Księgowość

Pomoc Ukrainie a kwestie podatkowe. Znamy szczegóły!

W ostatnim wydaniu biuletynu informowaliśmy o planowanych zmianach w przepisach, które miałyby być korzystne dla firm pomagającym uchodźcom z Ukrainy. W ciągu ostatniego tygodnia, rząd zdecydował się już na wprowadzenie konkretnych zmian.

7 marca rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym przekazywana od 24 lutego 2022 r. pomoc humanitarna m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego, samorządów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku z wojną w Ukrainie będzie uznana za koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych PIT i CIT. To jeszcze nie wszystko, gdyż zwolnione z podatku dochodowego będą pomoc humanitarna i świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Oznacza to że dealerzy świadczący pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez udostępnianie pojazdów, czy pomoc materialną, będą mogli odliczyć poniesione w związku z pomocą humanitarną wydatki od należnych podatków.

„Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno do otrzymujących pomoc obywateli Ukrainy, jak i do firm oraz osób fizycznych, które udzielają tej pomocy. Zależy nam na tym, by wsparcie płynęło szerokim strumieniem i żeby obywatele Ukrainy mogli wykorzystywać je w pełnym zakresie. Dlatego rezygnujemy z pobierania podatków od świadczeń otrzymywanych przez uchodźców, a także od osób im pomagających, jak również wprowadzamy nowe preferencje podatkowe dla firm” – poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomnijmy, że dealerzy zaangażowali się w pomoc Ukrainie, do czego zachęcał ZDS. Związkowi zależy na długofalowej pomocy uchodźcom – więcej informacji pod tym adresem. O zaoferowanie wsparcia jest dziś tym łatwiej, że rząd pochylił się nad postulatami biznesu. Dlatego – zgodnie z przepisami – kosztem uzyskania przychodów (PIT, CIT) będą „koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy”. To wspomniane już na początku darowizny, które trafiają do organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów wykonujących na terytorium RP lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą bądź z zakresu ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada dodatkowo, że kosztami uzyskania przychodu będą też „koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.