Księgowość

Te terminy zostaną odroczone

W ostatnich dniach pojawił się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Choć finalny kształt przepisów najprawdopodobniej ulegnie jeszcze zmianie, to warto już teraz mieć świadomość, które z terminów administracyjnych – ważnych z perspektywy dealerskich działów księgowości – mają zostać wydłużone. Część obowiązujących regulacji wymagała bowiem od dealerów podjęcia określonych działań w kwietniu bądź nawet do końca marca, czyli za niespełna tydzień.

Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu koronawirusa termin na poinformowanie o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy zostanie wydłużony z 3 do 14 dni. Odroczeniu ulegną m.in. terminy dotyczące schematów podatkowych MDR. W przypadku rozpoczętych schematów krajowych terminy ulegają zawieszeniu od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. Tak, jak sygnalizowaliśmy, wydłużony zostanie także termin na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnie termin ten miał mijać 13 kwietnia 2020 r. (6 miesięcy od wejścia w życie części przepisów o AML), ale w myśl art. 34 ustawy, która ma zostać przyjęta w najbliższych dniach, termin wydłużono do 9 miesięcy, co oznacza, że obowiązek zgłoszenia będzie przypadał dopiero na 13 lipca 2020 r.

Odroczone zostać ma rozpoczęcie obowiązywania nowej struktury JPK_VAT. Z tej zmiany skorzystają jedynie najwięksi dealerzy (zatrudniający w ramach pojedynczej spółki 250 lub więcej pracowników i osiągający obrót roczny powyżej 50 mln euro). Dla tych firm obowiązek składania nowego JPK_VAT z deklaracją ma zostać przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten miał objąć 1 lipca 2020 r. i projekt omawianej ustawy nie przewiduje zmiany tego terminu.

Czymś, co dotyczy większość dealerów (choć niekoniecznie bezpośrednio działów księgowości), jest planowane wydłużenie terminów na realizację obowiązków związanych z rejestracją samochodów używanych sprowadzonych z Unii Europejskiej oraz zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Dziś dealerzy mają na to 30 dni, a po uchwaleniu nowych przepisów okres ten ulegnie wydłużeniu do 180 dni. Warto jednak dodać, że wydłużony termin będzie dotyczył samochodów sprowadzonych, nabytych lub sprzedanych nie później niż 30 dni przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej.

Inną zmianą, która potencjalnie mogła dotknąć część (również przede wszystkim największych) dealerów, wiąże się z podatkiem od sprzedaży detalicznej. Wszystko jednak wskazuje na to, że obowiązywanie tych przepisów zostanie – po raz kolejny –zawieszone. Obowiązujące (jeszcze) regulacje przewidują, że daniną miały zostać objęte przychody ze sprzedaży osiągnięte od lipca 2020 r. Przyjęcie ustawy antykryzysowej sprawi, że obowiązywanie podatku zostanie przedłużone do końca bieżącego roku.

Szersze omówienie zmian, nad którymi pracuje rząd (m.in. w zakresie podatków dochodowych, VAT i ZUS), przygotujemy niezwłocznie po tym, jak będzie znany finalny kształt przepisów.

 

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.