Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Polacy kupują coraz więcej samochodów

Z nowego raportu kwartalnego PZPM i KPMG dotyczącego branży motoryzacyjnej wynika, że w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów osobowych, czyli 13,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym czasie liczba rejestracji aut przez klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 17,8 proc. W segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach br. zarejestrowano w Polsce 54,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 16,6 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku.

Idą zmiany w systemie kontroli pojazdów. Projekt nowelizacji prawo o ruchu drogowym autorstwa resortu infrastruktury zakłada powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Nowe przepisy wprowadzają m. in. zmiany w opodatkowaniu użytkowania samochodów osobowych w firmach. Projekt czeka na podpis prezydenta.

PZPM, KPMG: Wzrost na rynku nowych aut

PZPM i KPMG przygotowały nowy raport kwartalny dotyczący branży motoryzacyjnej. Wynika z niego, że w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,5 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.  Od stycznia do września br. w Polsce zarejestrowano 349,1 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych – o 40,1 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tej grupie w analizowanym okresie wyniosły 239,8 tys. zaś klientów indywidualnych – 109,3 tys., co oznacza wzrost odpowiednio o 17,3 proc. oraz 4,4 proc. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2017 r. W segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. zarejestrowano w Polsce 54,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 16,6 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Rejestracje nabywców instytucjonalnych wyniosły 49,4 tys., co oznacza wzrost o blisko 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. – Imponujące wzrosty w segmencie premium+ oczywiście są powodem do zadowolenia, jednak zapowiadane nowe przepisy podatkowe – m. in. w obszarze leasingu mogą spowodować znaczne spowolnienie wzrostu tego segmentu – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W komunikacie czytamy także, że w pierwszych trzech kwartałach wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów. Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 30 proc. wzrost, segment C wzrósł o 10 proc., zaś segment B o 4 proc. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie samochodów klasy wyższej (segment E – 43 proc.) oraz w klasie luksusowej (segment F – 32 proc.). Spadek odnotowano natomiast w segmencie dużych MPV (-18 proc.) oraz małych i średnich MPV (-22 proc.). Przybywa także aut z napędami alternatywnymi. – Od stycznia do września 2018 r. o 33,4 proc. wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogółem na łącznie zarejestrowanych 17 163 aut z napędem alternatywnym 16 205 stanowiły samochody z napędem hybrydowym (+33,2 proc.), a 958 samochody elektryczne (+36,9 proc.) – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wirtualny Nowy Przemysł, Interia: Idą zmiany dotyczące kontroli aut

Resort infrastruktury przygotował projekt zmian przepisów dotyczących kontroli pojazdów. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu, kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Aktualne nadzór ten sprawowany jest przez starostów. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że przygotowywane zmiany zaplanowano, by podnieść jakość wykonywania badań technicznych oraz implementować do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. „Projekt ustawy pozostawia jednocześnie aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP jako działalność regulowaną” – informuje Wirtualny Nowy Przemysł. Projektem ma się zająć rząd. Interia wskazuje, że zmiany mają także obejmować wyższe kary dla kierowców. Jeśli spóźnią się z badaniem technicznym 45 dni, to zapłacą więcej: 150 złotych w przypadku samochodu osobowego. Nie będzie też można wszędzie wykonać wszystkich badań. – Część badań zostanie przeniesionych do wybranych stacji kontroli pojazdów. Mam tu na myśli zmiany konstrukcyjne, tabliczki zastępcze, numery identyfikacyjne – wylicza Kazimierz Zbylut z Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów. Jak mówi, za te wszystkie zmiany zapłacą właściciele stacji, którzy zostaną m. in. obłożeni nowym podatkiem.

wnp.pl

 

Samar: Senat poparł zmiany podatkowe dotyczące aut

„Senatorowie przyjęli bez poprawek rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany w opodatkowaniu użytkowania samochodów osobowych w firmach. Dokument trafi teraz do podpisu przez prezydenta” – pisze Samar. W myśl nowych przepisów podniesiony zostanie limit odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodów osobowych, z obecnych 20 tys. euro do 150 tys. złotych (z 30 tys. euro do 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych). Samar wskazuje, że do kwoty 150 tys. zł ma zostać podniesiony limit składek na ubezpieczenia samochodów osobowych, które stanowią koszt podatkowy. Limit w wysokości 150 tys. złotych obejmie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 

„Rzeczpospolita”: Raport o usterkowości aut

„Rzeczpospolita” pisze, że Niemieckie Towarzystwo Nadzoru Technicznego GTÜ opublikowało raport najmniej i najbardziej usterkowych aut. Raport na rok 2019 obejmuje 250 modeli. Samochody podzielone są na różne grupy wiekowe i segmenty rynkowe. Dane pochodzą z ponad 5 milionów badań technicznych pojazdów, które stawiły się na obowiązkowym przeglądzie. W artykule zaprezentowano wyniki raportu w podziale na średni przebieg aut, ich wielkość i wiek. Dziennik pisze, że w kategorii małych aut na wyróżnienie zasługują Mazda 2 i Audi A1. Słabo wypadła z kolei Dacia Logan MCV. W kompaktach wyróżnia się Volvo V40 i Mercedes klasy A. Na końcowych miejscach listy są francuskie auta – Renault Megane i Citroen C4

„Rzeczpospolita”: Moto-branża obawia się nowych norm emisyjnych

„Rzeczpospolita” przypomina, że 9 października ministrowie środowiska krajów Unii Europejskiej zaproponowali redukcję emisji CO2 przez nowe auta do co najmniej 35 procent w 2030 roku w porównaniu do 2021 roku. Kilka dni wcześniej Parlament Europejski przyjął stanowisko nakazujące obniżenie emisji CO2 w motoryzacji o 20 proc. w 2025 roku i aż o 40 proc. w 2030 roku. W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała obniżenie emisji o 15 proc. do 2025 roku i 30 proc. do 2030 r. Teraz rozpoczynają się uzgodnienia między głównymi instytucjami UE (Rada UE, PE i KE), które mają doprowadzić do ustalenia jednego stanowiska.

