Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Polacy kupują coraz więcej samochodów

Z nowego raportu kwartalnego PZPM i KPMG dotyczącego branży motoryzacyjnej wynika, że w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów osobowych, czyli 13,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym czasie liczba rejestracji aut przez klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 17,8 proc. W segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach br. zarejestrowano w Polsce 54,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 16,6 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku.

Idą zmiany w systemie kontroli pojazdów. Projekt nowelizacji prawo o ruchu drogowym autorstwa resortu infrastruktury zakłada powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Nowe przepisy wprowadzają m. in. zmiany w opodatkowaniu użytkowania samochodów osobowych w firmach. Projekt czeka na podpis prezydenta.

PZPM, KPMG: Wzrost na rynku nowych aut

PZPM i KPMG przygotowały nowy raport kwartalny dotyczący branży motoryzacyjnej. Wynika z niego, że w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.  Od stycznia do września br. w Polsce zarejestrowano 349,1 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych – o 40,1 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tej grupie w analizowanym okresie wyniosły 239,8 tys. zaś klientów indywidualnych – 109,3 tys., co oznacza wzrost odpowiednio o 17,3 proc. oraz 4,4 proc. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2017 r. W segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. zarejestrowano w Polsce 54,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 16,6 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Rejestracje nabywców instytucjonalnych wyniosły 49,4 tys., co oznacza wzrost o blisko 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. – Imponujące wzrosty w segmencie premium+ oczywiście są powodem do zadowolenia, jednak zapowiadane nowe przepisy podatkowe – m. in. w obszarze leasingu mogą spowodować znaczne spowolnienie wzrostu tego segmentu – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W komunikacie czytamy także, że w pierwszych trzech kwartałach wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów. Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 30 proc. wzrost, segment C wzrósł o 10 proc., zaś segment B o 4 proc. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie samochodów klasy wyższej (segment E – 43 proc.) oraz w klasie luksusowej (segment F – 32 proc.). Spadek odnotowano natomiast w segmencie dużych MPV (-18 proc.) oraz małych i średnich MPV (-22 proc.). Przybywa także aut z napędami alternatywnymi. – Od stycznia do września 2018 r. o 33,4 proc. wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogółem na łącznie zarejestrowanych 17 163 aut z napędem alternatywnym 16 205 stanowiły samochody z napędem hybrydowym (+33,2 proc.), a 958 samochody elektryczne (+36,9 proc.) – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wirtualny Nowy Przemysł, Interia: Idą zmiany dotyczące kontroli aut

Resort infrastruktury przygotował projekt zmian przepisów dotyczących kontroli pojazdów. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu, kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Aktualne nadzór ten sprawowany jest przez starostów. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że przygotowywane zmiany zaplanowano, by podnieść jakość wykonywania badań technicznych oraz implementować do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. „Projekt ustawy pozostawia jednocześnie aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP jako działalność regulowaną” – informuje Wirtualny Nowy Przemysł. Projektem ma się zająć rząd. Interia wskazuje, że zmiany mają także obejmować wyższe kary dla kierowców. Jeśli spóźnią się z badaniem technicznym 45 dni, to zapłacą więcej: 150 złotych w przypadku samochodu osobowego. Nie będzie też można wszędzie wykonać wszystkich badań. – Część badań zostanie przeniesionych do wybranych stacji kontroli pojazdów. Mam tu na myśli zmiany konstrukcyjne, tabliczki zastępcze, numery identyfikacyjne – wylicza Kazimierz Zbylut z Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów. Jak mówi, za te wszystkie zmiany zapłacą właściciele stacji, którzy zostaną m. in. obłożeni nowym podatkiem.

wnp.pl

 

Samar: Senat poparł zmiany podatkowe dotyczące aut

„Senatorowie przyjęli bez poprawek rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany w opodatkowaniu użytkowania samochodów osobowych w firmach. Dokument trafi teraz do podpisu przez prezydenta” – pisze Samar. W myśl nowych przepisów podniesiony zostanie limit odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodów osobowych, z obecnych 20 tys. euro do 150 tys. złotych (z 30 tys. euro do 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych). Samar wskazuje, że do kwoty 150 tys. zł ma zostać podniesiony limit składek na ubezpieczenia samochodów osobowych, które stanowią koszt podatkowy. Limit w wysokości 150 tys. złotych obejmie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 

