Księgowość

Organizowane przez dealerów konkursy a podatek od nagród

Dealerzy organizują często konkursy, w których po wykonaniu przez klientów określonego zadania do wygrania są różne nagrody. Jak wygląda w takiej sytuacji kwestia podatku od wygranej?

Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w tym wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 9 tzw. inne źródła, wśród których są także nagrody (będące nieodpłatnym świadczeniem należącym do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT). Co więcej, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT wskazuje, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. w konkursach – i jest to 10 proc. wygranej lub nagrody. „Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-17, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania” – wskazują przepisy.

ZALICZKA LUB ZRYCZAŁTOWANY PODATEK

Gdy przedmiotem wygranej nie są pieniądze, to „podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia”. Co więcej, „płatnicy, o których mowa w art. 41 [m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – red.], przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego (…)”. Kiedy między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, to należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

ZWOLNIENIE Z PODATKU

Gwoli ścisłości: wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, takie jak prasa, radio, telewizja i internet, o ile jednorazowa wartość wygranej nie przekracza 2 tys. zł. Chodzi więc na przykład o sytuację, w której konkurs jest nie tylko ogłaszany w telewizji, ale i przez nią organizowany. Gdy zaś informacja o konkursie pojawia się w internecie, to – aby móc skorzystać ze zwolnienia – jej organizatorem powinna być instytucja zaliczana do grupy mass mediów (a więc co najmniej o zasięgu ogólnokrajowym) – tak że niestety trudno będzie pod tę kategorię podciągnąć firmy dealerskie. 😉

Ze zwolnienia skorzystają ponadto konkursy – niekoniecznie organizowane i ogłaszane przez mass media – z dziedzin: nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo lub sport (tak jak wyżej, obowiązuje jednorazowy limit 2 tys. zł). Ostatnią zaś kategorią objętą zwolnieniem są nagrody związane „ze sprzedażą premiową towarów lub usług” (maksymalnie do jednorazowej kwoty 2 tys. zł), ale takie zwolnienie „nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.