Rygorystycznych regulacji obawia się sektor motoryzacyjny. Branża części motoryzacyjnych spodziewa się, że jeżeli wejdą w życie unijne propozycje zmniejszenia emisji CO2, to wystąpi spadek wartości produkcji z 20 do 14 miliardów euro, utrata 55 tysięcy miejsc pracy i niższa o 2 miliardy euro wartość eksportu. – W naszym kraju producenci części motoryzacyjnych skupieni są w dużej części wokół technologii silnika spalinowego. Ich kondycja ma znaczenie dla wielu powiązanych gałęzi gospodarki, a w związku z tym dla gospodarki całego kraju. Dlatego uważamy, że proponowane cele ograniczenia emisji CO2 są bardzo surowe i uderzą w całą branżę. Firmy doskonale rozumieją konieczność ograniczania emisji CO2, ale w sposób zrównoważony i nie promujący wyłącznie jednej technologii – elektromobilności – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Automotive News: Niemieccy dealerzy BMW chcą lepszych warunków

Automotive News wraca do sprawy sporu w niemieckiej sieci BMW. Przypomnijmy, że dealerzy BMW w Niemczech długo nie chcieli zgodzić się na nowe warunki umów z producentem. Podkreślali, że wysiłki BMW na rzecz rozszerzenia własnej sprzedaży i usług miały „poważne skutki” dla ich firm, w które zainwestowali ponad 350 milionów dolarów. „Jako dowód wskazywali, że BMW omijało ich na początku tego roku, zgadzając się na sprzedaż około 15 000 pojazdów rocznie w Europie grupie właścicieli dużej sieci supermarketów” – czytamy w artykule. Kolejnym problemem dla niemieckich dealerów BMW jest późniejsza sprzedaż tych aut, którą ma realizować właściciel supermarketów na własną rękę.

Jak podaje Automotive News, nowa europejska umowa Volkswagena zapewnia dealerom czerpanie korzyści z usług, które VW bezpośrednio sprzedaje klientom za pośrednictwem swojej platformy cyfrowej. Niemieccy dealerzy BMW oczekują podobnych rozwiązań. Dealerzy narzekają także na niskie marże. Twierdzą, że już na dotychczasowych warunkach zarabiają najmniej wśród marek premium. „Obniżenie zysków dodatkowo zagraża ekonomicznej egzystencji partnerów BMW” – pisze stowarzyszenie niemieckich dealerów marki w oświadczeniu przesłanym do Automotive News Europe. W artykule czytamy, że BMW twierdzi, że dealerzy zgodzili się na umowę, która była wymagana, aby nadal sprzedawać pojazdy marki. Stowarzyszenie dealerów podkreśla jednak, że wciąż zmierza do zmiany warunków w dalszych rozmowach

Dealerski Przegląd Prasy: Nieprecyzyjne przepisy dotyczące zmian w leasingu

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o nadchodzących zmianach w przepisach dotyczących leasingu aut. Zwraca uwagę na nieprecyzyjne ujęcie niektórych kwestii. W artykule czytamy, że jeżeli umowa leasingu została zawarta przed końcem 2018 r. i będzie trwała w kolejnych latach w niezmienionym kształcie, to trzeba stosować stare regulacje. Dziennik podkreśla, że prawodawca nie precyzuje, jakiego rodzaju ma być zmiana w umowie dokonana po 31 grudnia 2018 r., by podatnik musiał stosować nowe zasady.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę na nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 czerwca 2018 r. dotyczący tego, czy ładowanie aut elektrycznych jest usługą czy dostawą towarów. Zdaniem sądu celem tego rodzaju świadczenia nie jest zakup energii, ale dostęp do określonych urządzeń do naładowania akumulatorów. Czynnością główną jest udostępnianie odpowiedniej infrastruktury służącej do ładowania samochodów elektrycznych.

W salonach dealerskich sprzedaje się coraz mniej nowych diesli – pisze „Auto Świat”. W 2017 r. – w rozbiciu miesięcznym – odsetek diesli wynosił 25-29 proc., a w 2018 r. spadł i osiągnął 22-25 proc.

„Rzeczpospolita” publikuje wywiad z prezesem Daimlera Dieterem Zetsche. Rozmowa dotyczy przyszłości motoryzacji i silników Diesla. – Patrząc w przyszłość musimy stwierdzić, że nowoczesne silniki dieslowskie nie są bardziej szkodliwe dla otoczenia niż benzyna. Tak więc decyzja o tym, jaki napęd wybieramy dla auta powinien być wyborem czysto ekonomicznym – uważa szef Daimlera.

„Dziennik Gazeta Prawna”: Uwaga na zmiany w umowach leasingu

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że za sprawą nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych nastąpić ma zrównanie skutków podatkowych leasingu samochodów osobowych z tymi, jakie występują przy innych umowach o używanie. Dziennik wskazuje, że wszystko to razem ma być objęte limitem kosztowym odpowiadającym temu, jaki właściwy będzie dla amortyzacji w kosztach uzyskania przychodów (po nowelizacji 150 tys. zł na samochód).

W wersji nowelizacji przepisów, którą niedawno uchwalił Sejm, prawodawca wskazuje, że do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie zastrzegł, że do umów takich, zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r., stosuje się już nowe przepisy. „Oznacza to, że jeżeli umowa została zawarta przed końcem 2018 r. i będzie trwała w kolejnych latach w niezmienionym kształcie, to dotychczasowe regulacje nie stanowią opcji, którą można wybrać, lecz są obligatoryjne” – podkreśla dziennik. Wskazuje jednocześnie, że prawodawca nie precyzuje, jakie rodzaju ma być zmiana dokonana po 31 grudnia 2018 r., by podatnik musiał stosować nowe zasady. „DGP” zapytał resort finansów o to, jakiego rodzaju zmiany umowy spowodują, że podatnik będzie musiał stosować nowe zasady. Nie otrzymał jednak jeszcze odpowiedzi na to pytanie. „Co do zasady, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane ze wieloma zmianami ustawy o VAT, za zmiany skutkujące koniecznością stosowania nowych przepisów Ministerstwo Finansów uznawało zmiany wpływające na wysokość sumy rat leasingowych i to też tylko takie, które skutkowały wzrostem tej sumy. Nie ma podstaw, by tym razem było inaczej, jako że tylko zmiany podwyższające sumę opłat wynikających z umowy leasingu są zagrożeniem dla Skarbu Państwa. Wszelkie zmiany, które pomniejszać będą tę sumę, pomniejszać będą również kwotę kosztów, które podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych, co jest z kolei korzystne dla Skarbu Państwa. Oczywiście nie ma jednak pewności, czy i tym razem Ministerstwo Finansów przyjmie takie praktyczne podejście” – komentuje w dzienniku Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens.

więcej „Dziennik Gazeta Prawna” z 29 października 2018, s. C3

„Rzeczpospolita”: Czym jest ładowanie pojazdów?

„Rzeczpospolita” analizuje, czy ładowanie pojazdów jest na gruncie VAT dostawą towaru czy usługą. „Dotychczas dominujący był pogląd, zgodnie z którym podatnicy doładowujący samochody elektryczne, dokonywali w istocie dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Organy podatkowe stały na stanowisku, że ideą tego rodzaju czynności jest pobranie energii elektrycznej do jego pojazdu przez klienta stacji” – czytamy w artykule. Dziennik zwraca uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 czerwca 2018 r. W ocenie sądu, istotą stacji ładowania samochodów elektrycznych jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu, który umożliwia szybsze zaopatrzenie pojazdu w energię. „Jak orzekł sąd, celem tego rodzaju świadczenia nie jest zakup energii, ale dostęp do określonych urządzeń do naładowania akumulatorów. Zasadniczo zatem czynnością główną jest w tym przypadku udostępnianie odpowiedniej infrastruktury służącej do ładowania samochodów elektrycznych. Sąd stwierdził:„Trudno uznać, że istotą świadczenia jest tu zakup energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku doładowania akumulatora w pojeździe elektrycznym, w centrum zainteresowania świadczeniobiorcy znajduje się czas i efektywność ładowania, a nie ilość pobranej energii, która mimo że jest nieodzowna, to jednak nie jej zakup decyduje o skorzystaniu z tej usługi” – czytamy w dzienniku. Orzeczenie jest nieprawomocne.

