Księgowość

Wydatki na gadżety a koszty uzyskania przychodów. Ważna interpretacja KIS

Niemal wszyscy dealerzy przy okazji wydania samochodów czy przy okazji różnych akcji promocyjnych rozdają nieodpłatnie drobne gadżety. Jest to powszechne działanie w naszej branży. Problem w tym, że rodzi ono wątpliwości podatkowe. Jedna z firm, która produkuje części do aut i przekazuje swoim klientom promocyjne upominki, zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o interpretację indywidualną. W interpretacji z 17 września 2021 r. stwierdzono, że wydatki związane z niewielkimi upominkami, jako spełniające kryteria art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów.

Firma, która poprosiła o interpretację, produkuje i rozdaje gadżety z własnym logo. Są to przedmioty których wartość nie przekracza 100 zł – kubki, długopisy, koszulki etc. Gadżety rozdawane są jako forma promocji, ale trafiają też do rąk pracowników spółki (przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję wszystkich zatrudnionych, którzy otrzymali upominki). Spółka zapytała więc Dyrektora KIS, czy w takiej sytuacji wydatki na zakup gadżetów reklamowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

GADŻETY REKLAMOWE A REPREZENTACJA

Dyrektor ocenił, że wydatki na gadżety możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślił, że jeśli wartość upominków jest niska, zaś ich rozdysponowanie ma charakter masowy, to wydatki poniesione na ich zakup nie spełnią kryterium okazałości czy wystawności, tj. elementów wyznaczających granice pojęcia reprezentacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 U.P.D.O.P. (Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji). Wyraźnie rozróżnia on upominki, które przekazuje się w celach reklamowych od upominków mających funkcję reprezentacji. Według interpretacji indywidualnej mowa tu o eleganckich, ekskluzywnych upominkach o dużej wartości, które są przekazywane wybranym kontrahentom – i ich charakter nie zmienia się na stricte reklamowy, nawet jeśli zawierają logo przedsiębiorstwa lub produktu.

PEŁNĄ TREŚĆ INTERPRETACJI MOŻESZ PRZECZYTAĆ TUTAJ

Dodajmy, że podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 21 października 2010 r.). Stwierdził bowiem, że nieodpłatnie przekazywane gadżety, które są opatrzone logo i nazwą spółki, a ich wartość jednostkowa jest stosunkowo niska, nie będą miały charakteru reprezentacyjnego, więc związane z nimi wydatki – zgodnie z art. 15 ust. 1 U.P.D.O.P. – będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

WYDATEK JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Pamiętajmy też, że warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest spełnienie kilku przesłanek:

– wydatek został poniesiony przez podatnika, zaś wartość wydatku nie została podatnikowi jakkolwiek zwrócona;

– wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

– wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia przychodów lub może wpływać na ich wielkość;

– został on odpowiednio udokumentowany;

– nie może znajdować się w grupie wydatków, jakich – zgodnie z art. 16 ust. 1 U.P.D.O.P. – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

PODSUMOWANIE

1. Gdy wartość upominków jest niska, zaś ich rozdysponowanie ma charakter masowy, mogą być one w całości uznane za koszty uzyskania przychodów.

2. Należy rozróżnić gadżety reklamowe od reprezentacyjnych. Zgodnie z interpretacją indywidualną, eleganckie, ekskluzywne upominki o dużej wartości, które firma przekazuje wybranym kontrahentom, mają funkcję reprezentacji, a nie reklamową, nawet jeśli zawierają logo przedsiębiorstwa bądź produktu. Według art. 16 ust. 1 pkt 28 U.P.D.O.P. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w skład których mogą wejść np. wspomniane drogie gadżety.

3. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest spełnienie kilku przesłanek. Przede wszystkim, wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika, a jego wartość nie może być mu jakkolwiek zwrócona. Co więcej, powinien pozostawać on w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto ważne jest, aby został poniesiony w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia przychodów lub wpływał na wielkość osiąganych przychodów, a poza tym został odpowiednio udokumentowany. Wydatek musi również znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.