Księgowość

Znamy już zapisy regulaminu rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Co wiemy?

Po długim oczekiwaniu przedsiębiorców, 14 kwietnia PFR opublikował w końcu na swojej stronie zaktualizowaną wersję regulaminu. Wyjaśniono w nim większość wątpliwości dotyczących procedury rozliczania subwencji przyznawanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Piszemy większość, bo cały czas nie wiadomo czy umorzona część subwencji podlegała będzie opodatkowaniu. Zapisy regulaminu sprawiają też, że pomimo przedłużenia terminu złożenia sprawozdania finansowego za rok 2020 do końca czerwca, sporządzenie „bilansu” może okazać się niezbędne już przy okazji rozliczenia subwencji.

Czego dowiemy się ze zaktualizowanej wersji regulaminu? Przede wszystkim przedstawia on krok po kroku procedurę rozliczenia subwencji. Propozycja rozliczenia subwencji powinna pojawić się w bankowości internetowej przedsiębiorcy jeszcze przed „rocznicą” wypłacenia środków z subwencji. To wtedy należy sprawdzić czy przygotowana przez PFR propozycja rozliczenia pokrywa się z kalkulacjami dealera, ile będzie musiał zwrócić.

Jeśli wg obliczeń przedsiębiorcy przedstawione w propozycji dane dotyczące np. średniej wielkości zatrudnienia (które pobierane są automatycznie z bazy danych ZUS) są nieprawidłowe, powinien on niezwłocznie podjąć działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności (np. wystosować pismo do ZUS czy właściwego Urzędu Skarbowego). Działania takie muszą zostać podjęte przed dniem złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu. Tylko po wykazaniu przed PFR podjęcia działań wyjaśniających, możliwe będzie kwestionowanie wysokości subwencji finansowej w toku postępowania wyjaśniającego.

W rocznicę wypłacenia subwencji, uruchomiona zostanie możliwość edycji i podpisania Oświadczenia o Rozliczeniu subwencji finansowej. Przedsiębiorca będzie miał 10 dni roboczych na jego złożenie. Jak wspomniano wcześniej dane dotyczące średniego zatrudnienia będą automatycznie pobrane z bazy ZUS, natomiast dane dotyczące skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży, należy wypełnić samodzielnie. Wygląda więc na to, że pomimo przedłużenia przez rządzących czasu na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2020 do końca czerwca, przygotowanie „bilansu” może okazać się konieczne już teraz, skoro szczegółowe dane finansowe są potrzebne do wypełnienia oświadczenia. Co również istotne po podpisaniu dokumentu nie ma już możliwości jego korekty, dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z propozycją PFR i samodzielne obliczenie kwoty do zwrotu.

Wysokość kwoty subwencji do zwrotu wahać się może od 25 do 100%. 25% oddać musi każda firma. Pozostałe 75% zależy od:

• Prowadzenia działalności gospodarczej przez kolejne 12 miesięcy (25%)
• Utrzymania stanu zatrudnienia (25%)
• Wykazania skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży (25%)

Regulamin wyjaśnia również jak liczyć skalę redukcji zatrudnienia – jest to średnia liczba pracowników przez okres 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy subwencji podzielona przez średnią liczbę pracowników zatrudnianych w roku 2019. Od otrzymanego wyniku należy odjąć 1 by otrzymać wynik – skalę redukcji zatrudnienia.

Przy prowadzeniu pełnej rachunkowości, którą prowadzi zdecydowana większość firm dealerskich, strata gotówkowa na sprzedaży, definiowana jest jako „odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji”.

Rozpoczęcie spłaty subwencji nastąpi po 13 pełnych miesiącach od daty otrzymania pomocy, czyli: dealerzy, którzy otrzymali pieniądze w kwietniu, rozpoczną spłatę od czerwca, zaś ci, na których konto pieniądze wpłynęły w maju, muszą zapłacić pierwszą ratę w lipcu. Kwota do zwrotu podzielona zostanie na 24 równe, płacone co miesiąc, raty. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty subwencji, natomiast przedłużenie dwuletniego okresu, jaki przewidziano na spłatę, nie będzie możliwe.

Z pełną treścią regulaminu zapoznać możecie się Państwo TUTAJ.

Jak wspomniano we wstępie, mimo publikacji finalnej wersji regulaminu PFR nie wszystko jest jeszcze jasne. Cały czas nieuregulowana pozostaje kwestia opodatkowania umorzonej części subwencji. Jest to cały czas przedmiotem ustaleń pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Finansów. O finalnej decyzji informować będziemy na łamach Biuletynu Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Tematów i pytań jest jeszcze wiele. W związku z tym Dealerska Akademia Podatkowa organizuje szkolenie online poświęcone rozliczaniu subwencji PFR. Webinar odbędzie się w środę, 21 kwietnia o 14.00. Dla uczestników szkoleń Dealerskiej Akademii Podatkowej w roku 2020 udział w szkoleniu jest bezpłatny. Więcej szczegółów TUTAJ.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.