„Auto Świat”: Dużo starych diesli

„Auto Świat” zwraca uwagę, że udział samochodów z silnikami Diesla w sprzedaży nowych aut w salonach dealerskich systematycznie maleje. „W 2017 r. – w rozbiciu miesięcznym – odsetek diesli wynosił 25-29 proc., a w 2018 r. spadł i osiągnął 22-25 proc. We wrześniu 2018 r. samochody z napędem benzynowym zajęły 70 proc. rynku nowych aut, z silnikiem Diesla – 24,2 proc.” – czytamy w artykule. Tymczasem w 2017 r. udział diesli w autach używanych osiągnął 40-42 proc. (w zależności od miesiąca), a w tym roku (w okresie od stycznia do lipca) wzrósł o 2 punkty i wynosi 43-44 proc.

Pismo wskazuje także, że według danych PZPM we wrześniu przywieziono do Polski 76 162 „używki”. Samochodów osobowych z silnikami Diesla było 32,4 tys., co stanowi 42,6 proc., a pozostałych (benzynowych, hybrydowych, na gaz, elektrycznych) – 43,7 tys., co daje wynik 57,4 proc.

„Rzeczpospolita”: Mercedesy nie znikną z rynku

„Rzeczpospolita” publikuje wywiad z prezesem Daimlera Dieterem Zetsche. Rozmowa dotyczy przyszłości motoryzacji i silników Diesla. – 80 proc. naszych silników jest certyfikowanych zgodnie z najbardziej wyśrubowanymi regulacjami. Poziom emisji tlenku azotu — NOX, może nie jest identyczny, ale z pewnością porównywalny z emisjami nowoczesnych silników benzynowych. Dla nas NOX to przeszłość. Zgoda, może ta przeszłość była trochę wyboista, straciliśmy wiele z zaufania, jakim cieszy się motoryzacja w ogóle. Ale patrząc w przyszłość musimy stwierdzić, że nowoczesne silniki dieslowskie nie są bardziej szkodliwe dla otoczenia niż benzyna. Tak więc decyzja o tym, jaki napęd wybieramy dla auta powinien być wyborem czysto ekonomicznym – uważa szef Daimlera. Jednym z tematów rozmowy jest także współpraca Daimlera z Geely i Volvo. Geely jest udziałowcem Daimlera. Dziennik pyta, czy Mercedes zacznie współpracować z Volvo. –Rozmawiamy, ale nasze dyskusje nie zeszły jeszcze na poziom szczegółów. Dotyczą one raczej spraw strategicznych niż operacyjnych i obejmują raczej zagadnienia na styku Geely – Mercedes. Jak na razie na temat ewentualnej współpracy Mercedes-Volvo nie padło ani jedno słowo. Od momentu przejęcia przez Geely udziałów w Daimlerze uważałem, że nasze powiązania wynika znacznie więcej korzyści, niż ryzyka. O wszystkich spotkaniach, jakie odbyły się dotychczas mogę tylko powiedzieć, że były bardzo konstruktywne. Z drugiej strony jednak w Chinach mamy wieloletniego partnera — BAIC i ostatnią rzeczą, jakiej bym sobie życzył, to jakikolwiek konflikt interesów na tej linii. Na razie mogę tylko powiedzieć, że wszystkie doświadczenia, jakie mamy w kontaktach z Geely, są bardzo pozytywne – mówi Dieter Zetsche.

„Rzeczpospolita” chce także wiedzieć, kto zdaniem szefa Daimlara będzie kupował Mercedesy w przyszłości. – Inne formy korzystania z samochodów niż ich kupowanie na własność, będą popularne w wielkich miastach. Fakt, dzisiaj 60 proc. ludności mieszka w miastach, zapewne wkrótce będzie to nawet 70 proc. Spośród nich nie więcej, jak 30 proc. skorzysta z innych form użytkowania. Kiedy jednak chcą wyjechać za miasto, takie platformy – w obecnej postaci – już się nie sprawdzają i tu raczej będzie potrzebny prywatny samochód. A to z kolei daje wielkie pole manewru producentom. Osobiście jestem przekonany, że pozostanie jeszcze ogromny rynek, zwłaszcza dla aut z sektora premium. Z drugiej strony musimy jednak się przygotować, żebyśmy nie zostali pominięci przez te pozostałe 30 proc. Stąd takie projekty, jak Volocopter i robotaxi. Proszę się nie obawiać (śmiech), Mercedesy nie znikną z rynku – zapewnia rozmówca dziennika.

„Puls Biznesu”: Firmy rodzinne idą na sprzedaż

Z badania przeprowadzonego przez doradczą firmę rodzinną Blackpartners wśród 759 małych i średnich spółek z rodzinnymi korzeniami wynika, że 80 proc. takich biznesów zostanie w najbliższych latach zamknięta albo sprzedana – pisze „Puls Biznesu”. Wszystko z powody braku sukcesorów albo braku chęci z ich strony do przejęcia firmy. Tylko niecałe 20 proc. badanych planuje przekazać stery w ręce młodszego pokolenia. Badanie pokazuje też, że 62 proc. mikro- i małych biznesów nie planuje sukcesji. — Im mniejszy biznes, tym większe przywiązanie młodszego pokolenia i silniejsze poczucie odpowiedzialności za dzieło stworzone przez rodziców — mówi Mikołaj Lipiński, członek zarządu Blackpartners. — Wydaje mi się, że powinniśmy iść w kierunku edukacji, aby włączać młodsze pokolenie w zarządzanie i przejmowanie biznesów. Organizacje pozarządowe wykonują świetną pracę, ale swoimi propozycjami pokazują raczej, jak przeprowadzić sukcesję, a więc odpowiadają na oczekiwania tych 20 proc. rodzinnych firm, które mają taki plan. Tymczasem trzeba pokazać wszystkim młodym ludziom, że warto kontynuować dzieło rodziców — mówi Lipiński.

Wirtualny Nowy Przemysł: Lotos i Shell angażują się w ładowanie aut elektrycznych

Lotos rozpoczął test pierwszych 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych pomiędzy Warszawą a Gdańskiem i Gdynią, przy trasach A1 i A2. Kierowcy samochodów elektrycznych mogą już przejechać trasę z Warszawy do Trójmiasta i z powrotem. Na razie za darmo. Umiejscowienie punktów ładowania zaplanowano tak, aby najdłuższy odcinek między nimi nie przekraczał 150 km.

