Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Nowe zasady rozliczania leasingu aut coraz bliżej

„Rzeczpospolita” pisze, że Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw podatkowych dotyczącą samochodów firmowych. Zgodnie z nowymi przepisami od 2019 roku limitem w wysokości 150 tys. zł ma być objęty leasing operacyjny samochodów osobowych. Wartość rat leasingowych będzie kosztem podatkowym wyłącznie do tej kwoty. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W pierwszych dwóch dekadach października zarejestrowano 22 388 samochodów osobowych, o 6,85 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – poinformował Samar. Najwięcej „osobówek” zarejestrowały Skoda, Toyota i Volkswagen.

Wirtualna Polska pisze o nowej interpelacji Piotra Liroya-Marca dotyczącej aut. Poseł skierował ją do ministra infrastruktury, pytając w niej, czy resort zamierza wprowadzić polskie tablice wwozowe dla aut importowanych na kołach. Dzięki nim każdy, kto chce importować auto, mógłby załatwić tablice i dokumenty w polskim urzędzie, a potem wykorzystać je za granicą. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział, że resort „nie wyklucza” wprowadzenia takich tablic. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną jednak tak zwane tablice dealerskie. Profesjonalna rejestracja samochodów ruszy 11 lipca 2019 r.

„Rzeczpospolita”: Posłowie za zmianami dotyczącymi aut

„We wtorek w nocy Sejm uchwalił ustawę, która zmienia zasady rozliczania leasingu i użytkowania samochodów firmowych” – pisze „Rzeczpospolita”. Nowe przepisy zawarte są w obszernej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Dziennik informuje, że w czasie nocnych głosowań we wtorek opowiedziało się za nią 358 posłów, przeciw głosowało 52, 14 wstrzymało się od głosu. Opozycja skrytykowała rządowe pomysły. – Zmiany zasad rozliczania samochodów służbowych to dodatkowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców. Szykujecie podwyżkę podatków dla większości firm – przekonywał w czasie debaty sejmowej poseł Janusz Cichoń z PO.

Zgodnie z nowymi przepisami od 2019 roku limitem w wysokości 150 tys. zł ma być objęty leasing operacyjny samochodów osobowych. Wartość rat leasingowych będzie kosztem podatkowym wyłącznie do tej kwoty. Dziś nie ma tu takich ograniczeń. „Jeśli przedsiębiorca używa auta nie tylko do celów służbowych, ale też prywatnie, do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć tylko 75 proc. związanych z tym wydatków” – przypomina dalej dziennik.

Teraz ustawa trafi do Senatu. „Rzeczpospolita” wskazuje, że jeśli nowe przepisy maję obowiązywać od początku przyszłego roku, muszą być ogłoszone w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada.

Samar: Spadek rejestracji w październiku

Samar analizuje, że w pierwszych dwóch dekadach października zarejestrowano 22 388 samochodów osobowych, o 6,85 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czołówka marek, które po 20 dniach października zarejestrowały najwięcej aut osobowych wygląda następująco:

1. Skoda – 3 328 szt. (-14,80 proc.),

2. Toyota – 2 171 szt., (-13,78 proc.),

3. Volkswagen – 2 118 szt., (-16,05 proc.),

4. Kia – 1 467 szt., (21,95 proc.),

5. Mercedes – 1 342 szt., (52,33 proc.)

Wirtualna Polska: Poseł Liroy-Marzec pyta o tablice wwozowe

Poseł Piotr Liroy-Marzec skierował interpelację do ministra infrastruktury, pytając w niej, czy resort zamierza wprowadzić polskie tablice wwozowe dla aut importowanych na kołach. „Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy, kto chce importować auto, mógłby załatwić tablice i dokumenty w polskim urzędzie, a potem wykorzystać je za granicą. Poseł proponuje, by tablice miały sześciodniową ważność. Jak argumentuje, tyle czasu zwykle wystarcza do tego, by załatwić wszystkie sprawy związane z przywozem samochodu” – czytamy w artykule. Odpowiedzi na interpelację udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury. Jego zdaniem resort „nie wyklucza” wprowadzenia takich tablic. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną jednak tak zwane tablice dealerskie. Profesjonalna rejestracja samochodów ruszy 11 lipca 2019 r. „Z czasem resort oceni zmiany w przepisach i zastanowi się nad rozszerzeniem katalogu typów tablic rejestracyjnych dostępnych w polskich urzędach” – informuje Wirtualna Polska.

