Księgowość

Subwencja z PFR – co zrobić, by zwrócić jak najmniej?

Już jutro upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, zakończenie przyjmowania nowych wniosków nie oznacza zaprzestania działań związanych z Tarczą. Zgodnie z regulaminem do 30 września przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach. 14 sierpnia upływa z kolei termin składania w swoich bankach reklamacji w ramach procesu wyjaśniającego. Dłużej będzie można przesyłać reklamacje do odwołań składanych do 30 września. Termin na ich złożenie mija 16 października 2020 r.

PFR informuje jednak, że w kolejnych miesiącach będzie weryfikować prawidłowość złożonych wniosków o dofinansowanie, a za rok zacznie weryfikować spełnienie warunków umorzenia części subwencji. Czy należy spodziewać się tego, że część dealerów będzie musiało zwrócić uzyskane dofinansowanie? Media co jakiś czas informują o przypadkach, w których przedsiębiorcom najpierw udawało się pozyskać środki z Tarczy Finansowej, ale później musieli je zwracać. Jakie są najbardziej prawdopodobne powody, dla których PFR może uznać, że uzyskane wsparcie w ogóle nie należy się dealerowi? Pokrycie jakich wydatków – przy wykorzystaniu środków z PFR – jest zabronione? I jaki jest czas na wykorzystanie uzyskanej subwencji?

W jakich sytuacjach dealera może czekać zwrot subwencji PFR? Najczęstszym powodem mogą być rozbieżności w definiowaniu statusu przedsiębiorcy, który ubiegał się o wsparcie. – Początkowo na stronie PFR znajdowała się informacja, że do określenia statusu firmy potrzebne są tylko dane na temat zatrudnienia i finansów przedsiębiorstwa, które wnioskuje o subwencję. W opublikowanym później regulaminie Tarczy Finansowej dla MŚP pojawił się jednak zapis, że w celu określenia statusu przedsiębiorcy trzeba brać pod uwagę również wszystkie podmioty z nim powiązane. Zmiana miała dla niektórych ogromne znaczenie, ponieważ małe lub średnie przedsiębiorstwo w myśl nowych zasad, które nakazywały uwzględnienie powiązań, na potrzeby ubiegania się o subwencję PFR, były już traktowane jako duże przedsiębiorstwa – wyjaśnia Małgorzata Sobońska-Szylińska, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Gekko Taxens. W takich przypadkach przedsiębiorcy musieli zwrócić otrzymaną subwencję i ewentualnie ponownie ubiegać się o wsparcie – tyle, że w ramach programu Tarcza Finansowej PFR dla Dużych Firm. W takiej sytuacji znalazło się również co najmniej kilku dealerów.

To niejedyny problem związany ze środkami z Tarczy Finansowej PFR. Duże wątpliwości dealerów wciąż budzi to, na jakie cele można przeznaczyć otrzymane wsparcie – tak, by w przyszłości nie zaszła konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. – Uzyskane wsparcie można przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o koszty stałe i codzienne, wynikające z prowadzonej działalności lub dla niej niezbędne. Z subwencji z PFR można również finansować wynagrodzenia pracowników i czynsz. Korzystając z tych funduszy, można też pokrywać koszty zakupu towarów i materiałów, a także spłacać raty leasingowe. Nie ma też przeciwwskazań, by z pozyskanych środków sfinansować zakup nieruchomości lub budowę nowego obiektu, o ile tylko będzie ona związana z działalnością prowadzoną przez dealera – mówi Małgorzata Sobońska-Szylińska. Dodaje, że środki z PFR dealer może też przeznaczyć na pokrycie należności z tytułu podatków czy składek ZUS, a nawet przedterminową spłatę kredytów, przy czym na ten ostatni cel można przeznaczyć maksymalnie 25 proc. subwencji. W żaden sposób nie jest natomiast limitowana spłata bieżących i przeterminowanych kredytów.

Jednocześnie obszerny jest katalog wydatków, na które dealerzy nie mogą przeznaczyć środków z PFR. – Przede wszystkim przy użyciu tych środków nie można regulować zobowiązań wobec podmiotów powiązanych. Dotyczy to m.in. wypłaty ewentualnej dywidendy na rzecz właścicieli, ale też opłat z tytułu wynajmu salonu – jeżeli jego właścicielem jest właśnie podmiot powiązany. Biorąc pod uwagę, że subwencja z PFR ma pomóc prowadzić działalność gospodarczą, to nie można z niej finansować zakupów i przejęć innych podmiotów gospodarczych ani nabywać akcji w celu ich umorzenia. Takie spożytkowanie środków z PFR oznaczałoby, że przedsiębiorca jest w dobrej kondycji finansowej, podczas gdy celem programu jest umożliwienie mu powrotu na właściwą ścieżkę po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem – komentuje Małgorzata Sobońska-Szylińska.

Co ciekawe, w przepisach regulujących przyznanie subwencji z PFR nie został określony maksymalny okres jej wykorzystania. – Nie ma też narzuconej jednej właściwej formy dokumentowania dokonywanych wydatków, co oznacza, że dealer będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiazanie środków z danym wydatkiem. Myśląc o częściowym umorzeniu otrzymanej subwencji, każdy z przedsiębiorców powinien też zadbać o to, by wydatki ze środków PFR dokumentować osobno niż pozostałe koszty, po to, by w razie kontroli móc w łatwy sposób udowodnić prawidłowe wykorzystanie otrzymanego wsparcia – mówi Maja Fabrowska, manager i radca prawny z Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Jej zdaniem, aby uniknąć ewentualnych problemów z dokumentowaniem wydatkowania, warto utworzyć nowy rachunek bankowy, przelać tam kwotę uzyskanej subwencji i to właśnie przy wykorzystaniu tego konta dokonywać opłat lub zakupów na cele, których pokrycie nie wiąże się z ryzykiem zakwestionowania przez Polski Fundusz Rozwoju.

Warto też dodać, że na stronie PFR pojawił się w ostatnim czasie nowy komunikat, doprecyzowujący definicję pracownika. Według jego zapisów przedsiębiorca może w ogólnej liczbie pracowników (ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP) uwzględnić osobę współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie pracownikiem. PFR informuje, że wszyscy przedsiębiorcy, których dotyczy taka sytuacja i których wniosek został odrzucony wcześniej z tego powodu, powinni ponownie wypełnić wniosek o przyznanie subwencji w swoim banku przed 31 lipca.

Jak wynika z najnowszych informacji Polskiego Funduszu Rozwoju, subwencję otrzymało 334 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spośród 375 tys. firm, które ubiegały się o wsparcie, co oznacza, że dofinansowanie przyznano niemal 89 proc. wnioskujących firm. Okazuje się, że środki, którymi dysponował PFR, nadal nie zostały w pełni wykorzystane. W przypadku mikrofirm wypłacona została kwota 18,2 mld zł z dostępnej puli 25 mld zł, a w przypadku MSP 41 mld z dostępnych 50 mld zł. Łącznie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP wsparcie w kwocie 59,2 mld zł otrzymały firmy zatrudniające ponad 3 mln pracowników.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.