Z kolei Shell we współpracy z operatorem sieci ładowania samochodów elektrycznych IONITY otworzył swoją pierwszą stację ładowania o wysokiej mocy we Francji. Shell zadeklarował partnerstwo z IONITY w Polsce, Belgii, Czechach, Francji, Holandii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Firma planuje zainstalować średnio po sześć punktów ładowania pod marką IONITY-Shell na 80 stacjach obsługi Shell w krajach objętych projektem. Ładowanie pojazdów nowej generacji przy użyciu ładowarek o wysokiej mocy trwa do dziesięciu minut.

wnp.plwnp.pl

„Rzeczpospolita”: Nissan podzieli się energią

Do tej pory słyszeliśmy raczej o tym, że auta elektryczne pobierają prąd z sieci energetycznej. Teraz sytuacja się odwraca. „Rzeczpospolita” pisze, że model Leaf Nissana otrzymał jako pierwszy e-samochód w Niemczech zezwolenie na podłączanie się do sieci energetycznej i zasilanie jej w razie dużego poboru mocy. Będzie to możliwe, gdyż nowa generacja Leafa wykorzystuje technologię Vehicle-to-Grid (V2G), pozwalającą wykorzystywać baterie pojazdu do zasilania punktu ładowania, podłączonego do sieci energetycznej. Energia może przepływać w obie strony, umożliwiając właścicielom takich samochodów sprzedawanie jej do sieci, a nie tylko jej pobieranie.

Dealerski Przegląd Prasy: Prezes Citroëna: rola dealerów się zmieni

„Rzeczpospolita” publikuje wywiad z prezes Citroëna Lindą Jackson. Jej zdaniem współdzielenie aut będzie z czasem coraz popularniejsze, ale nie przekroczy 20 proc. rynku. Rozmowa dotyczy także funkcjonowania dealerów w przyszłości. – Dealerów będziemy potrzebować, ale ich rola się zmieni. Będą proponowali raczej jazdy testowe niż prostą sprzedaż – uważa Linda Jackson.

„Głos Wielkopolski” pisze, że firma Toyota Ukleja obchodzi 40-lecie swojej działalności w branży samochodowej. Dziennik informuje o powstawaniu kolejnych salonów tej firmy, a także o jej planach na przyszłość. – Jest mi miło, że doczekaliśmy się czterdziestu lat istnienia w ciągłym rozwoju i wciąż z dobrymi perspektywami: to pozwala myśleć, że dużo jeszcze przed nami, i że dobrze wykonujemy swoją pracę, skoro ludzie nas cenią – mówi założyciel firmy Tadeusz Ukleja.

W dzisiejszym „Dealerskim Przeglądzie Prasy” przeczytacie także o dużej akcji serwisowej Forda w Ameryce Północnej i o dobrych wynikach Tesli. W III kwartale br. Tesla uzyskała przychody w wysokości ponad 6,82 mld dolarów, a zysk spółki zamknął się kwotą przekraczającą 311 mln. Model 3 na amerykańskim rynku motoryzacyjnym przyniósł najwięcej przychodów i był na 5. miejscu najlepiej sprzedających się samochodów w USA.

„Rzeczpospolita”: Nie należy przeceniać współużytkowania samochodów

„Rzeczpospolita” publikuje wywiad z prezes Citroëna Lindą Jackson. Dziennik zauważa, że marką interesuje się wielu młodych nabywców. – Staram się pozyskać młodych konsumentów, ale nie bardzo młodych. Dzisiaj średnia wieku kupującego nowego Citroena to między 40. a 60. rokiem życia. Najmłodsi, 18–25-latkowie, rzeczywiście nie mają potrzeby posiadania nowego auta. Być może zmienią zdanie, kiedy założą rodzinę. Na razie wystarcza im dostęp do mobilności i zadowalają się wynajęciem pojazdu, kiedy jest im potrzebny. Nie robimy więc nadludzkiego wysiłku, aby ich pozyskać – mówi Jackson. Prezes Citroëna zauważa, że rośnie znaczenie współdzielenia aut, ale podkreśla jednocześnie jego ograniczony zasięg. – Z badań rynkowych wynika, że współkorzystanie z aut będzie coraz popularniejsze. Ale nie przekroczy 20 proc. rynku. Czyli pozostaje 80 proc. osób, które może nie będą chciały mieć auta na własność, ale zdecydują się na leasing bądź abonament, bo zechcą wynająć jakieś konkretne auto na lato, a zupełnie inne zimą. W tej sytuacji raczej nie sprzedamy mniej aut, ale ta sprzedaż będzie prowadzona w inny sposób. Jesteśmy więc gotowi na ofertę dla tych, którzy chcą współużytkowania, dla firm, które zechcą auta wypożyczać, ale przecież nie zabraknie osób, które nadal będą chciały mieć pojazd na własność. Jeśli ktoś mieszka na wsi, nie jest łatwo dzielić się samochodem. Generalnie więc zmieni się model korzystania z samochodów, ale nie będziemy sprzedawali mniej aut, tylko inni ludzie będą je kupowali – mówi Brytyjka.

Jednym z tematów rozmowy jest także funkcjonowanie dealerów w przyszłości. Czy może mu zagrozić współdzielenie samochodów? – Nie przeceniajmy znaczenia współużytkowania samochodów. Ze wszystkich badań, jakie prowadziliśmy, wynika – mówimy tutaj o najbliższych 5–7 latach – że klienci chcą mieć dostęp do samochodu wtedy, kiedy jest im potrzebny, czyli wynajmą je, bądź kupią. Jest to druga najkosztowniejsza inwestycja w życiu po kupnie mieszkania czy domu. I ci ludzie będą chcieli zobaczyć auto na żywo, dotknąć je. Oznacza to, że dealerów będziemy potrzebować, ale ich rola się zmieni. Będą proponowali raczej jazdy testowe niż prostą sprzedaż. Wiemy także, że klient, zanim kupi auto, zaczyna od analiz w domu, a potem idzie do dealera, gdzie dochodzi do pierwszego fizycznego kontaktu z samochodem – mówi prezes Citroëna.