„Rzeczpospolita”: Prawno-podatkowe skutki posiadania „elektryka” i hybrydy

„Popularność aut o napędzie elektrycznym i hybrydowym rośnie. Do ustaw podatkowych wprowadzono preferencje, które mają zachęcić do inwestowania w tego typu pojazdy. Czy to się firmom opłaca?” – zastanawia się środowa „Rzeczpospolita”. Dziennik analizuje, jakie korzyści mogą płynąć z posiadania auta z alternatywnym napędem. Preferencje dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych w PIT, CIT i akcyzie wprowadziła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. „Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, w przypadku aut osobowych odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu podatkowego w części, w jakiej wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro. Zatem gdy wartość początkowa samochodu jest wyższa niż 20 000 euro, podatnik musi wyłączyć z kosztów podatkowych odpowiednią część odpisu amortyzacyjnego. W przypadku aut elektrycznych limit ten wynosi więcej, bo 30 000 euro” – czytamy w artykule. Preferencja nie obejmuje pojazdów hybrydowych – do nich bez względu na rodzaj napędu hybrydowego stosuje się standardowy limit w wysokości 20 000 euro.

Dziennik wskazuje, że kolejna preferencja umożliwia zwolnienie z akcyzy aut elektrycznych i hybrydowych. Uzyskanie zwolnienia następuje na podstanie zaświadczenia wydawanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak czytamy w artykule, możliwość skorzystania ze zwolnienia w przypadku aut hybrydowych została ograniczona do aut o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej. W przypadku takich aut ze zwolnienia można skorzystać jedynie do 1 stycznia 2021 r. „Rzeczpospolita” przypomina przy tym, że przepisy, które wprowadziły wskazane preferencje w PIT,CIT i akcyzie są obowiązujące, jednak w praktyce podatnicy nie mogą jeszcze z nich korzystać. Stosowane będą dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej udzielania pomocy publicznej.

więcej „Rzeczpospolita” z 24 października 2018, s. H4

EFL: MŚP stawiają na środki własne

Przedstawiciele sektora MŚP najczęściej finansują swoją działalność środkami własnymi – wynika z „Barometru EFL” na IV kwartał 2018 roku. Aż 9 na 10 przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich kieszeni, żeby inwestować. Biorąc pod uwagę finansowanie zewnętrzne, liderem jest leasing, z którego korzysta 56 proc. MŚP. Po ubezpieczenie majątku firmy sięga z kolei prawie 49 proc. przedsiębiorców. Podium domyka kredyt bankowy (46 proc. wskazań). „Im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta zewnętrznych narzędzi finansowych, w tym z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 36 proc. zarządzających bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 63 proc., a wśród średnich podmiotów aż 73 proc. przedsiębiorców finansuje swoją działalność leasingiem” – czytamy w komunikacie EFL. 67 proc. firm przemysłowych korzysta z leasingu. W ten sposób finansują maszyny i urządzenia do produkcji, które są wymieniane przez nie co kilka lat. Z kolei 66 proc. przedsiębiorców leasinguje inwestycje w transporcie, m. in. flotę pojazdów.

ORPA: Lasy Państwowe z flotą „elektryków”

Do floty Lasów Państwowych trafiło 15 zeroemisyjnych samochodów BMW i3. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych pisze, że auta zostały wybrane w ramach największego tego typu przetargu na zakup pojazdów elektrycznych w Polsce, zrealizowanego w ramach projektu „Las energii”. Oprócz BMW i3, flotę instytucji zasilił również jeden zeroemisyjny Nissan e-NV200.

GreenWay: GreenWay powiększy infrastrukturę ładowania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Firma GreenWay – dostawca usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych – ogłosiła zwiększenie planu inwestycyjnego do kwoty 145 mln zł. Działania w tym zakresie dofinansuje Europejski Bank Inwestycyjny, który udzielił spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln zł. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 2-3 lat, sieć ładowania GreenWay liczyć ma ponad 850 stacji w naszym regionie Europy. W Polsce sieć GreenWay ma być zwiększona do 630 stacji ładowania, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Obecnie w sieci GreenWay działa 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce.