnego rynku. Ponadto, takie działania nie wymuszają na sektorze energetycznym działań proefektywnościowych. Co więcej, istnieje duże ryzyko, że w 2020 roku ceny energii wzrosną o wiele bardziej, bo nie będzie można skorzystać z nadzwyczajnych form dofinansowania, z jakimi będziemy mieli do czynienia w 2019 roku” – czytamy w artykule.

„Rzeczpospolita”: Volkswagen rozszerzy program zachęt w Niemczech?

Serwis Automotive News Europe, powołując się na rzecznika WV poinformował, że koncern właśnie rozważa rozszerzenie programu zachęt handlowych za złomowanie starych aut, który obejmuje obecnie 15 najbardziej zanieczyszczonych niemieckich miast, na całe Niemcy – relacjonuje „Rzeczpospolita”. Decyzja w tym zakresie ma zapaść na początku przyszłego tygodnia. Dopłaty na terenie całego kraju mają obowiązywać tylko przez pewien czas.  Na razie nie wiadomo jak długo. Nie będą także obejmować wszystkich złomowanych Volkswagenów, a jedynie auta z silnikami spełniającymi normy Euro 4 i Euro 5. „W każdym razie, wartość dopłat przy kupnie nowego samochodu osobowego będzie sięgać nawet 9 tys. euro. To niewiele mniej niż połowa tego, ile w Niemczech trzeba wydać na Golfa (19,3 tys. euro) lub jedna trzecia ceny Tiguana (27,8 tys. euro)” – pisze dziennik.