„Głos Wielkopolski”: 40 lat firmy Toyota Ukleja

Firma Toyota Ukleja obchodzi 40-lecie swojej działalności w branży samochodowej. – Jest mi miło, że doczekaliśmy się czterdziestu lat istnienia w ciągłym rozwoju i wciąż z dobrymi perspektywami: to pozwala myśleć, że dużo jeszcze przed nami, i że dobrze wykonujemy swoją pracę, skoro ludzie nas cenią – mówi Tadeusz Ukleja. „Głos Wielkopolski” pisze, że czterdzieści lat temu założył on warsztat blacharsko-mechaniczny w Ujściu przy ul. Jagiełły. W artykule czytamy, że rozwijająca się firma „wpadła w oko” Toyocie, która szukała dealera w regionie pilskim. – W 1994 roku w Ujściu otworzyłem pierwszy salon Toyoty. (…) W sierpniu 2003 roku otworzyliśmy salon w Poznaniu – w Suchym Lesie, a w 2006 roku, po pięciomiesięcznej, błyskawicznej wręcz budowie – salon Lexusa w Poznaniu przy ul. Lechickiej. Lexusa w ogóle w Polsce nie było, byliśmy więc prekursorami – mówi Ukleja i dodaje, że ten salon będzie zmodernizowany. – Rozpoczynamy jego rozbudowę: dokupiliśmy sąsiednią działkę, pracujemy nad projektem i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na początku drugiej połowy przyszłego roku salon przyjmie gości w nowej postaci – mówi Tadeusz Ukleja. Toyota Ukleja prowadzi obecnie cztery salony – od ubiegłego roku także salon w Poznaniu na Zawadach/ Głównej.

więcej „Głos Wielkopolski” z 26 października 2018, s. 28

„Rzeczpospolita”: Jak rozliczyć auto z darowizny?

„Rzeczpospolita” pisze o interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej auta otrzymanego w rodzinnej darowiźnie. O interpretację wystąpiła prawniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W czerwcu dostała od matki samochód osobowy. Chce go wykorzystywać w swojej firmie jako środek trwały. Dziennik pisze, że wyceniła pojazd na podstawie informacji z branżowych portali i zamierza go amortyzować, zaliczając odpisy do podatkowych kosztów. Fiskus uważa, że jeśli kobieta nie zgłosi darowizny przez sześć miesięcy, to straci prawo do zwolnienia z podatku. Będzie więc musiała zapłacić daninę na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji nie dotyczy jej jednak zakaz zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów.

„Rzeczpospolita”: Leasing z rynkową wartością końcową zyskuje na znaczeniu

„Rzeczpospolita” przygląda się także sytuacji na moto-rynku. Dziennik wskazuje, że po trzech kwartałach 2018 r. liczba rejestracji aut osobowych wzrosła do 403,3 tys., o ponad 13 proc. w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku. Wartość sfinansowanych leasingiem aut osobowych sięgnęła po trzech kwartałach 26,7 mld zł i była o ponad 22 proc. większa niż rok wcześniej. Na znaczeniu zyskuje leasing z rynkową wartością końcową. Marka Škoda wprowadziła finansowanie sprzedaży z rynkową wartością odkupu cztery lata temu w ramach Škoda Financial Services. – Spodziewaliśmy się, że po pięciu latach produkt uzyska 20-procentową penetrację rynku. Tymczasem już przekroczyła ona ponad połowę sprzedaży. Mamy punkty dealerskie, w których do 90 proc. aut jest sprzedawanych w finansowaniu o rynkowej wartości wykupu. To tylko nieco niższy odsetek niż w Europie Zachodniej – mówi dyrektor marki Škoda w Volkswagen Group Polska Tomasz Porawski.

„Puls Biznesu”: Jakie będą skutki zmian podatkowych dotyczących aut?

„Puls Biznesu” przypomina, że zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, od przyszłego roku wprowadzony zostanie limit 150 tys. zł zarówno dla kosztów amortyzacji, jak i kosztów leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów. Wydatki z tego tytułu dla aut o wartości przekraczającej 150 tys. zł nie będą mogły być zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów. Projekt wprowadza też ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych. Przedsiębiorcy wykorzystujący auta zarówno w działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, będą mogli zaliczyć w koszty jedynie 75 proc. poniesionych wydatków.

Carsmile przeprowadził symulację skutków przyszłorocznych zmian podatkowych dla leasingu i wynajmu Skody Octavii 1.5 TSI ACT Ambition z ceną zakupu 74 tys. zł netto, Volvo XC 60 D4 AWD R-Design (173 tys. zł) i Volvo XC 90 T8 AWD Plug-In Hybrid R-Design (341 tys. zł). Na potrzeby analizy założono, że przedsiębiorca wykorzystuje auto w systemie mieszanym (to pozwala zaliczyć do kosztów podatkowych 50 proc. nieodliczonego VAT), a stawka podatku wynosi 19 proc. Analizą objęto oddzielnie leasing i wynajem — z trzyletnim okresem umowy i wkładem własnym wynoszącym 10 proc. W przypadku użytkowania Skody koszty są wyższe o niewiele ponad 200 zł, co wynika z limitu na materiały eksploatacyjne (75 proc.). W przypadku Volvo XC 60 w wersji D4 AWD R-Design z ceną przekraczającą limit o 23 tys. zł, podatnik będzie musiał liczyć się z dodatkowym kosztem leasingu w kwocie prawie 6 tys. zł. Ten, kto zdecyduje się na najem, straci ok. 2 tys. zł. Więcej stracą kierowcy, którzy zdecydują się na drugie z badanych aut Volvo – XC 90 T8 AWD Plug-In Hybrid R-Design. „Przedsiębiorca, który w 2019 r. wyposaży firmę w takie auto, straci na zmianie przepisów 28 tys. zł w przypadku leasingu i niemal 9 tys. zł, gdy zdecyduje się na najem” – czytamy w artykule.

Newseria: Wielu kierowców na jednych oponach

Mniej więcej jedna trzecia kierowców jeździ przez cały rok na zimowych lub letnich oponach – pisze Newseria. – Polacy są podzieleni w kwestii świadomości kierowców dotyczącej konieczności wymiany opon z letnich na zimowe i odwrotnie. Co innego deklarują w badaniach, a co innego widać w warsztatach. Zimą można zaobserwować, że 1/3 samochodów jeździ wciąż na letnich oponach. Wiosną jest jeszcze gorzej – wielu kierowców nadal jeździ na oponach zimowych przy temperaturach powyżej 20 st. C – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Tymczasem z sondażu przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Moto Data wynika, że trzy czwarte (76 proc.) polskich kierowców deklaruje, że wymienia opony z letnich na zimowe i odwrotnie, natomiast 78 proc. opowiada się za wprowadzeniem takiego obowiązku.

Wirtualny Nowy Przemysł: 1,5 mln Fordów do serwisu

Agencja Associated Press poinformowała, że Ford wzywa do serwisów w Ameryce Północnej blisko 1,5 mln samochodów Ford Focus z czterocylindrowymi silnikami o pojemności 2 litrów wyprodukowanych w latach 2012-2018. Powodem akcji są problemy z układem paliwowym.„Według koncernu przyczyną zaistniałego problemu jest zawór w układzie paliwowym, który może blokować się w pozycji otwartej. Skutkuje to nadmiernym podciśnieniem w zbiorniku paliwa i może prowadzić do jego deformacji. Ford zaznaczył, że komputer sterujący silnikiem nie zawsze wykrywa nieprawidłowości. Akcja przywoławcza ma się rozpocząć 10 grudnia 2018 r.” – czytamy w artykule.