„Rzeczpospolita”: Raport o usterkowości aut

„Rzeczpospolita” pisze, że Niemieckie Towarzystwo Nadzoru Technicznego GTÜ opublikowało raport najmniej i najbardziej usterkowych aut. Raport na rok 2019 obejmuje 250 modeli. Samochody podzielone są na różne grupy wiekowe i segmenty rynkowe. Dane pochodzą z ponad 5 milionów badań technicznych pojazdów, które stawiły się na obowiązkowym przeglądzie. W artykule zaprezentowano wyniki raportu w podziale na średni przebieg aut, ich wielkość i wiek. Dziennik pisze, że w kategorii małych aut na wyróżnienie zasługują Mazda 2 i Audi A1. Słabo wypadła z kolei Dacia Logan MCV. W kompaktach wyróżnia się Volvo V40 i Mercedes klasy A. Na końcowych miejscach listy są francuskie auta – Renault Megane i Citroen C4

„Rzeczpospolita”: Moto-branża obawia się nowych norm emisyjnych

„Rzeczpospolita” przypomina, że 9 października ministrowie środowiska krajów Unii Europejskiej zaproponowali redukcję emisji CO2 przez nowe auta do co najmniej 35 procent w 2030 roku w porównaniu do 2021 roku. Kilka dni wcześniej Parlament Europejski przyjął stanowisko nakazujące obniżenie emisji CO2 w motoryzacji o 20 proc. w 2025 roku i aż o 40 proc. w 2030 roku. W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała obniżenie emisji o 15 proc. do 2025 roku i 30 proc. do 2030 r. Teraz rozpoczynają się uzgodnienia między głównymi instytucjami UE (Rada UE, PE i KE), które mają doprowadzić do ustalenia jednego stanowiska.

Rygorystycznych regulacji obawia się sektor motoryzacyjny. Branża części motoryzacyjnych spodziewa się, że jeżeli wejdą w życie unijne propozycje zmniejszenia emisji CO2, to wystąpi spadek wartości produkcji z 20 do 14 miliardów euro, utrata 55 tysięcy miejsc pracy i niższa o 2 miliardy euro wartość eksportu. – W naszym kraju producenci części motoryzacyjnych skupieni są w dużej części wokół technologii silnika spalinowego. Ich kondycja ma znaczenie dla wielu powiązanych gałęzi gospodarki, a w związku z tym dla gospodarki całego kraju. Dlatego uważamy, że proponowane cele ograniczenia emisji CO2 są bardzo surowe i uderzą w całą branżę. Firmy doskonale rozumieją konieczność ograniczania emisji CO2, ale w sposób zrównoważony i nie promujący wyłącznie jednej technologii – elektromobilności – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Automotive News: Niemieccy dealerzy BMW chcą lepszych warunków

Automotive News wraca do sprawy sporu w niemieckiej sieci BMW. Przypomnijmy, że dealerzy BMW w Niemczech długo nie chcieli zgodzić się na nowe warunki umów z producentem. Podkreślali, że wysiłki BMW na rzecz rozszerzenia własnej sprzedaży i usług miały „poważne skutki” dla ich firm, w które zainwestowali ponad 350 milionów dolarów. „Jako dowód wskazywali, że BMW omijało ich na początku tego roku, zgadzając się na sprzedaż około 15 000 pojazdów rocznie w Europie grupie właścicieli dużej sieci supermarketów” – czytamy w artykule. Kolejnym problemem dla niemieckich dealerów BMW jest późniejsza sprzedaż tych aut, którą ma realizować właściciel supermarketów na własną rękę.

Jak podaje Automotive News, nowa europejska umowa Volkswagena zapewnia dealerom czerpanie korzyści z usług, które VW bezpośrednio sprzedaje klientom za pośrednictwem swojej platformy cyfrowej. Niemieccy dealerzy BMW oczekują podobnych rozwiązań. Dealerzy narzekają także na niskie marże. Twierdzą, że już na dotychczasowych warunkach zarabiają najmniej wśród marek premium. „Obniżenie zysków dodatkowo zagraża ekonomicznej egzystencji partnerów BMW” – pisze stowarzyszenie niemieckich dealerów marki w oświadczeniu przesłanym do Automotive News Europe. W artykule czytamy, że BMW twierdzi, że dealerzy zgodzili się na umowę, która była wymagana, aby nadal sprzedawać pojazdy marki. Stowarzyszenie dealerów podkreśla jednak, że wciąż zmierza do zmiany warunków w dalszych rozmowach