Księgowość

Oznaczenie „TP” – czy kwota ma znaczenie?

Transakcje z podmiotami powiązanymi w branży dealerskiej pojawiają się przy różnych okazjach – pożyczkach wewnątrzgrupowych, reeksporcie, świadczeniu usług blacharsko-lakierniczych czy wynajmie nieruchomości. W przypadku transakcji, które są dokumentowane fakturą, najczęściej zachodzi konieczność zastosowania oznaczenia „TP” na potrzeby nowego JPK_VAT.

Czy zawsze? O interpretację w tej sprawie wystąpiła spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Część lokali firma wynajmuje podmiotom powiązanym z prezes zarządu przedsiębiorstwa – jej męża oraz córki. Miesięczny koszt wynajmu dla podmiotów powiązanych – w zależności od umowy i pomieszczeń – wynosił od 300 zł do 13 tys. zł (w niektórych przypadkach kwoty te były powiększane o ewentualne opłaty dodatkowe, np. za energię elektryczną i wodę). Zdaniem spółki, która wystąpiła o interpretację, ze względu na niskie kwoty czynszu za wynajem pomieszczeń, nie można uznać, że są to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wobec tego od października 2020 r. firma, dokumentując transakcje na rzecz wspomnianych podmiotów, nie stosowała oznaczeń „TP”. Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

Organ przypomniał, że z przepisów obowiązującego rozporządzenia wynika, że plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać informacje o dostawach niektórych produktów i usług wraz z odpowiednim oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów. Wspomniane rozporządzenie przewiduje również, że część ewidencyjna JPK_VAT powinna zawierać oznaczenie „TP” dotyczące powiazań pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Dyrektor KIS przypomniał, że w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a dostawcą lub usługodawcą i stwierdzenia, że powiązania te miały wpływ na to, że ustalone wynagrodzenie jest niższe lub wyższe od wartości rynkowej, to do organu podatkowego należy określenie podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową.

Z interpretacji możemy dowiedzieć się też, że już samo wystąpienie powiązań między nabywcą a sprzedawcą powoduje obowiązek stosowania oznaczenia „TP”, a kwota wynagrodzenia – zdaniem spółki wynajmującej lokale zbyt niska – nie ma w tym przypadku znaczenia. Podobnie jak to, że prezes zarządu firmy i jej małżonek, który wynajmował od spółki pomieszczenia, znieśli wspólność majątkową na podstawie zawartej umowy notarialnej. Warto również zauważyć – na co również zwrócił uwagę Dyrektor KIS – że oznaczenie „TP”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odnosi się jedynie do części ewidencyjnej, a nie deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

W rezultacie firma, która wystąpiła o interpretację, w prowadzonych przez siebie ewidencjach powinna już od października 2020 r. stosować szczegółowe oznaczenie „TP” dla faktur dokumentujących sprzedaż usługi najmu dla przedsiębiorców, którzy w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych, stanowili podmioty z nią powiązane.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.