Wirtualne Media: Tesla poprawia wyniki

„W III kwartale 2018 roku Tesla uzyskała przychody w wysokości ponad 6,82 mld dolarów, a zysk spółki zamknął się kwotą przekraczającą 311 mln” – piszą Wirtualne Media. Zdaniem Tesli to przede wszystkim zasługa tego segmentu koncernu, który zajmuje się produkcją i sprzedażą aut elektrycznych. Nowy Model 3 na amerykańskim rynku motoryzacyjnym przyniósł najwięcej przychodów i był na 5. miejscu najlepiej sprzedających się samochodów w USA. Szef Tesli Elon Musk zapowiedział, że jeszcze w tym roku firma zacznie przyjmować zamówienia na Model 3 w Europie i Chinach. Dostawy mają rozpocząć się w 2019 r.

Dealerski Przegląd Prasy: Jak MŚP finansują auta?

Instytut Keralla na zlecenie firmy Carefleet przeprowadził badanie, z którego wynika, że z leasingu korzysta obecnie 50 proc. mikro, ponad 57 proc. małych oraz 47 proc. średnich firm w Polsce. W 53,1 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP leasing jest jednym z najczęściej wybieranych modeli finansowania samochodów służbowych. 18,3 proc. firm z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego aut. Opcja ta cieszy się największą popularnością w średnich firmach, zatrudniających od 50 do 249 pracowników (29 proc. wskazań).

Od branż budowlanej, gastronomicznej i motoryzacyjnej Krajowa Administracja Skarbowa zaczyna akcję „Stop szarej strefie”. Urzędy Skarbowe będą wysyłać do wszystkich przedsiębiorstw działających w tych trzech branżach pisma informujące o obowiązkach podatkowych i zagrożeniu związanym z szarą strefą. Wirtualny Nowy Przemysł pisze, że przedsiębiorcy dostaną około dwóch tygodni na refleksję dotyczącą swoich rozliczeń podatkowych i ewentualne podjęcie czynności naprawczych.

„Consumer Report” opublikował listę najbardziej niezawodnych samochodów na świecie. Liderami najnowszego zestawienia są Lexus, Toyota i Mazda. Za najbardziej niezawodny model Lexusa uznano GX, wśród modeli Toyoty zwyciężył Prius C. Najbardziej niezawodna Mazda to MX-5 Miata.

CEO Magazyn Polska: Leasing popularny wśród firm

Z badania przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. przez Instytut Keralla na zlecenie firmy Carefleet wynika, że z leasingu korzysta obecnie 50 proc. mikro, ponad 57 proc. małych oraz 47 proc. średnich firm w Polsce. W 53,1 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP leasing jest jednym z najczęściej wybieranych modeli finansowania samochodów służbowych. Z leasingu najchętniej korzystają firmy z branży handlowej (56,7 proc. wskazań), transportowej (48 proc.  oraz produkcyjnej (54,8 proc. ). Wiele firm z sektora MŚP nadal decyduje się na finansowanie aut ze środków własnych. Ta forma zakupu pojazdów służbowych jest obecnie jedną z dominujących wśród 47,6 proc. badanych przedsiębiorstw.

Badanie wskazuje, że z kredytów na finansowanie aut korzysta obecnie tylko 11,6 proc. ankietowanych mikro, małych i średnich firm. Coraz więcej firm interesuje się wynajmem długoterminowym. Jako jedną z dominujących form finansowania wskazało go 10 proc. ankietowanych. 18,3 proc. firm z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów.„Rozwiązanie to cieszy się największą popularnością w średnich firmach, zatrudniających od 50 do 249 pracowników (29 proc. wskazań)” – czytamy w artykule. Wynajem długoterminowy aut najrzadziej wykorzystywany jest w mikro-przedsiębiorstwach (11 proc. wskazań). Jednocześnie niemal 40 proc. przedstawicieli tych podmiotów rozważa skorzystanie z usługi. – Usługa wynajmu długoterminowego coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w sektorze MŚP. Według naszych badań w 2009 roku tylko niecałe 5 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystało z tego rozwiązania. Dziś jest to niemal 20 proc. Polska branża Car Fleet Management konsekwentnie podąża tą samą drogą, którą przeszły kraje Europy Zachodniej, gdzie obecnie większość aut służbowych finansowana jest w formie wynajmu długoterminowego. Tam również z usługi początkowo korzystały korporacje i duże przedsiębiorstwa, a dopiero później, mniejsze podmioty – podkreśla Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

Wirtualny Nowy Przemysł: Motoryzacja pod lupą fiskusa

Krajowa Administracja Skarbowa od branż budowlanej, gastronomicznej i motoryzacyjnej zaczyna akcję „Stop szarej strefie”. Urzędy Skarbowe będą wysyłać do wszystkich przedsiębiorstw działających w tych trzech branżach pisma od szefa KAS Mariana Banasia informujące o obowiązkach podatkowych i zagrożeniu związanym z szarą strefą. „Fiskus wskaże przy tym na możliwość złożenia korekty podatku i zapłaty zaległości wraz z odsetkami – w przypadku firm, które uznają, że popełniły błędy. Pozwoli to uniknąć im kontroli podatkowej, której konsekwencje mogą być dla przedsiębiorcy o wiele bardziej dotkliwe” – czytamy w artykule. Przedsiębiorcy dostaną około dwóch tygodni na refleksję dotyczącą swoich rozliczeń podatkowych i ewentualne podjęcie czynności naprawczych. – To nie znaczy, że przez dwa tygodnie nie będziemy podejmowali żadnych kontroli. Będziemy działać planowo, tak jak dotychczas, natomiast w ramach akcji „Stop szarej strefie” nasze kroki będą podejmowane w sposób zdecydowanie bardziej intensywny – zaznaczył wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

„Rzeczpospolita”: Aut na wodór będzie przybywać

Produkcja pojazdów napędzanych wodorem będzie rosła – pisze „Rzeczpospolita”, informując o inauguracyjnym posiedzeniu zespołu parlamentarnego – Polska wodorowa. – Na świecie funkcjonuje ponad 320 stacji wodorowych, z czego 139 w Unii Europejskiej i to głównie w Niemczech. Polska jest ciągle białą plamą na tej mapie, ale mam nadzieję, że to się zmieni w ciągu roku albo dwóch lat – podkreśla Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW współpracuje z partnerami z Chin i z Japonii nad rozwiązaniem, które pozwoli doczyścić gaz koksowniczy do takiego poziomu, by można go było używać bezpośrednio w ogniwach wodorowych. – Mamy potencjał, by produkować 75 tys. ton czystego wodoru rocznie, co pozwoliłoby zasilać nawet 900 autobusów z napędem wodorowym – szacuje Ozon. Technologię wodorowych aut rozwija Toyota. – Dziś zasięg samochodu wodorowego bez konieczności dodatkowego tankowania wynosi nawet 600 km. Zwiększymy go do 1 tys. km. Nie widzę też problemu, by powstawała infrastruktura dla tych aut, bo jest ona dużo prostsza niż w przypadku ładowarek dla aut elektrycznych. Po 2020 roku będziemy w stanie zmniejszyć koszt produkcji tego samochodu nawet o 50 proc. – mówi Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland.

