Księgowość

Samochody używane w komisie – co z VAT-26?

Od początku roku powróciły sankcje za brak realizacji obowiązku rejestracji w ciągu 30 dni samochodów używanych sprowadzonych z innych krajów Unii Europejskiej. 30-dniowy termin obowiązuje również w przypadku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Mimo występujących w wielu powiatach problemów z terminowym dokonaniem rejestracji w Wydziale Komunikacji, Ministerstwo Infrastruktury zdaje się nie zauważać problemów, z jakimi stykają się dealerzy i komisy i nie planuje zmiany obowiązujących przepisów.

To jednak niejedyne wyzwanie związane z samochodami używanymi, które sprzedają dealerzy. Z kolejnym borykają się przede wszystkim działy księgowości. Pracownicy tych struktur zastanawiają się np. czy dla samochodów używanych skupowanych do komisu, które są co prawda zarejestrowane, ale jednocześnie przeznaczone wyłącznie do dalszej odsprzedaży, należy prowadzić kartę ewidencji przebiegu pojazdu i zgłaszać takie auta na formularzu VAT-26?

Jak wyjaśnia Marta Szafarowska, partner w firmie doradztwa podatkowego Gekko Taxens, dealer jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu i składania VAT-26 w odniesieniu do samochodów przeznaczonych tylko i wyłącznie do sprzedaży.

Aby uniknąć ewentualnych kar ze strony organów skarbowych, firma dealerska musi jednak posiadać i stosować zapisy regulaminu wewnętrznego, które uniemożliwią wykorzystanie wspomnianych samochodów do jakichkolwiek innych celów niż jazdy testowe wykonywane przez klientów. W praktyce oznacza to, że z istniejących regulaminów, ale też praktycznie stosowanych zasad, musi wynikać, że samochody te są w pieczy określonej osoby, która trzyma rękę nad kluczykami tych aut i ich dokumentami. Co do zasady kluczyki i dokumenty pojazdu można wydać wyłącznie w sytuacji, gdy samochód jest udostępniany klientowi w celu podjęcia decyzji dotyczącej zakupu. W innym przypadku wspomniane dokumenty i kluczyki nie powinny być udostępniane pracownikom – wyjaśnia ekspert. Dodaje, że jedyne wyjątki, które uzasadniają wydanie pracownikom kluczyków do samochodów komisowych, wiążą się z koniecznością umycia, zatankowania tych pojazdów lub dokonania w nich czynności serwisowych, które ułatwią ich sprzedaż.

Wyjątkiem, który nie spowoduje konieczności ewidencjonowania przebiegu pojazdów i zgłaszania ich na formularzu VAT-26, nie będzie natomiast jazda służbowa pracownika salonu. Dlaczego? Taki charakter wykorzystania samochodu sprawia, że przestaje on być przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.