Księgowość

Od 1 lipca ważne zmiany w JPK

Pojawiły się już szczegółowe informacje dotyczące zmian w rozporządzeniu ws. zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wydaje się, że nowe zasady po części ułatwią kwestie księgowe, choć z drugiej strony nałożą na księgowych także nowe obowiązki.

MPP
Co czeka nas wraz ze zmianami? Od 1 lipca nie będzie już konieczne oznaczanie w JPK_VAT transakcji objętych obowiązkowym, jak i dobrowolnym mechanizmem podzielonej płatności (MPP). To jednak tylko początek zmian. Ponadto uregulowano m.in. zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznawanych za faktury uproszczone. Koniec więc z wykazywaniem każdego paragonu w odrębnej ewidencji.

ZALEGŁE WIERZYTELNOŚCI

Zmieniono również kwestię korekt podatku w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnej. Pojawił się w związku z tym nowy obowiązek – wykazania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. Pozwoli to na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych oraz sprawdzających z udziałem podatnika. Poza tym ułatwi to w dużym stopniu weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za „złe długi” – upływu terminu płatności faktury.

OZNACZENIA GTU

W celu wyeliminowania różnic między dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w Rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Co więcej, czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

E-COMMERCE

Rozporządzenie przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”, co jest związane z wdrożeniem pakietu VAT e-commerce. WSTO_EE dotyczy m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość do innego państwa UE. Z kolei IED, drugie interesujące nas oznaczenie, ma służyć identyfikacji transakcji, w których podatnik poprzez udostępnienie platformy internetowej ułatwia podatnikom spoza UE dostawy na rzecz konsumentów na terenie UE, ale nie korzysta z procedur OSS i IOSS.

TP I KOREKTY IN MINUS

Rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania jako „TP” dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, których łączna kwota należności przekracza 15 tys. zł bądź równowartość tej kwoty w walutach obcych. Co ważne, obowiązek odnosi się do kwoty całej transakcji, a nie jedynie do pojedynczej faktury.

Ostatnią kwestią wartą poruszenia są korekty in minus. Wprowadzono bowiem rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a Ustawy VAT, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”. Nadchodzące zmiany mają w teorii sprawić, że raportowanie JPK będzie prostsze. Czy tak się stanie? Przekonamy się niebawem. Warto dodać, że zmieni się sama struktura pliku JPK_VAT, choć wciąż nie została ona jeszcze upubliczniona. Co ważne, przez sześć miesięcy od wejścia w życie nowelizacji będzie można stosować dotychczasową strukturę JPK_VAT z deklaracją. Zmiany wejdą w życie 1 lipca, lecz do rozliczenia za czerwiec będą stosowane jeszcze dotychczasowe przepisy.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.