Wirtualny Nowy Przemysł: Auta spalinowe będą popularne jeszcze przez wiele lat

Wirtualny Nowy Przemysł publikuje wywiad z Christophem Lindenmeyerem, prezesem stowarzyszenia Avia International, którego członkowie, w tym polska firma Unimot, prowadzą pod logo Avia ok. 3,1 tys. stacji paliw w Europie. Jego zdaniem tradycyjne paliwa będą wykorzystywane w autach jeszcze przez wiele lat. – Nie wydaje mi się, żeby w ciągu najbliższych 20-30 lat samochody z silnikami spalinowymi miały zniknąć z rynku. Z jednej strony dlatego, że technologie alternatywne są jeszcze niewystarczająco dojrzałe, a z drugiej strony – ponieważ wciąż istnieje duży potencjał dalszego obniżania emisji szkodliwych substancji przez silniki spalinowe – ocenia Christoph Lindenmeyer. Podkreśla, że kierunek rozwoju motoryzacji jest trudny do przewidzenia. – Postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że nie sposób przewidzieć, jakie będzie podstawowe źródło energii np. za 50 lat. Być może wówczas to wodór będzie dostatecznie rozwiniętą technologią, aby zasilać zdecydowaną większość samochodów. A dla wodoru również potrzebne są stacje tankowania – uważa rozmówca serwisu. WNP pyta czy na stacjach Avia instalowane są ładowarki do samochodów elektrycznych. – Z mojego punktu widzenia dopóki ładowanie samochodu elektrycznego trwa dłużej niż 10-15 minut, to nawet jeśli stacja dysponuje wyśmienitą kawą, kierowcy nie będą chcieli czekać tak długo. Zawsze będą woleli ładować samochód nocą we własnym garażu lub w godzinach pracy w biurze czy wręcz na publicznym parkingu. Dlatego instalowanie ładowarek na dużą skalę na stacjach paliw moim zdaniem mija się z celem. Nie zmienia to faktu, że na wielu stacjach Avia w Europie takie ładowarki już funkcjonują – przyznaje Lindenmeyer.

Wirtualny Nowy Przemysł: Japońskie marki najbardziej niezawodne

„Consumer Report” opublikował listę najbardziej niezawodnych samochodów na świecie. Doroczny raport miesięcznika powstaje na podstawie analizy danych z ponad 500 tys. samochodów należących do czytelników. Liderami najnowszego zestawienia są Lexus, Toyota i Mazda. Za najbardziej niezawodny model Lexusa uznano GX, wśród modeli Toyoty zwyciężył Prius C. Najbardziej niezawodna Mazda to MX-5 Miata. Na dalszych miejscach w rankingu niezawodności marek uplasowały się Subaru, KIA, Infinity, Audi, BMW, Mini i Hyundai.

Wirtualne Media: BMW rezygnuje z krytykowanej reklamy

Nowa reklama BMW pokazuje, jak samochód tej marki ściga się z pociągiem, żeby przejechać przed nim przez przejazd kolejowy. Spot zatytułowany „Przejazd kolejowy w mieście M.” zamieszczono w miniony piątek na fanpage’u facebookowym BMW Polska. Spot skrytykowało wielu odbiorców. Podkreślano m. in., że taka reklama może promować niebezpieczne zachowania na drodze. W poniedziałek wieczorem BMW Polska zamieściło krótki komunikat dotyczący spotu i krytycznych komentarzy o nim. Firma zdecydowała się zrezygnować ze spotu. – Naszym celem nigdy nie było promowanie niebezpiecznych zachowań na drodze, ale szanując Państwa głos zdecydowaliśmy o wstrzymaniu emisji w/w filmu w ramach kampanii BMW M w Polsce. Post zostanie skasowany w ciągu 24h – poinformowano.

Dealerski Przegląd Prasy: Nowe zasady rozliczania leasingu aut coraz bliżej

„Rzeczpospolita” pisze, że Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw podatkowych dotyczącą samochodów firmowych. Zgodnie z nowymi przepisami od 2019 roku limitem w wysokości 150 tys. zł ma być objęty leasing operacyjny samochodów osobowych. Wartość rat leasingowych będzie kosztem podatkowym wyłącznie do tej kwoty. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W pierwszych dwóch dekadach października zarejestrowano 22 388 samochodów osobowych, o 6,85 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – poinformował Samar. Najwięcej „osobówek” zarejestrowały Skoda, Toyota i Volkswagen.

Wirtualna Polska pisze o nowej interpelacji Piotra Liroya-Marca dotyczącej aut. Poseł skierował ją do ministra infrastruktury, pytając w niej, czy resort zamierza wprowadzić polskie tablice wwozowe dla aut importowanych na kołach. Dzięki nim każdy, kto chce importować auto, mógłby załatwić tablice i dokumenty w polskim urzędzie, a potem wykorzystać je za granicą. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział, że resort „nie wyklucza” wprowadzenia takich tablic. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną jednak tak zwane tablice dealerskie. Profesjonalna rejestracja samochodów ruszy 11 lipca 2019 r.

„Rzeczpospolita”: Posłowie za zmianami dotyczącymi aut

„We wtorek w nocy Sejm uchwalił ustawę, która zmienia zasady rozliczania leasingu i użytkowania samochodów firmowych” – pisze „Rzeczpospolita”. Nowe przepisy zawarte są w obszernej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Dziennik informuje, że w czasie nocnych głosowań we wtorek opowiedziało się za nią 358 posłów, przeciw głosowało 52, 14 wstrzymało się od głosu. Opozycja skrytykowała rządowe pomysły. – Zmiany zasad rozliczania samochodów służbowych to dodatkowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców. Szykujecie podwyżkę podatków dla większości firm – przekonywał w czasie debaty sejmowej poseł Janusz Cichoń z PO.

Zgodnie z nowymi przepisami od 2019 roku limitem w wysokości 150 tys. zł ma być objęty leasing operacyjny samochodów osobowych. Wartość rat leasingowych będzie kosztem podatkowym wyłącznie do tej kwoty. Dziś nie ma tu takich ograniczeń. „Jeśli przedsiębiorca używa auta nie tylko do celów służbowych, ale też prywatnie, do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć tylko 75 proc. związanych z tym wydatków” – przypomina dalej dziennik.

Teraz ustawa trafi do Senatu. „Rzeczpospolita” wskazuje, że jeśli nowe przepisy maję obowiązywać od początku przyszłego roku, muszą być ogłoszone w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada.

