Księgowość

Ulga na złe długi. Upadłość klienta nie jest już przeszkodą

Część dealerów korzysta z ulgi na złe długi w podatku VAT. Obowiązujące regulacje umożliwiają pomniejszenie podatku VAT należnego w sytuacji, gdy kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań w ciągu 90 dni od ustalonego terminu płatności. Po upływie tego terminu klient musi skorygować – na bieżąco – swoje odliczenie VAT i pomniejszyć podatek VAT naliczony. Dealer zaś – również na bieżąco – jest uprawniony do korekty i pomniejszenia VAT-u należnego za okres, w którym mija wspomniane 90 dni od upływu terminu płatności.

Do tej pory polskie przepisy przewidywały jednak, że firma, która nie otrzymała płatności w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności nie może skorzystać z korekty (i pomniejszenia zobowiązań VAT), jeśli na dzień przed złożeniem korekty deklaracji, niepłacący klient znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. W praktyce eliminowało to możliwość skorygowania VAT-u od dosyć szerokiego spektrum faktur sprzedażowych. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. uznano, że polskie przepisy są niezgodne z regulacjami unijnymi. Co to oznacza dla dealerów?

Jak wyjaśnia Marta Szafarowska, partner w firmie Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe, w kontekście działalności dealerskiej ulga na złe długi wykorzystywana jest w szczególności w kontekście napraw blacharsko-lakierniczych. Serwisy stosują ją zarówno w sytuacji, gdy za naprawy (wykonywane na rzecz klientów) nie płaci zakład ubezpieczeń, jak i sam klient. Największą przeszkodą do stosowania omawianych przepisów była właśnie sytuacja, kiedy na dzień przed złożeniem korekty deklaracji, dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. – W takim przypadku polskie przepisy uniemożliwiały skorzystanie z ulgi. Dzięki najnowszemu wyrokowi Trybunału, nie ma już przeszkód, by nawet w takich okolicznościach dokonać korekty VAT-u należnego. Orzeczenie ma duże znaczenie w szczególności dla dealerów i firm leasingowych, które mogą mieć duże zasoby tego typu niezapłaconych kwot – komentuje Marta Szafarowska. Jak dodaje, orzeczenie TSUE ma moc wsteczną.

Co ciekawe, na zmianę zasad stosowania ulgi na złe długi zanosiło się już od dłuższego czasu. W ubiegłym roku w podobnej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że czeskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi – bardzo zbliżone do polskich – są sprzeczne z regulacjami unijnymi. Jeszcze przed wakacjami pojawiła się też opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie, w której – idąc tropem wyroku czeskiego – potwierdził on, że zapisy ustawy obowiązującej w naszym kraju są zbyt surowe, a w związku z tym niezgodne z przepisami wspólnotowymi.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.