Księgowość

Subwencja PFR – czy skorzysta z niej dealer oferujący ubezpieczenia?

W ostatnich dniach od jednego z dealerów dostaliśmy pytanie dotyczące możliwości skorzystania z subwencji PFR, w przypadku gdy firma – oprócz sprzedaży samochodów oraz usług serwisowych – zajmuje się również pośrednictwem ubezpieczeniowym i kredytowym. Dealer natrafił bowiem na informację, że ze wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Finansowej wyłączone są podmioty działające w sektorze ubezpieczeń oraz instytucje kredytowe.

Odpowiedzi na tę wątpliwość należy szukać w dokumentach publikowanych przez Komisję Europejską oraz Polski Fundusz Rozwoju. Jak wyjaśnia Małgorzata Sobońska-Szylińska z firmy Gekko Taxens, Komisja w decyzji notyfikacyjnej – w odniesieniu do programów pomocowych PFR – stwierdziła, że z pomocy oferowanej w ramach Tarczy nie mogą skorzystać między innymi: instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, ale też firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Czy to wyłączenie dotyczy jednak również dealerów, którzy zajmują się pośrednictwem w sprzedaży produktów F&I?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć do Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców opublikowanego przez PFR. Tam również znajdują się zapisy, które wykluczają z subwencji podmioty, działające w obszarze kredytów i ubezpieczeń. W przewodniku wskazano, że subwencje nie mogą zostać przyznane przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w zakresie:

„- produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
– działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
– obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych”.

Czy to oznacza, że dealerzy, którzy świadczą takie usługi nie mogą ubiegać się o subwencje z PFR, a jeśli już je otrzymali, będą musieli liczyć się z koniecznością jej zwrotu? Na szczęście tak nie jest. – Z zapisów zawartych w przewodniku wydanym przez PFR wynika wprost, że z możliwości uzyskania subwencji wyłączone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracyjne, czyli podmioty, których podstawową działalnością jest oferowanie i zawieranie umów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych. Dealerzy działają natomiast jako pośrednicy ubezpieczeniowi, a oferowanie ubezpieczeń jest ich poboczną działalnością. Firmy dealerskie nie spełniają także definicji zakładu ubezpieczeń ani zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W związku z tym omawiane wyłączenie nie dotyczy dealerów – uspokaja Małgorzata Sobońska-Szylińska.

Wątpliwości dotyczące oferowania produktów ubezpieczeniowych oraz finansowych nie są jedynymi, które pojawiają się w kontekście Tarczy Finansowej PFR. Kolejne dotyczą choćby możliwości ubiegania się o subwencję przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, które – na przykład przez osobę właściciela – jest powiązane z inną firmą. Wcześniej PFR tłumaczył, że o tym, z jakiego wsparcia będzie mógł skorzystać dany przedsiębiorca, decydują jedynie jego zatrudnienie oraz obroty. W ostatnich dniach pojawiło się jednak zastrzeżenie, że analizując sytuację danej firmy, trzeba również brać pod uwagę dane dotyczące podmiotów z nią powiązanych. W rezultacie część spółek dealerskich, mimo że według krajowych przepisów należałoby je traktować jako małe lub średnie przedsiębiorstwa, prawdopodobnie będą mogły się ubiegać jedynie o wsparcie oferowane dla dużych firm. Wczoraj odbyło się spotkanie z wiceprezesem PFR, podczas którego starano się wyjaśnić ten temat. W najbliższych dniach na łamach „Biuletynu” będziemy powracać do tego zagadnienia.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.