Księgowość

Nowy JPK. Będą kary za niepotrzebne oznaczenia

Od 1 października obowiązują regulacje dotyczące nowego JPK. Wbrew pojawiającym się pogłoskom o możliwości kolejnego przesunięcia wejścia przepisów w życie, wszystko wskazuje na to, że już za niespełna dwa tygodnie trzeba będzie wysłać JPK w nowej strukturze. Niestety nie będzie to takie proste, co zapowiadała choćby liczba pytań, która pojawiła się w trakcie październikowego szkolenia poświęconego nowemu JPK w firmie dealerskiej.

Najwięcej wątpliwości podczas szkolenia dotyczyło tego, czy i jak oznaczać faktury dokumentujące bonus za realizację celów jakościowych, a także czy kody GTU i ewentualnie znacznik „MPP” znajdą zastosowanie wobec faktur za naprawy mechaniczne lub blacharsko-lakiernicze, gdzie obok usług wymienione są także wykorzystane części. Prawidłowe działanie będzie tu bardzo ważne, ponieważ za każdy błąd fiskus może nałożyć karę w wysokości 500 zł. Co istotne, Ministerstwo Finansów zapowiedziało właśnie, że grzywną zagrożone będzie również zastosowanie kodu GTU, gdy w rzeczywistości takiego obowiązku nie ma.

Najnowsze stanowisko resortu finansów mogliśmy poznać za sprawą odpowiedzi udzielonych dziennikowi „Rzeczpospolita”. Ministerstwo potwierdziło w nich, że błędami zagrożonymi karą będzie zarówno nieprawidłowy kod GTU sprzedawanego towaru lub usługi, jak i samo zastosowanie oznaczenia (kodu GTU, ale też np. znacznika „MPP), gdy nie jest ono wymagane. Na szczęście – jak wynika z udzielonej przez resort odpowiedzi – każda taka sytuacja ma być analizowana indywidualnie, a przed wymierzeniem kary fiskus wezwie przedsiębiorcę do złożenia korekty JPK. Jeśli błąd zostanie skorygowany w ciągu dwóch tygodni, grzywna nie zostanie nałożona. Nie wiadomo jednak, czy urząd wskaże również na czym polegał błąd i jak dana faktura powinna zostać oznaczona.

Przypomnijmy, że w trakcie październikowego szkolenia JPK_VAT w firmie dealerskiej prowadząca, Marta Szafarowska, udzieliła konkretnych wskazówek, jak oznaczać faktury, które budzą największe wątpliwości. – Dla faktury za bonusy wystawiane dla importerów, których wysokość jest zależna nie tylko od wielkości sprzedaży, ale także od czynników jakościowych, nie powinno stosować się znacznika „MPP”, ponieważ dokumentuje ona nie sprzedaż towarów dealera, ale wykonanie określonych usług, składających się na standardy obowiązujące w danej marce. Taka faktura powinna być jednak oznaczona kodem GTU_12, który stosuje się przy świadczeniu usług o charakterze niematerialnym – wyjaśniała Marta Szafarowska.

Prowadząca szkolenie tłumaczyła również, że gdy na fakturze serwisowej czy blacharsko-lakierniczej znajdują się pozycje związane z usługami, ale – osobno – również części wykorzystane do ich wykonania, nie należy stosować żadnych kodów GTU, ponieważ w takim przypadku dealer świadczy usługę, a nie sprzedaje towar. Marta Szafarowska odniosła się również do sytuacji, w której na fakturach serwisowych lub blacharskich o wartości powyżej 15 tys. zł wystawianych przez dealerów, miałoby się znaleźć oznaczenie „MPP”. – Jeszcze do niedawna można było w takiej sytuacji stosować taki znacznik, ponieważ z tego powodu nie groziły żadne konsekwencje. W kontekście kar grożących za nieprawidłowe oznaczenia należy jednak przyjąć, że takie faktury dokumentują wykonanie usługi, więc kod MPP nie powinien być wobec nich stosowany – wyjaśnia Marta Szafarowska.

W tym kontekście pewnym pocieszeniem dla księgowych może być jednak to, że nawet w przypadku, gdyby urząd skarbowy uznał, że błędy popełniane przez dealera mają charakter uporczywy, a także celowy i uniemożliwiają one weryfikację transakcji, to ewentualna kara zostanie nałożona na podatnika, czyli przedsiębiorcę, a nie księgowego, który jest odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z JPK_VAT.

Tematyka związana z JPK będzie poruszana również podczas nadchodzącego szkolenia online: Zmiany w podatkach od 2021 r. i zagadnienia bieżące istotne dla dealerów. Szkolenie zacznie się od udzielenia odpowiedzi na nowe pytania, które zostały zgłoszone już po październikowym szkoleniu, a także wyjaśnienia wątpliwości, które cały czas pojawiają się w tym temacie.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.