Księgowość

Od 2022 r. obowiązkowa składka zdrowotna również dla członków zarządu!

„Polski Ład” wprowadza szereg niekorzystnych zmian dla dealerów. Na członków zarządu czeka właśnie nowa danina, choć w teorii można jej jeszcze uniknąć.

9-PROC. SKŁADKA ZDROWOTNA
Rząd dokonał ważnej zmiany w art. 15. (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoby powołane do pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostaną bowiem objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a tym samym składką zdrowotną. Co ważne, zmiana obejmie też członków zarządów spółek zagranicznych, oczywiście pod warunkiem podlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. członkowie zarządu z powołania będą objęci 9-proc. składką zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku dochodowego.

Zmiana dotknie więc członków zarządu, którzy otrzymują wynagrodzenie nie np. w oparciu o umowę o pracę, tylko na podstawie aktu powołania. To zaś oznacza obowiązek zgłaszania takich osób do ubezpieczenia zdrowotnego, a także pobierania jako płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie wspomniani członkowie zarządu otrzymają teoretycznie mniejsze wynagrodzenia. Dodajmy, że gdy członek zarządu na mocy aktu powołania będzie posiadał też inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, to wówczas składka zdrowotna zostanie opłacona z każdego z tych tytułów.

CZAS DO 7 STYCZNIA NA ZGŁOSZENIE DO ZUS

„Składkę należy liczyć od wynagrodzenia brutto i nie odliczymy jej od podatku. Oznacza to, że od stycznia pensje członków zarządu będą mniejsze o 9 proc. Składkę potrąca spółka. Musi też zgłosić członków zarządu do ZUS, na formularzu ZUS ZUA. Ma na to czas do 7 stycznia” – przybliża w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Popek, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG. Dziennik wskazuje, że powyższa zmiana obejmie nawet 80 proc. spółek, zaś najbardziej uderzy w małe i średnie firmy, w których zarząd najczęściej działa na podstawie powołania.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

„RP” podpowiada jednakże, że rozwiązaniem problemu może być art. 176 kodeksu spółek handlowych. „Przepis ten dotyczy wspólników, a to oni z reguły są członkami zarządu, zwłaszcza w mniejszych firmach. Wynika z niego, że w umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Przysługuje mu za to wynagrodzenie” – omawia dla dziennika Michał Gądek, radca prawny w kancelarii Michał Gądek i Partnerzy. Dodaje, że takie wynagrodzenie jest opodatkowane według skali, ale – co ważne – wciąż nieoskładkowane. Podsumowując, członkowie zarządu, którzy otrzymują wynagrodzenie na mocy uchwały wspólników powołującej ich do pełnienia funkcji w zarządzie, od przyszłego roku zapłacą składkę zdrowotną. Dlatego eksperci zalecają przyznanie wspólnikom wynagrodzenia za świadczenia na rzecz spółki, a nie wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu, co oczywiście wiąże się z odpowiednią procedurą.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.