Księgowość

Sprzedaż do osób fizycznych w nowym JPK – resort finansów zmienia zdanie!

Zbliżający się termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowego JPK_VDEK z deklaracją (przypomnijmy: 1 października 2020 r.) wzbudza duże emocje wśród dealerów i firm serwisujących samochody. Wszystkiemu winne są wątpliwości, dotyczące stosowania poszczególnych oznaczeń i kodów GTU oraz ujmowania poszczególnych dokumentów w rejestrze. Wiele księgowych zastanawia się na przykład, jakie działania podjąć w przypadku wystawienia faktury, która następnie jest fiskalizowana, ponieważ sprzedaż odbywa się na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Początkowo Ministerstwo Finansów twierdziło, że taką sprzedaż należy ewidencjonować wyłącznie zapisem zbiorczym z kas fiskalnych i oznaczać jako „RO”. Krajowa Informacja Skarbowa podkreślała też, że taka faktura nie powinna być dodatkowo ujmowana w JPK, ponieważ ta sprzedaż została już uwzględniona w raporcie zbiorczym „RO”. Taka faktura nie powinna być oznaczana również identyfikatorem „FP”, ponieważ miało być ono zarezerwowane dla faktur wystawianych do paragonów z NIP-em klienta. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zmieniło jednak swoje podejście do problematyki ewidencjonowania w pliku JPK_VDEK faktur wystawionych do paragonu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności.

Aktualnie resort finansów twierdzi, że w razie sprzedaży udokumentowanej fakturą wystawioną do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (oraz fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej) w pliku JPK_VDEK należy wykazać dodatkowo dane wynikające z tej faktury w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona, stosując oznaczenie „FP”. Sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy wykazać w JPK_V7M/V7K na podstawie dokumentu zbiorczego z oznaczeniem „RO”. Fiskus wyjaśnia też, że może to być raport fiskalny dobowy, miesięczny lub inny dokument wewnętrzny.

Co istotne, faktury wystawione do paragonów dla osób fizycznych nie będą zwiększać wartości sprzedaży oraz należnego podatku za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji, z uwagi na to, że sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i ujęta w raporcie zbiorczym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy. Takie ujęcie ma służyć jedynie celom analitycznym i kontrolnym.

Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej, nie wyklucza, że obecne wytyczne resortu finansów niekoniecznie muszą być tymi ostatecznymi! – Z uwagi na liczne zgłoszenia w tym zakresie, nawet zaktualizowane stanowisko Ministerstwa Finansów może w najbliższym czasie ulec zmianie – mówi.

W przypadku kolejnych zmian w podejściu Ministerstwa Finansów do kwestii związanych z nowym plikiem JPK_VDEK będziemy o tym informować na bieżąco na łamach „Biuletynu”. Planowane jest również osobne szkolenie internetowe poświęcone stosowaniu w praktyce przepisów dotyczących nowego JPK, na którym zostaną przekazane również obowiązujące wytyczne dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się kiedy i jak ujmować taką sprzedaż w ramach JPK, a także czy ostatecznie w tym kontekście znajdzie zastosowanie oznaczenie „FP” oraz w jakiej formule ujmować w JPK dokument „RO”?

Szkolenie odbędzie się w październiku, by mieć największą pewność, że przekazywana wiedza jest tą najwłaściwszą i że podejście Ministerstwa Finansów w tym zakresie nie ulegnie już zmianie. Warto pamiętać, że po raz pierwszy nowy JPK_VAT z deklaracją trzeba będzie złożyć 25 listopada 2020 r. Na planowanym szkoleniu zostanie również przedstawiona szczegółowa lista towarów i usług oferowanych przez dealerów i serwisy z przyporządkowanymi do nich kodami GTU. Obecnie tworzona jest lista „problematycznych” towarów i usług, co do których nie ma pewności, jakie oznaczenie należy zastosować. Jeżeli dostrzegają już Państwo potencjalne problemy dotyczące kodów GTU i pozostałych oznaczeń lub mają Państwo inne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów dotyczących JPK_VDEK, prosimy o ich zgłaszanie na adres mailowy: dap@miesiecznikdealer.pl Zostaną one uwzględnione w programie szkolenia.

Więcej informacji o szkoleniu dotyczącym nowego JPK:
Michał Borkowski,
+48 608 05 08 85
borkowski@miesiecznikdealer.pl

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.