Księgowość

Sprzedaż wysyłkowa części. Czy możliwe jest zwolnienie z kasy fiskalnej?

Część dealerów prowadzi sprzedaż części samochodowych wyłącznie w systemie wysyłkowym. Niektóre robią to za pomocą wydzielonych do tego specjalnie podmiotów. Czy mogą być wówczas zwolnieni z kasy fiskalnej?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy przyjrzeć się najpierw Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 grudnia 2018 r. ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeśli prowadzimy sprzedaż wysyłkową, możemy liczyć na zwolnienie z kasy, o ile klient dokonał zapłaty za pośrednictwem poczty, banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Powinniśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, by ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę jednoznacznie mówiły, jakie konkretnie przedmiotów dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została ona dokonana. Oba powyższe elementy są kluczowe dla zwolnienia z kasy fiskalnej.

Rozporządzenie mówi bowiem jasno:

„Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.

W wypadku sprzedaży części samochodowych w systemie wysyłkowym kluczowe jest zwrócenie bowiem uwagi na paragraf 4 ust. 1 omawianego rozporządzenia, który mówi o tym, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. w przypadku dostawy:

1. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1);

2. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);

3. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2);

4. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0);

5. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);

6. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3).

W praktyce oznacza to, że niestety, działalność dealerów polegająca na sprzedaży wysyłkowej części samochodowych będzie zawsze wymagała kasy fiskalnej, nawet jeśli odbywa się wyłącznie w systemie wysyłkowym.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.