Wydarzenia

współpraca:

Dealerski Przegląd Prasy: Sejm chce opóźnienia CEPiK-u

Opóźnienie nowego CEPiK-u przypieczętowane. Sejm jednogłośnie przyjął projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którą CEPiK 2.0 zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r., a nie 1 stycznia 2017 r., jak wcześniej zakładano. „Audyt otrzymany przez Ministra Cyfryzacji wskazuje na uchybienia w szczególności w obszarach: formalno-prawnym, zarządzania projektem, bezpieczeństwa, architektury rozwiązania, jakości oprogramowania i integracji z podmiotami zewnętrznymi” – powtarza za oficjalnym komunikatem „Gazeta Wyborcza”.

Rząd walczy z Komisją Europejską o zawieszony podatek handlowy. Polskie władze skierowały do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzje KE w sprawie podatku handlowego – poinformowała rzecznika MSZ Joanna Wajda. W skardze podkreślono, że Komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.

Dzienniki piszą o słabych wynikach gospodarczych. GUS potwierdził wstępny szacunek sprzed dwóch tygodni, wedle którego gospodarka powiększyła się w III kwartale o 2,5 proc. rok do roku, po wzroście o ok. 3 proc. w pierwszych dwóch kwartałach. „Konsumpcja, napędzana też doskonałą koniunkturą na rynku pracy, stała się  jedynym motorem wzrostu gospodarki” – informuje „Rzeczpospolita”.

„Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska: Posłowie za opóźnieniem CEPiK-u

Jednogłośnie przyjęto projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którą CEPiK 2.0 zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r., a nie 1 stycznia 2017 r., jak wcześniej zakładano. „Raport przekazany Ministrowi Cyfryzacji przez Centralny Ośrodek Informatyki wykazał liczne nieprawidłowości w sposobie realizacji tego projektu informatycznego w okresie od jego uruchomienia (wrzesień 2013 r.) do dnia 1 stycznia 2016 r. (data przejęcia nadzoru przez Ministra Cyfryzacji nad COI). Audyt otrzymany przez Ministra Cyfryzacji wskazuje na uchybienia w szczególności w obszarach: formalno-prawnym, zarządzania projektem, bezpieczeństwa, architektury rozwiązania, jakości oprogramowania i integracji z podmiotami zewnętrznymi” – powtarza za oficjalnym komunikatem „Gazeta Wyborcza”.

Obecnie trwa analiza otrzymanego raportu. Władze starają się udowadniać, że nowy CEPiK nie został zaniedbany. „Powstał nowy, ramowy harmonogram budowy CEPiK 2.0 zakładający podział programu na kilka faz, po zakończeniu których będą uruchamiane poszczególne funkcjonalności i e-usługi. Ponadto ustrukturyzowano prace nad CEPiK 2.0 i zapewniono koordynację wszystkich interesariuszy zaangażowanych w projekt” – informuje komunikat. Nie pierwsze to opóźnienie, pytanie czy już ostatnie.

RMF24.pl: Podatek handlowy w Trybunale Sprawiedliwości

Komisja Europejska nakazała zawieszenie podatku handlowego do czasu jego analizy, zakładając, że podatek może być niezgodny z prawem UE. Polska wciąż zabiega o wprowadzenie daniny. Polskie władze skierowały do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzje KE w sprawie podatku handlowego – poinformowała rzecznika MSZ Joanna Wajda. W skardze podkreślono, że Komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. „Polska zarzuca też KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Wśród zarzutów znalazło się także niewystarczające uzasadnienie przez KE zaskarżonej decyzji” – informuje rmf24.pl.

„Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”: Słabe prognozy dla gospodarki

Ostatnie dane gospodarcze nie są optymistyczne – piszą dzienniki. GUS potwierdził wstępny szacunek sprzed dwóch tygodni, wedle którego gospodarka powiększyła się w III kwartale o 2,5 proc. rok do roku, po wzroście o ok. 3 proc. w pierwszych dwóch kwartałach. „W III kwartale inwestycje w polskiej gospodarce tąpnęły o 7,7 proc. rok do roku, najbardziej od początku 2010 r., po zniżce o 5 proc. rok do roku w II kwartale” – wskazuje „Rzeczpospolita”. — To efekt nasilenia spadku nakładów w średnich i dużych firmach. Zgodnie z danymi GUS w III kw. inwestycje firm zatrudniających co najmniej 50 osób spadły w ujęciu nominalnym o 10,5 proc. r/r wobec spadku o 3,4 proc. w II kw. Naszym zdaniem głównie przyczyniło się do tego obniżenie aktywności inwestycyjnej w firmach kontrolowanych przez państwo — mówi „Pulsowi Biznesu” Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Tym razem słabszy był też handel. Gospodarkę pobudzają jednak ciągle wydatki Kowalskiego. W III kwartale wydatki gospodarstw domowych zwiększyły się o 3,9 proc. rok do roku, najbardziej od początku 2009 r., po zwyżce o 3,3 proc. w poprzednim kwartale. „Konsumpcja, napędzana też doskonałą koniunkturą na rynku pracy, stała się w efekcie jedynym motorem wzrostu gospodarki” – informuje „Rzeczpospolita”. Ekonomiści zakładają, że przyszłe wyniki mogą być jeszcze słabsze. – Szacujemy, że w czwartym kwartale roczne tempo wzrostu obniży się do ok. 2 proc., a w całym roku wyniesie 2,5-2,7 proc. — prognozuje Adam Antoniak, ekonomista Banku Pekao.