Samar: Spadek rejestracji w październiku

Samar analizuje, że w pierwszych dwóch dekadach października zarejestrowano 22 388 samochodów osobowych, o 6,85 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czołówka marek, które po 20 dniach października zarejestrowały najwięcej aut osobowych wygląda następująco:

1. Skoda – 3 328 szt. (-14,80 proc.),

2. Toyota – 2 171 szt., (-13,78 proc.),

3. Volkswagen – 2 118 szt., (-16,05 proc.),

4. Kia – 1 467 szt., (21,95 proc.),

5. Mercedes – 1 342 szt., (52,33 proc.)

Wirtualna Polska: Poseł Liroy-Marzec pyta o tablice wwozowe

Poseł Piotr Liroy-Marzec skierował interpelację do ministra infrastruktury, pytając w niej, czy resort zamierza wprowadzić polskie tablice wwozowe dla aut importowanych na kołach. „Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy, kto chce importować auto, mógłby załatwić tablice i dokumenty w polskim urzędzie, a potem wykorzystać je za granicą. Poseł proponuje, by tablice miały sześciodniową ważność. Jak argumentuje, tyle czasu zwykle wystarcza do tego, by załatwić wszystkie sprawy związane z przywozem samochodu” – czytamy w artykule. Odpowiedzi na interpelację udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury. Jego zdaniem resort „nie wyklucza” wprowadzenia takich tablic. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną jednak tak zwane tablice dealerskie. Profesjonalna rejestracja samochodów ruszy 11 lipca 2019 r. „Z czasem resort oceni zmiany w przepisach i zastanowi się nad rozszerzeniem katalogu typów tablic rejestracyjnych dostępnych w polskich urzędach” – informuje Wirtualna Polska.

„Rzeczpospolita”: Prawno-podatkowe skutki posiadania „elektryka” i hybrydy

„Popularność aut o napędzie elektrycznym i hybrydowym rośnie. Do ustaw podatkowych wprowadzono preferencje, które mają zachęcić do inwestowania w tego typu pojazdy. Czy to się firmom opłaca?” – zastanawia się środowa „Rzeczpospolita”. Dziennik analizuje, jakie korzyści mogą płynąć z posiadania auta z alternatywnym napędem. Preferencje dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych w PIT, CIT i akcyzie wprowadziła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. „Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, w przypadku aut osobowych odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu podatkowego w części, w jakiej wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro. Zatem gdy wartość początkowa samochodu jest wyższa niż 20 000 euro, podatnik musi wyłączyć z kosztów podatkowych odpowiednią część odpisu amortyzacyjnego. W przypadku aut elektrycznych limit ten wynosi więcej, bo 30 000 euro” – czytamy w artykule. Preferencja nie obejmuje pojazdów hybrydowych – do nich bez względu na rodzaj napędu hybrydowego stosuje się standardowy limit w wysokości 20 000 euro.

Dziennik wskazuje, że kolejna preferencja umożliwia zwolnienie z akcyzy aut elektrycznych i hybrydowych. Uzyskanie zwolnienia następuje na podstanie zaświadczenia wydawanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak czytamy w artykule, możliwość skorzystania ze zwolnienia w przypadku aut hybrydowych została ograniczona do aut o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej. W przypadku takich aut ze zwolnienia można skorzystać jedynie do 1 stycznia 2021 r. „Rzeczpospolita” przypomina przy tym, że przepisy, które wprowadziły wskazane preferencje w PIT,CIT i akcyzie są obowiązujące, jednak w praktyce podatnicy nie mogą jeszcze z nich korzystać. Stosowane będą dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej udzielania pomocy publicznej.

więcej „Rzeczpospolita” z 24 października 2018, s. H4

EFL: MŚP stawiają na środki własne

Przedstawiciele sektora MŚP najczęściej finansują swoją działalność środkami własnymi – wynika z „Barometru EFL” na IV kwartał 2018 roku. Aż 9 na 10 przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich kieszeni, żeby inwestować. Biorąc pod uwagę finansowanie zewnętrzne, liderem jest leasing, z którego korzysta 56 proc. MŚP. Po ubezpieczenie majątku firmy sięga z kolei prawie 49 proc. przedsiębiorców. Podium domyka kredyt bankowy (46 proc. wskazań). „Im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta zewnętrznych narzędzi finansowych, w tym z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 36 proc. zarządzających bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 63 proc., a wśród średnich podmiotów aż 73 proc. przedsiębiorców finansuje swoją działalność leasingiem” – czytamy w komunikacie EFL. 67 proc. firm przemysłowych korzysta z leasingu. W ten sposób finansują maszyny i urządzenia do produkcji, które są wymieniane przez nie co kilka lat. Z kolei 66 proc. przedsiębiorców leasinguje inwestycje w transporcie, m. in. flotę pojazdów.

ORPA: Lasy Państwowe z flotą „elektryków”

Do floty Lasów Państwowych trafiło 15 zeroemisyjnych samochodów BMW i3. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych pisze, że auta zostały wybrane w ramach największego tego typu przetargu na zakup pojazdów elektrycznych w Polsce, zrealizowanego w ramach projektu „Las energii”. Oprócz BMW i3, flotę instytucji zasilił również jeden zeroemisyjny Nissan e-NV200.

GreenWay: GreenWay powiększy infrastrukturę ładowania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Firma GreenWay – dostawca usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych – ogłosiła zwiększenie planu inwestycyjnego do kwoty 145 mln zł. Działania w tym zakresie dofinansuje Europejski Bank Inwestycyjny, który udzielił spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln zł. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 2-3 lat, sieć ładowania GreenWay liczyć ma ponad 850 stacji w naszym regionie Europy. W Polsce sieć GreenWay ma być zwiększona do 630 stacji ładowania, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Obecnie w sieci GreenWay działa 120 stacji ładowania, z czego 80 w Polsce.

Dealerski Przegląd Prasy: Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne auta

„Rzeczpospolita” rozmawia z Arturem Grajewskim, wiceprezesem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o uprawnieniach z tytułu rękojmi związanych z kupnem auta używanego od dealera. –Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że ona lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego – mówi Grajewski.

Kolejne koncerny motoryzacyjne rezygnują z silników Diesla lub planują taki ruch. „Rzeczpospolita” pisze, że po Volvo, Porsche, Toyocie i FCA do tego grona dochodzą dwie japońskie firmy – Suzuki i Mitsubishi, które zupełnie zrezygnują z diesli na europejskim rynku.

BMW poszerza zakres akcji naprawczej swoich aut i wzywa do serwisu już nie ponad 300 tysięcy, a około 1,6 miliona samochodów w celu usunięcia usterki, która naraża silniki pojazdów na pożar. Akcją naprawczą objęte są auta z cztero- i sześciocylindrowymi silnikami wyprodukowane pomiędzy 2010 a 2017 rokiem.