Księgowość

Nowy JPK – jak oznaczać faktury z adnotacją „MPP”?

Jednym z tematów, który budził największe zainteresowanie uczestników szkolenia internetowego dla dealerskich działów księgowości i kadr, był nowy JPK. To właśnie tego zagadnienia dotyczyło też wiele pytań zadawanych w trakcie zajęć. I choć termin wdrożenia nowego JPK został przesunięty na 1 października (dla wszystkich podatników), to wyzwań i wątpliwości związanych z tym tematem jest na tyle dużo, że dealerzy już dziś intensywnie przygotowują się do realizacji nowych obowiązków i poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Jedna z wątpliwości, która pojawia się w toku wdrażania nowych struktur JPK_VAT oraz JPK_FA, dotyczy oznaczania w ramach tych plików faktur, na których widnieje sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”. Dealerskie działy księgowości zastanawiają się, czy w nowym JPK oznaczenie „MPP” należy stosować do wszystkich faktur, na których znajduje się taka adnotacja (nawet jeśli wartość faktury nie przekracza 15 tys. zł brutto), czy jedynie do tych dokumentów, które faktycznie objęte są obowiązkiem opłacenia ich w formule split payment? Okazuje się, że podejście Ministerstwa Finansów do tego zagadnienia jest… niespójne. Na czym polega ta niekonsekwencja? I jaką politykę powinni przyjąć dealerzy na gruncie plików JPK_VAT i JPK_FA wobec faktur z adnotacją „MPP”? Oba pytania zadaliśmy Marcie Szafarowskiej, wykładowcy Dealerskiej Akademii Podatkowej i partnerowi w firmie Gekko Taxens.

Co do zasady, sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności” podatnicy mogą oznaczać wszystkie faktury dokumentujące sprzedaż bądź zakup towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nawet jeśli wartość brutto faktury nie przekracza 15 tys. zł. – Działanie takie było dotychczas swojego rodzaju ułatwieniem. Podatnik nie musiał bowiem kontrolować kwestii przekroczenia przedmiotowych 15 tys. zł. Z sygnałów płynących z Ministerstwa Finansów wynika jednak, że praktyka taka może stanowić utrudnienie dla podatnika na gruncie odwzorowania takich faktur w plikach JPK – mówi Marta Szafarowska. Dodaje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów, w pliku JPK_FA powinny znaleźć się wszystkie informacje umieszczone na fakturze, w tym informacja o objęciu transakcji obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – bez względu na to, czy transakcja rzeczywiście spełnia przesłanki obligatoryjnej formuły split payment, czy nie. Jak zatem brzmi odpowiedź resortu finansów na pytanie: Czy pole P_18A powinno przyjąć wartość „true” w przypadku gdy na fakturze znajduje się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, a transakcja nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności? – Zawartość pliku JPK_FA powinna odzwierciedlać treść faktur wprowadzonych do obiegu. Zatem jeśli podatnik wystawiał fakturę zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności” – nawet w sytuacjach gdy nie było takiego obowiązku – to pole P_18A przyjmie wartość „true” – odpowiedziało Ministerstwo.

Natomiast w odniesieniu do pliku JPK_VAT Ministerstwo stoi na stanowisku, że oznaczenie w systemie faktury mechanizmem podzielonej płatności powinno dotyczyć wyłącznie tych faktur, które są tym obowiązkiem rzeczywiście objęte. Tak wynika również z broszury informacyjnej wydanej przez resort finansów, jak i z odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa. Takie niespójne podejście do obu plików oznacza, że w przypadku faktur oznaczanych napisem „mechanizm podzielonej płatności”, obowiązki podatnika będą inne w przypadku wypełniania pliku JPK_FA i inne w przypadku JPK_VAT.

Dlatego jeżeli podatnik oznacza wszystkie faktury MPP bez weryfikacji, czy faktycznie spełniają one przesłanki do zastosowania obligatoryjnej formuły split payment, wówczas:
• w zakresie pliku JPK_FA – podatnik będzie zobowiązany do umieszczenia oznaczenia MPP przy wszystkich fakturach, na których takie oznaczenie się znajduje (bez konieczności weryfikacji),
• w zakresie pliku JPK_VAT – podatnik będzie zobowiązany do umieszczania oznaczenia wyłącznie przy fakturach objętych tym obowiązkiem (co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji czy faktura faktycznie powinna temu mechanizmowi podlegać, czy nie).

Biorąc pod uwagę, że oba pliki powinny być generowane w oparciu o te same zapisy w księgach, może to istotnie utrudnić proces wdrożenia nowego JPK. Jak zatem powinny postępować w tym obszarze dealerskie działy księgowości? – W naszej ocenie z żadnych przepisów nie wynika wprost, by oznaczenie „MPP” zawarte na fakturze, która nie powinna temu mechanizmowi podlegać, musiało być bezwzględnie odzwierciedlane w pliku JPK_FA. Z perspektywy przepisów zasadne jest więc przyjęcie spójnego podejścia na gruncie obu tych plików, tj. stosowanie oznaczenia „MPP” wyłącznie tam, gdzie dana transakcja faktycznie podlega obligatoryjnej formule split payment, niezależnie od oznaczenia samej faktury – wyjaśnia Marta Szafarowska z Gekko Taxens.

Tekst przygotowany we współpracy z Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.