więcej Puls Biznesu s. 6, Rzeczpospolita s. B5

Samar: Akcyza zmienną jest

Instytut Samar wylicza zmiany w planowanym podatku akcyzowym, które zachodzą dosłownie z dnia na dzień. W nowym tekście ustawy jest m.in. mowa, że norma Euro 6 dotyczy aut zarejestrowanych po raz pierwszy w 2016 i później, Euro 5 –od 2010 do 2015, Euro 4 – od 2005 do 2009 r., a Euro 3 lub wcześniejsze – 2004 roku i wcześniej. Z jednym ważnym zastrzeżeniem: w przypadku, gdy norma emisji spalin nie jest zgodna z rokiem pierwszej rejestracji samochodu „podatnik dołącza do deklaracji podatkowej wyciąg ze świadectwa homologacji”. Zmiany wprowadzono także do tabeli deprecjacji. „Pojawił się w niej, nieobecny wcześniej, nowy wiersz zakładający, że w przypadku samochodów zarejestrowanych mniej niż miesiąc wcześniej, stawka deprecjacji wynosi zero” – zauważa Samar.

Instytut informuje również, że w ostatnim projekcie ustawy pojawiła się tabela z tzw. dodatkowym współczynnikiem deprecjacji (DD) ustalonym w zależności od stopnia „ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji”. Stopień ten ma być ustalany po zasięgnięciu opinii powołanego z urzędu biegłego. Opinia ma uwzględniać przebieg danego samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie. Koszty powołania biegłego ma ponosić podatnik. Akcyzą mają być opodatkowane nie tylko auta osobowe, ale też pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, przyjęto też kilka wyłączeń. Projekt ustawy zwalnia z akcyzy motocykle, autobusy oraz pojazdy zabytkowe. W przypadku hybryd obliczona wartość należnej akcyzy ma być pomniejszana o 20 proc. Akcyzy nie będą też opłacać właściciele aut na prąd. Tak przynajmniej wygląda aktualny projekt…

Wirtualny Nowy Przemysł: Większe sumy gwarancyjne w OC

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że Komisja Europejska zwiększa od 2017 r. wysokość sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. „W przypadku szkody na osobie minimalną sumę gwarancyjną podniesiono do 1 220 000 euro na jednego poszkodowanego oraz do 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe. W przypadku szkody materialnej kwotę podwyższono do 1 220 000 euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych” – poinformowano w komunikacie.

„Rzeczpospolita”: Idzie lider na rynku leasingu

Nadchodzi fuzja na rynku leasingu. „Rzeczpospolita” pisze, że prawdopodobnie w czwartek zostanie sfinalizowana transakcja przejęcia Raiffeisen Leasing przez należące do PKO BP PKO Leasing. Umowa została podpisana 2 listopada, a cena za przejmowane aktywa to 850 mln zł. „Po połączeniu PKO Leasing będzie nie tylko największą firmą leasingową w Polsce, ale jedną z czołowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W rezultacie transakcji wartość portfela spółki podwoi się i przekroczy 12 mld zł, a udziały w rynku 13 proc” – czytamy. Dziennik informuje, że przedstawiciele spółki chcą znacznie zwiększyć procentowy udział klientów PKO BP korzystających z leasingu (czyli mocniej stawiają na tzw. cross-selling). Obecnie ten udział wynosi zaledwie 4 proc., podczas gdy z leasingu korzysta ponad 20 proc.

Wirtualny Nowy Przemysł: Akcja serwisowa Nissana

Polska centrala Nissana powiadomiła UOKiK, że w niektórych egzemplarzach samochodów Nissan Nawara oraz Nissan Note występuje wada, wymagająca wizyty w autoryzowanym warsztacie. Akcja naprawcza Nissana Navara (D22) dotyczy 62 egzemplarzy wyprodukowanych w Japonii w okresie 6 stycznia 2009 r. – 2 marca 2012 r.  W autach tych może dojść do pogorszenia własności substancji generującej gaz czołowych poduszek powietrznych pasażera zamontowanych z bezdymnymi urządzeniami napełniania (SPI). Kontroli wymaga też  10 egzemplarzy modelu Note (E12) wyprodukowanych w Wlk. Brytanii (15-29 kwietnia 2016 r.), w których mogła być zamontowana zanieczyszczona jednostka wykonawcza systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).