Księgowość

Nowy JPK jednak od 1 października?

Biorąc pod uwagę liczne postulaty środowiska przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że nowa formuła JPK, która miała wejść w życie już od 1 lipca 2020 r., zostanie efektywnie wprowadzona od 1 października 2020 r. Na chwilę obecną nie są jeszcze dostępne projekty przepisów, które wprowadzałyby to odroczenie, niemniej jednak, wobec zdecydowanego stanowiska ze strony Ministerstwa Finansów, wydaje się, że przesuniecie terminu wdrożenia tej zmiany jest pewne.

Warto przypomnieć, że to już kolejna zmiana terminu wdrożenia nowej struktury JPK_VAT. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesunęła obowiązek składania nowego JPK z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Z odroczenia mieli skorzystać jedynie duzi przedsiębiorcy. Małe i średnie firmy nowe obowiązki miały objąć od 1 lipca 2020 r., a ustawa o COVID-19 nie przewidywała zmiany tego terminu. Ostatecznie jednak Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku ze stanem epidemii termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty na 1 października dla wszystkich podatników. Eksperci doceniają, że resort finansów da przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do zmian, ale zauważają, że wyzwań związanych z nowym JPK jest na tyle dużo, że nawet dodatkowy czas może okazać się niewystarczający. Tym bardziej, że terminy związane z JPK_VAT odsunięto jedynie o trzy miesiące.

Przypomnijmy, że nowy JPK będzie zastępował deklaracje VAT składane przez podatników, co oznacza, że określone dane winny być generowane automatycznie w części ewidencyjnej JPK. – Wprowadzając nowe zasady w tym zakresie, Ministerstwo Finansów poszerzyło dodatkowo zakres danych i informacji o transakcjach, w szczególności tych, uznawanych za wrażliwe. To z kolei stanowi istotne przedsięwzięcie dla podatników dokonujących takich transakcji. Przykładem branży, którą istotnie dotkną nowe przepisy jest branża motoryzacyjna. Dealerów dotyczyć będzie bowiem obowiązek stosowania do sprzedaży zarówno samochodów, jak i części do nich oznaczenia GTU_07. Wsparciem w zakresie identyfikacji części samochodowych objętych tym oznaczeniem powinien służyć importer, o ile jest on dostawcą tych części – mówi Marta Szafarowska, partner w firmie Gekko Taxens i wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej. Podkreśla ona jednak, że nie wszystkie części samochodowe będą automatycznie podlegały wspomnianemu oznaczeniu, a wyłącznie te, które klasyfikowane są w ramach kodu CN 8708.

Marta Szafarowska zaznacza również, że odmiennie należy podejść do zasad stosowania oznaczenia MPP, które stosowane będzie nie tylko dla sprzedaży, ale również nabycia szerokiej gamy części samochodowych (w przypadku faktur przekraczających 15 tys. zł brutto). – Na to, czy oznaczenie MPP powinno być zastosowane, decydujący wpływ będzie miał nie kod CN części samochodowych, ale załącznik nr 15 do ustawy o VAT – wyjaśnia ekspert.

Dodatkowe utrudnienia czekają dealerów, którzy działają w grupach i dokonują z podmiotami powiązanymi rozbudowanych transakcji, obejmujących także usługi niematerialne. W tym zakresie również niezbędne będzie stosowanie specyficznych oznaczeń. Do wszystkich tych funkcji musi być przygotowany system, w oparciu o który działa stacja dealerska, a także działy księgowe, do których należeć będzie kontrola nad prawidłowością stosowanych oznaczeń – mówi Marta Szafarowska.

Warto przypomnieć, że jedna z sesji szkolenia „Wykorzystanie instrumentów antykryzysowych w działalności dealerskiej, nowy JPK oraz zagadnienia bieżące”, które odbędzie się w dniach 18-19 czerwca, zostanie poświęcona na omówienie tematyki związanej z nowym JPK oraz – dodatkowo – ze zmianami w zakresie białej listy, praktyką stosowania podzielonej płatności oraz kasami fiskalnym online. Zgłoś udział w warsztatach i miej pewność, że poprawnie stosujesz przepisy, dotyczące każdej firmy dealerskiej w Polsce.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.